Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Ngày Mai Trời Lại Sáng - HQ, 28/28 Tâp USLT.

Ngày Mai Trời Lại Sáng
Brilliant LegacyYear: 2009
Director: Jin Hyeok


Cast:
Lee Seung-gi
Han Hyo-ju
Bae su-bin


Tâp 01
http://www.megaupload.com/?d=P4PXA3J4
Tâp 02
http://www.megaupload.com/?d=S6F95LOX
Tâp 03
http://www.megaupload.com/?d=AC5SAXEK
Tâp 04
http://www.megaupload.com/?d=E08CY8H4
Tâp 05
http://www.megaupload.com/?d=WALQ5MZW
Tâp 06
http://www.megaupload.com/?d=3EP2H8T0

Tinh Buon
Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=HNT9LTF6
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=MVYVHEWD
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=1BH4CL1Q
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=FTJVAZGE
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=1OK2QBIE
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=H61BH51P
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=VHHO7UHY
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=7OUOETG4
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=1BTTXS5A
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=A1PYRJ6D
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=GIIGSBBX
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=ZOL54AGW
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=N2DRUO18
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=J1E4VTU6
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=48JWV2A0
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=5OFKLYE5
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=NQM91CRI
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=J68DMV7L
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=NJXFGTV8
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=Q0AH10PJ
Tập 21: http://www.megaupload.com/?d=LYYQGGLT
Tập 22: http://www.megaupload.com/?d=HR0J36RO
Tập 23: http://www.megaupload.com/?d=OCDRWEM7
Tập 24: http://www.megaupload.com/?d=ASX9P550
Tập 25: http://www.megaupload.com/?d=08TOEMBY
Tập 26: http://www.megaupload.com/?d=UJ1G9X81
Tập 27: http://www.megaupload.com/?d=3B8E7FF2
Tập 28-Hết: http://www.megaupload.com/?d=57P3S0GV


ngtthuy
01.1 : http://hotfile.com/dl/18779974/76070...S.avi.001.html
01.2 : http://hotfile.com/dl/18779999/63d2b...S.avi.002.html
02.1 : http://hotfile.com/dl/18782343/8ef65...S.avi.001.html
02.2 : http://hotfile.com/dl/18782918/5918b...S.avi.002.html
03.1 : http://hotfile.com/dl/18785452/03f9a...S.avi.001.html
03.2 : http://hotfile.com/dl/18785485/f7ff2...S.avi.002.html

01 : http://uploadland.com/?d=E514A33B1
02 : http://uploadland.com/?d=CF9AE0061
03 : http://uploadland.com/?d=E52701561tvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=237695

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét