Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Mối Nhân Duyên - 73eps complete TM - HQ


Jeon Soel, tên thật là Lee In Ho phải trải qua tuổi thơ thiếu thốn khi mất đi người mẹ do lâm bệnh khi anh còn nhỏ. Với năng khiếu thừa hưởng từ người cha, Jeon Seol trở thành ca sĩ nổi tiếng. Anh kết hôn với một nữ nhạc sỹ, Seo Yeong Ju và sống vui vẻ với hai con. Khi sự nghiệp của anh gặp khó khăn cộng với những tai tiếng rùm beng trong vụ ly dị với người vợ, cuộc sống của anh đã bị dồn đến chân tường. Mặc dù là người cha rất mực quan tâm đến con, anh vẫn quyết định gửi con đến trại mồ côi để tới làm việc ở một công trường xây dựng ở nước ngoài để trả nợ..............

Bộ phim với sự tham gia của các diễn viên Kim Sung Soo, Lee Tae Ran, Hyun Woo, Yoo In YeongE1
http://www.megaupload.com/?d=2JZ505EI
http://www.megaupload.com/?d=AEW6AXEV
http://www.megaupload.com/?d=B2JWH050
http://www.megaupload.com/?d=FZFSN2L2
http://www.megaupload.com/?d=JEBK6TEE

E2
http://www.megaupload.com/?d=2ATMOIVF
http://www.megaupload.com/?d=83D20YUL
http://www.megaupload.com/?d=G2WYEOR5
http://www.megaupload.com/?d=WXSBEUGN
http://www.megaupload.com/?d=Y6NOU27W

e3
http://www.megaupload.com/?d=V31RCV4L
http://www.megaupload.com/?d=TJ1C0MY6
http://www.megaupload.com/?d=S8NC0GTJ
http://www.megaupload.com/?d=R9GIHV95
http://www.megaupload.com/?d=1TD1EBSS
http://www.megaupload.com/?d=M73EMSN0

e4
http://www.megaupload.com/?d=TACBR9IG
http://www.megaupload.com/?d=YGEZWFDI
http://www.megaupload.com/?d=G0U6PYA2
http://www.megaupload.com/?d=4K4X6EG2
http://www.megaupload.com/?d=W9EQGELH
http://www.megaupload.com/?d=8OKC3X5U

E5
http://www.megaupload.com/?d=4HO51HBU
http://www.megaupload.com/?d=65PJHWGU
http://www.megaupload.com/?d=8FARBSZV
http://www.megaupload.com/?d=GF1EV3MO
http://www.megaupload.com/?d=MAZKNTCQ
http://www.megaupload.com/?d=Z1H6T07W

E6
http://www.megaupload.com/?d=IICTDPIS
http://www.megaupload.com/?d=P5CKC7OT
http://www.megaupload.com/?d=V7C3JCEA
http://www.megaupload.com/?d=N15VC7UX
http://www.megaupload.com/?d=X34I6PRD
http://www.megaupload.com/?d=491AZLCW

e7
http://www.megaupload.com/?d=FPVOXB9H
http://www.megaupload.com/?d=5UFAUMY6
http://www.megaupload.com/?d=SSWIVRP0
http://www.megaupload.com/?d=S1GG6IIG
http://www.megaupload.com/?d=VMDE3H1F
http://www.megaupload.com/?d=3QJ0HET2

e8
http://www.megaupload.com/?d=CCGJBOZ9
http://www.megaupload.com/?d=ZQCEWJ1C
http://www.megaupload.com/?d=MEHE11PF
http://www.megaupload.com/?d=ZKMXZOCL
http://www.megaupload.com/?d=OBZ1HIFB
http://www.megaupload.com/?d=4V86KS9L


e9 (english sub only)
http://www.megaupload.com/?d=8UHPR9D3
http://www.megaupload.com/?d=E9753ARL
http://www.megaupload.com/?d=BECBIXDS
http://www.megaupload.com/?d=RXLLE4XO
http://www.megaupload.com/?d=V4XQ217K
http://www.megaupload.com/?d=HM1TWZHU
http://www.megaupload.com/?d=QXF819PD

e10
http://www.megaupload.com/?d=YMIGYEEW
http://www.megaupload.com/?d=C9FSSKCP
http://www.megaupload.com/?d=8REWGIO3
http://www.megaupload.com/?d=FSQ25K8N
http://www.megaupload.com/?d=8J9I1VFP
http://www.megaupload.com/?d=OSHZ9Q9R

e11
http://www.megaupload.com/?d=9UJ5LBTH
http://www.megaupload.com/?d=25HTMBJ7
http://www.megaupload.com/?d=1IX7LAJP
http://www.megaupload.com/?d=W8SU2NF0
http://www.megaupload.com/?d=0JSTKURF
http://www.megaupload.com/?d=J6GT1DYW

e12
http://www.megaupload.com/?d=K36FES11
http://www.megaupload.com/?d=624NEJJA
http://www.megaupload.com/?d=NHMQHPK1
http://www.megaupload.com/?d=M7V7EV3Z
http://www.megaupload.com/?d=5YNKBQR0
http://www.megaupload.com/?d=N9HKLQ8V

e13 (english sub only)
http://www.megaupload.com/?d=IWKIEYUK
http://www.megaupload.com/?d=TM28OV6T
http://www.megaupload.com/?d=I58U8BWL
http://www.megaupload.com/?d=2VGC0Z48
http://www.megaupload.com/?d=3CAO6ZFG
http://www.megaupload.com/?d=DTT40PHA
http://www.megaupload.com/?d=YP5SLFZE

e14
http://www.megaupload.com/?d=3ADLQ4EN
http://www.megaupload.com/?d=IPVNQR6X
http://www.megaupload.com/?d=2849H4KB
http://www.megaupload.com/?d=PP63E205
http://www.megaupload.com/?d=KR5CY6BI
http://www.megaupload.com/?d=21JEVQI4

e15
http://www.megaupload.com/?d=LWH4I5PH
http://www.megaupload.com/?d=299WOAKU
http://www.megaupload.com/?d=W8XLNJG6
http://www.megaupload.com/?d=JV5KU9K0
http://www.megaupload.com/?d=TYHFHBTX
http://www.megaupload.com/?d=PNTKXW7H

e16
http://www.megaupload.com/?d=3DW8OUJ0
http://www.megaupload.com/?d=2DH40J8G
http://www.megaupload.com/?d=DVIAEVRM
http://www.megaupload.com/?d=5ARMJ1YD
http://www.megaupload.com/?d=3RB9A2NC
http://www.megaupload.com/?d=FWYT14WQ

e17
http://www.megaupload.com/?d=2EEYSUUZ
http://www.megaupload.com/?d=TJYETN94
http://www.megaupload.com/?d=3SFF19MO
http://www.megaupload.com/?d=USZOWZ41
http://www.megaupload.com/?d=HCYJFQH0
http://www.megaupload.com/?d=QTXBO11Z

E18
http://www.megaupload.com/?d=N4IDFW2I
http://www.megaupload.com/?d=JYUCWHRD
http://www.megaupload.com/?d=5V7WKSY4
http://www.megaupload.com/?d=0F0P2HWR
http://www.megaupload.com/?d=41RSW0QW
http://www.megaupload.com/?d=I2C4Z9E2

E19
http://www.megaupload.com/?d=1CO55V80
http://www.megaupload.com/?d=7Z553X9G
http://www.megaupload.com/?d=LPQKC76I
http://www.megaupload.com/?d=GO716S9N
http://www.megaupload.com/?d=8RK0JVY0
http://www.megaupload.com/?d=UJIVFIRT

E20
http://www.megaupload.com/?d=NYOVX7EH
http://www.megaupload.com/?d=1TYQ0MR5
http://www.megaupload.com/?d=CO6SIOQ9
http://www.megaupload.com/?d=J9XCQ9A7
http://www.megaupload.com/?d=JDF04GHO
http://www.megaupload.com/?d=UOUUWRJK

E21
http://www.megaupload.com/?d=10Q9427Q
http://www.megaupload.com/?d=ABUNVQIL
http://www.megaupload.com/?d=D6UXLYHK
http://www.megaupload.com/?d=MYEMOZVR
http://www.megaupload.com/?d=NIU8XCNQ
http://www.megaupload.com/?d=XQBHZ1RX

E22
http://www.megaupload.com/?d=DS15VP8A
http://www.megaupload.com/?d=EYJP5UAE
http://www.megaupload.com/?d=L0FR5ID3
http://www.megaupload.com/?d=LUQJKC29
http://www.megaupload.com/?d=Q9WOGWZC
http://www.megaupload.com/?d=TKXHOEO4
http://www.megaupload.com/?d=XBXEB2BF

E23
http://www.megaupload.com/?d=0EU2YGFD
http://www.megaupload.com/?d=3VFFMHLL
http://www.megaupload.com/?d=BTU734IR
http://www.megaupload.com/?d=GJ7ZQ7NF
http://www.megaupload.com/?d=GXI7D3SU
http://www.megaupload.com/?d=H300J0KK

E24
http://www.megaupload.com/?d=2G2NA8D8
http://www.megaupload.com/?d=4S2GQYGB
http://www.megaupload.com/?d=DHEZV0XA
http://www.megaupload.com/?d=F8JDUP6O
http://www.megaupload.com/?d=MG9WO4JY
http://www.megaupload.com/?d=PGZGSZWV


e25
http://www.megaupload.com/?d=0G26N1KT
http://www.megaupload.com/?d=38OIUKKW
http://www.megaupload.com/?d=F10TNO7I
http://www.megaupload.com/?d=PN2G6U85
http://www.megaupload.com/?d=TOBI70V8

e26
http://www.megaupload.com/?d=7CTF7DU5
http://www.megaupload.com/?d=BU696UIP
http://www.megaupload.com/?d=CP77XEUA
http://www.megaupload.com/?d=HR1W0N8S
http://www.megaupload.com/?d=UUJ470DW

e27
http://www.megaupload.com/?d=40DW6H7T
http://www.megaupload.com/?d=AQ77L3UP
http://www.megaupload.com/?d=KM1HC1VM
http://www.megaupload.com/?d=0THNR08I
http://www.megaupload.com/?d=7VE8BVDV

e28
http://www.megaupload.com/?d=544XRWIU
http://www.megaupload.com/?d=5H02WQAA
http://www.megaupload.com/?d=LF0O9EQW
http://www.megaupload.com/?d=NS47906U
http://www.megaupload.com/?d=WBTFHHIH

e29
http://www.megaupload.com/?d=XQWL6M6Y
e30
http://www.megaupload.com/?d=QZ3OBKD2

e30A (eps31 english sub)
http://www.megaupload.com/?d=0QMASZ59
http://www.megaupload.com/?d=8N8DM3NJ
http://www.megaupload.com/?d=DTF5XWXF
http://www.megaupload.com/?d=IDD6J32Z
http://www.megaupload.com/?d=K4UVIAZS
http://www.megaupload.com/?d=P77QVJCX

e31 (eps 32)
http://www.megaupload.com/?d=47P3J4L4
http://www.megaupload.com/?d=5SUB9UWC
http://www.megaupload.com/?d=62QYAH6G
http://www.megaupload.com/?d=N4DJI1UZ
http://www.megaupload.com/?d=QQ2UISDN

E33
http://www.megaupload.com/?d=B4X10EU0
http://www.megaupload.com/?d=BFIF92SP
http://www.megaupload.com/?d=D2JOHBE4
http://www.megaupload.com/?d=DYEORR42
http://www.megaupload.com/?d=G2RPD48S

e34
http://www.megaupload.com/?d=3JY25DOY
http://www.megaupload.com/?d=ANWHLKE2
http://www.megaupload.com/?d=YXRFLB9N
http://www.megaupload.com/?d=QLADAUAG
http://www.megaupload.com/?d=U2TWP4FW

E35
http://www.megaupload.com/?d=27J5GIY6
http://www.megaupload.com/?d=A73GVFPP
http://www.megaupload.com/?d=EJ12W84B
http://www.megaupload.com/?d=CCM7PZAF
http://www.megaupload.com/?d=TNQUR48J
http://www.megaupload.com/?d=VY64BHDA

E36
http://www.megaupload.com/?d=XE7BKSGF
http://www.megaupload.com/?d=2D7AUNNN
http://www.megaupload.com/?d=CPQCNBLT
http://www.megaupload.com/?d=HTI1RGVS
http://www.megaupload.com/?d=WZO2APJV

E37
http://www.megaupload.com/?d=4Y58YXNW
http://www.megaupload.com/?d=8KJ5XF4T
http://www.megaupload.com/?d=W1HMYC33
http://www.megaupload.com/?d=7V6ENPDB
http://www.megaupload.com/?d=F5Q2APDX

e38
http://www.megaupload.com/?d=51HJLJWX
http://www.megaupload.com/?d=P3344DPF
http://www.megaupload.com/?d=PIUBJ9QI
http://www.megaupload.com/?d=S8FF0S4P
http://www.megaupload.com/?d=VLSKZXEH

E39
http://www.megaupload.com/?d=3HQVP6Q0
http://www.megaupload.com/?d=49MJ3RZT
http://www.megaupload.com/?d=APSUTID5
http://www.megaupload.com/?d=EB993ZRL
http://www.megaupload.com/?d=FY08ES2K
http://www.megaupload.com/?d=O0A3CNT5


E40
http://www.megaupload.com/?d=4GC1DETZ
http://www.megaupload.com/?d=U7OV8JDL
http://www.megaupload.com/?d=ZF6OWWMQ
http://www.megaupload.com/?d=BKIZUYPJ
http://www.megaupload.com/?d=JO5ARIDX fix

E41
http://www.megaupload.com/?d=4AKQL65R
http://www.megaupload.com/?d=CDNN3D3M
http://www.megaupload.com/?d=OWTUSNO7
http://www.megaupload.com/?d=SAZNQFJ3
http://www.megaupload.com/?d=WWWNY877

E42
http://www.megaupload.com/?d=E496MSPB
http://www.megaupload.com/?d=QXX26HAL
http://www.megaupload.com/?d=SP4XO6Q0
http://www.megaupload.com/?d=SZ1SGXB0
http://www.megaupload.com/?d=UKHO45RP

E43
http://www.megaupload.com/?d=0OC7DSCO
http://www.megaupload.com/?d=BHDWMCPT
http://www.megaupload.com/?d=GCRK7CJP
http://www.megaupload.com/?d=NZPLFIUW
http://www.megaupload.com/?d=SRG8R4CW

E44
http://www.megaupload.com/?d=E7OWRDLP
http://www.megaupload.com/?d=TY02SUTX
http://www.megaupload.com/?d=V80VOJRD
http://www.megaupload.com/?d=Z2A0HRHE
http://www.megaupload.com/?d=OFXGWY9P
http://www.megaupload.com/?d=RZE0B9I8


E45
http://www.megaupload.com/?d=5YPEJLPD
http://www.megaupload.com/?d=BWG16UG6
http://www.megaupload.com/?d=GLSTON0R
http://www.megaupload.com/?d=VC0S0NL1
http://www.megaupload.com/?d=X18XZ413

E46
http://www.megaupload.com/?d=533P17KV
http://www.megaupload.com/?d=DMMDRIOF
http://www.megaupload.com/?d=MCZ2F5QC
http://www.megaupload.com/?d=MJJIU542
http://www.megaupload.com/?d=NCE81JA6

E47
http://www.megaupload.com/?d=AN8YVMHB
http://www.megaupload.com/?d=FNZF0FPL
http://www.megaupload.com/?d=H0B7100P
http://www.megaupload.com/?d=RU6491RV
http://www.megaupload.com/?d=WXZIZLXC
http://www.megaupload.com/?d=X2UIAX76
E48
http://www.megaupload.com/?d=02GL059Q
http://www.megaupload.com/?d=1SANQ5CO
http://www.megaupload.com/?d=H09PYKKS
http://www.megaupload.com/?d=JA5MX3U4
http://www.megaupload.com/?d=X6WNTBKD

E49
http://www.megaupload.com/?d=AFB8MUD7
http://www.megaupload.com/?d=TWNXK2BV
http://www.megaupload.com/?d=U5KN9N59
http://www.megaupload.com/?d=Z71TE2O6
http://www.megaupload.com/?d=ZSY5Z5FR

E50
http://www.megaupload.com/?d=4BTUWAKI
http://www.megaupload.com/?d=AMGY37PW
http://www.megaupload.com/?d=B2VEYVFU
http://www.megaupload.com/?d=KCU0YZZC
http://www.megaupload.com/?d=RZJC8OWV

E51 FIX
http://www.megaupload.com/?d=7W63TDMU
http://www.megaupload.com/?d=WXVTZI6L
http://www.megaupload.com/?d=96BAFQGH
http://www.megaupload.com/?d=XI84OTC0
http://www.megaupload.com/?d=ICQSWI37

E52
http://www.megaupload.com/?d=05E98YDQ
http://www.megaupload.com/?d=5YYB7HHZ
http://www.megaupload.com/?d=6219OD0V
http://www.megaupload.com/?d=8YN8XO2F
http://www.megaupload.com/?d=TLWDTRTE

E53
http://www.megaupload.com/?d=IS3MDG55
http://www.megaupload.com/?d=O6QGL35A
http://www.megaupload.com/?d=UIPMVIPJ
http://www.megaupload.com/?d=ULIG7V0M
http://www.megaupload.com/?d=V0YMLJQ1

E54
http://www.megaupload.com/?d=JBAOM5X6
http://www.megaupload.com/?d=4J7T5X10
http://www.megaupload.com/?d=8PXA6QJW
http://www.megaupload.com/?d=ARDIF7FU
http://www.megaupload.com/?d=ZDIKUHBP

E55
http://www.megaupload.com/?d=N0XWC3Q9
http://www.megaupload.com/?d=ASSTET90
http://www.megaupload.com/?d=1RJCY3AZ
http://www.megaupload.com/?d=EL51TPCT
http://www.megaupload.com/?d=N6ZNQ930

E56
http://www.megaupload.com/?d=FTTMVJSN
http://www.megaupload.com/?d=ILW4CV24
http://www.megaupload.com/?d=C2RGRYOP
http://www.megaupload.com/?d=PR4LN7J8
http://www.megaupload.com/?d=A4PTLWHE


E57
http://www.megaupload.com/?d=3XWC02FG
http://www.megaupload.com/?d=6ICJJBP7
http://www.megaupload.com/?d=NQK2WUT3
http://www.megaupload.com/?d=POPHFSEA
http://www.megaupload.com/?d=TIJK399Q

E58
http://www.megaupload.com/?d=DQM2HPGF
http://www.megaupload.com/?d=IRLVFZGN
http://www.megaupload.com/?d=RE14JY21
http://www.megaupload.com/?d=RMHMCZT8
http://www.megaupload.com/?d=XEBL8FCO

E59
http://www.megaupload.com/?d=FS35H66N
http://www.megaupload.com/?d=KPKPNQX8
http://www.megaupload.com/?d=NL2YUNAX
http://www.megaupload.com/?d=XI7MNS5R
http://www.megaupload.com/?d=1ABAEPCY

E60
http://www.megaupload.com/?d=ACMRCXXH
http://www.megaupload.com/?d=D42NYJ7X
http://www.megaupload.com/?d=EKWX4HVO
http://www.megaupload.com/?d=F7J71ZUH
http://www.megaupload.com/?d=JNOETB5R
http://www.megaupload.com/?d=RQ3UAU1V

E61
http://www.megaupload.com/?d=PUZAASC3
http://www.megaupload.com/?d=67CNGJIM
http://www.megaupload.com/?d=X8M9XFCS
http://www.megaupload.com/?d=MXWRR66D
http://www.megaupload.com/?d=HCA959SE

E62
http://www.megaupload.com/?d=1MPHHQSR
http://www.megaupload.com/?d=370WHCZG
http://www.megaupload.com/?d=6Z407FD0
http://www.megaupload.com/?d=DHB7613D
http://www.megaupload.com/?d=LO0E2L9P

E63
http://www.megaupload.com/?d=E34AUWY8
http://www.megaupload.com/?d=1P9E1J4A
http://www.megaupload.com/?d=5Z2XD05F
http://www.megaupload.com/?d=HRV5QUS1
http://www.megaupload.com/?d=TCPIA36L

E64
http://www.megaupload.com/?d=9YNXLABB
http://www.megaupload.com/?d=H494HFVI
http://www.megaupload.com/?d=7WY1LQ1C
http://www.megaupload.com/?d=IGFFNCKH
http://www.megaupload.com/?d=X3F0MYXF

E65
http://www.megaupload.com/?d=8ST08A3C
http://www.megaupload.com/?d=A215TTA2
http://www.megaupload.com/?d=NB7WIFOZ
http://www.megaupload.com/?d=UVT8GCO2
http://www.megaupload.com/?d=XVC7TP5I


E66
http://www.megaupload.com/?d=G6T7CGJB
http://www.megaupload.com/?d=UO0WTUIO
http://www.megaupload.com/?d=Z3PCVOZI
http://www.megaupload.com/?d=ZRLNOE0M
http://www.megaupload.com/?d=F8SJNMH5

E67
http://www.megaupload.com/?d=4BRNQJ8R
http://www.megaupload.com/?d=A6KX2VZ6
http://www.megaupload.com/?d=GDGFCJK2
http://www.megaupload.com/?d=U08M4O3I
http://www.megaupload.com/?d=CM9WGABA

E68
http://www.megaupload.com/?d=SB0HA4CG
http://www.megaupload.com/?d=3FSUG3HD
http://www.megaupload.com/?d=DBQPE13J
http://www.megaupload.com/?d=GJVE8MPP
http://www.megaupload.com/?d=ZOBP8D2T

E69
http://www.megaupload.com/?d=67EHIR8P
http://www.megaupload.com/?d=I3DIJF32
http://www.megaupload.com/?d=SS4ZEBJR
http://www.megaupload.com/?d=F14CLVAX
http://www.megaupload.com/?d=SVXHMWA5

Sorry, tập 70 này không có tiếng.̣ (from HTV 9)

E70
http://www.megaupload.com/?d=9H9G3R5W
http://www.megaupload.com/?d=6XTWA50H
http://www.megaupload.com/?d=PXJF3KS1
http://www.megaupload.com/?d=X7UHSB81
http://www.megaupload.com/?d=XE0T6T2F
http://www.megaupload.com/?d=LQE4KX1O

E71
http://www.megaupload.com/?d=A5S24VKT
http://www.megaupload.com/?d=B2EXLMJO
http://www.megaupload.com/?d=K0ISPWPM
http://www.megaupload.com/?d=LAB8Z76H
http://www.megaupload.com/?d=UIQIYU0O


E72
http://www.megaupload.com/?d=7BZSR6H1
http://www.megaupload.com/?d=J6FSES5U
http://www.megaupload.com/?d=MFU2I61P
http://www.megaupload.com/?d=O58D1VG7
http://www.megaupload.com/?d=UJE7OWUG


E73 end
http://www.megaupload.com/?d=1FH1XMEX
http://www.megaupload.com/?d=44SJ3I9D
http://www.megaupload.com/?d=JX7N8W4C
http://www.megaupload.com/?d=QD1XN172
http://www.megaupload.com/?d=S0F0OOMI


meothuong
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=346544

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét