Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Thuý Kiều - Thuỳ Linh

Ngày xưa có 1 Thúy Kiều.
Bây giờ lại có rất nhiều Thùy Linh.
Thúy Kiều vì nghĩa hy sinh.
Thùy Linh vì sướng đồng tình cho quay.
Sự đời như thế mới hay.
Con người thời đại xưa nay khác nhiều!

 http://shopdongho.vn/vui-cuoi/2945-tho-vui-2.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét