Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

[vietsub] Family's Honor / Vinh Quang Gia Tộc 2009 - 54/54

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=179273&d=1272593965

Thể loại: gia đình, hài hước, lãng mạn
Thời lượng: 54 Tập

CAST
* Shin Goo - Man-ji Ha
* Seo In-Seok - Seok-ho Ha
* Jeon No-Min - Su-yeong Ha
* Kim Seong-Min - Tae-yeong Ha
* Yun Jeong-Hee - Dan-ah Ha
* Yeon Kyu-Jin - Man-kap Lee
* Seo Kwon-Sun - Yeong-ja Choi
* Park Shi-Hu - Kang-seok Lee
* Jeon Hye-Jin - Hye-ju Lee
* Hyeon-suk Park - Ju-jeong Ha
* Na Yeong-Hie - Yeong-in Lee
* Shin Da-Eun - Jin-ah Oh
* Maya - Mal-sun Na
* Lee Hyeon-Jin - Hyeon-kyu Jeong
* Kim Yeong-Ok - Sam-wol Yun
* Su-min Lee (이수민) - Ju-man Yun
* Hyeon-seop Shim (심현섭) - Byeong-do Kim
Ha Dan Ah (Yoon Jung Hee) là một cô gái rất trang nghiêm và xinh đẹp nhưng cô cũng đã có một cuộc sống buồn chán. Dan Ah đã kết hôn năm 20 của cô, nhưng chồng cô qua đời trong một tai nạn xe hơi trong tuần trăng mật của họ.
Cô sẽ được theo đuổi bởi hai người đàn ông, một người đàn ông từ một gia đình giàu có, Lee Kang Suk (Park Shi Hoo) và một người đàn ông trẻ hơn mình, Jung Hyun Kyu (Lee Hyun Jin).
Mỗi thành viên trong gia đình cô sẽ đi vào các mối quan hệ lãng mạn mới ....

Hãy xem gia đình quý tộc họ Hà đề cao mình như thế nào ????
Ha Soo Young - Noh Yoo MinHa Tae Young - Kim Sung Min
E1
http://www.megaupload.com/?d=L56EWCGJ
http://www.megaupload.com/?d=JNO9768I
http://www.megaupload.com/?d=O56NJW19
http://www.megaupload.com/?d=XF3R3PU1
http://www.megaupload.com/?d=JXQP8G35

E2
http://www.megaupload.com/?d=HJ9E0PNX
http://www.megaupload.com/?d=Z45J3Q1A
http://www.megaupload.com/?d=80OKAS4X
http://www.megaupload.com/?d=V5T97YC2

E3
http://www.megaupload.com/?d=3X2PFZCZ
http://www.megaupload.com/?d=67PT5PI3
http://www.megaupload.com/?d=YMFB8072
http://www.megaupload.com/?d=N1XN0WFJ

E4
http://www.megaupload.com/?d=UB3G3FPS
http://www.megaupload.com/?d=9FHQZHCU
http://www.megaupload.com/?d=7KZ4P4LM
http://www.megaupload.com/?d=M10GXISP

E5
http://www.megaupload.com/?d=PZ83KRW3
http://www.megaupload.com/?d=F75296UR
http://www.megaupload.com/?d=6HH1VXTS
http://www.megaupload.com/?d=2HZX45CI

E6
http://www.megaupload.com/?d=9MAWWQ0H
http://www.megaupload.com/?d=U9UTEL57
http://www.megaupload.com/?d=A3H4K7R9
http://www.megaupload.com/?d=XP8CO2HU

E7
http://www.megaupload.com/?d=SZSJK4E4
http://www.megaupload.com/?d=6X5S9NSU
http://www.megaupload.com/?d=GXROQIXS
http://www.megaupload.com/?d=0U4CLHPO
http://www.megaupload.com/?d=C1W7NYBD

E8
http://www.megaupload.com/?d=IW8WZL5E
http://www.megaupload.com/?d=HX0B8WDG
http://www.megaupload.com/?d=UL4AZ8Q1
http://www.megaupload.com/?d=KX02AV1H
http://www.megaupload.com/?d=RWCE8O1M

E9
http://www.megaupload.com/?d=K8OZ9DYD
http://www.megaupload.com/?d=KK8NVO29
http://www.megaupload.com/?d=6DTVOREH
http://www.megaupload.com/?d=6SB3L42K

E10
http://www.megaupload.com/?d=FZPCY1E1
http://www.megaupload.com/?d=A9JC2BKT
http://www.megaupload.com/?d=H3B5YWHF
http://www.megaupload.com/?d=R8BZZB6J

E11
http://www.megaupload.com/?d=NRXJFWTK
http://www.megaupload.com/?d=T2HYRHKT
http://www.megaupload.com/?d=8DDP4DRF
http://www.megaupload.com/?d=OGLQAQO9
http://www.megaupload.com/?d=0DEREPZ0

E12
http://www.megaupload.com/?d=EWXVBI3A
http://www.megaupload.com/?d=R3J1ZT4W
http://www.megaupload.com/?d=ZSVZJGUV
http://www.megaupload.com/?d=90AO9Q7W
http://www.megaupload.com/?d=7HORMF28

E13
http://www.megaupload.com/?d=UYC38R0Z
http://www.megaupload.com/?d=W0ZLFUS1
http://www.megaupload.com/?d=C4Q2LBL1
http://www.megaupload.com/?d=EJWNMMHP
http://www.megaupload.com/?d=HFT2FMBF

E14
http://www.megaupload.com/?d=PXCMMF9S
http://www.megaupload.com/?d=HNEMGY5U
http://www.megaupload.com/?d=MCFIR2H0
http://www.megaupload.com/?d=PUKO5VBC

E15
http://www.megaupload.com/?d=HE09RS77
http://www.megaupload.com/?d=MXYC659C
http://www.megaupload.com/?d=VRX2CR9B
http://www.megaupload.com/?d=FKNMR96F
http://www.megaupload.com/?d=CK7X0CXZ

E16
http://www.megaupload.com/?d=TDNP9QBE
http://www.megaupload.com/?d=X6I8WEWS
http://www.megaupload.com/?d=ZLZM44FM
http://www.megaupload.com/?d=WP23T0M9
http://www.megaupload.com/?d=TS9B2AHS

E17
http://www.megaupload.com/?d=OS91ITAA
http://www.megaupload.com/?d=KRCIGJ8F
http://www.megaupload.com/?d=D1A378TW
http://www.megaupload.com/?d=NAA5T1IR
http://www.megaupload.com/?d=2O482YHE


E18
http://www.megaupload.com/?d=0MH6DHC8
http://www.megaupload.com/?d=P8G42VMK
http://www.megaupload.com/?d=BOOZNDW1
http://www.megaupload.com/?d=VJKLZOT6
http://www.megaupload.com/?d=VXSR0RWO

E19
http://www.megaupload.com/?d=GQBZOR35
http://www.megaupload.com/?d=DA5YSM0Y
http://www.megaupload.com/?d=DOORRD6C
http://www.megaupload.com/?d=4BTUOWIF

E20
http://www.megaupload.com/?d=Y6A2Y5C9
http://www.megaupload.com/?d=NSJKOH7U
http://www.megaupload.com/?d=Q8MIMUCG
http://www.megaupload.com/?d=DH71VNEX
http://www.megaupload.com/?d=8LVTN5QI


E21
http://www.megaupload.com/?d=3VF6PILY
http://www.megaupload.com/?d=KFEHLBF5
http://www.megaupload.com/?d=NYQ9J1FL
http://www.megaupload.com/?d=AXRMQ0EB

E22
http://www.megaupload.com/?d=QF0NIEBF
http://www.megaupload.com/?d=FTJQKJJG
http://www.megaupload.com/?d=ZME53T1Q
http://www.megaupload.com/?d=3Z9D11NR

E23
http://www.megaupload.com/?d=T3CZKVUA
http://www.megaupload.com/?d=VO4GP88C
http://www.megaupload.com/?d=3TLM7P81
http://www.megaupload.com/?d=WOD2AVHW
http://www.megaupload.com/?d=B80TMANA
http://www.megaupload.com/?d=BT6HI6IU

E24
http://www.megaupload.com/?d=GYRKLGZ0
http://www.megaupload.com/?d=RRS78FG7
http://www.megaupload.com/?d=JL738GG3
http://www.megaupload.com/?d=9MZ821FP
http://www.megaupload.com/?d=P7ZAG86O
http://www.megaupload.com/?d=QWK5LOGR

E 25
http://www.megaupload.com/?d=UXH1SIQB FIX
http://www.megaupload.com/?d=RMHTF90E
http://www.megaupload.com/?d=CDUF479S
http://www.megaupload.com/?d=0IKCIQHW
http://www.megaupload.com/?d=JTOWTDD1
http://www.megaupload.com/?d=GJUK1HU1


E 26
http://www.megaupload.com/?d=SXJ7QEY3 FIX
http://www.megaupload.com/?d=U69D6MBQ
http://www.megaupload.com/?d=ZKZA889C
http://www.megaupload.com/?d=KL1CSDZT
http://www.megaupload.com/?d=GBDBFZZN
http://www.megaupload.com/?d=UE10SIM7


E 27
http://www.megaupload.com/?d=O93R003L
http://www.megaupload.com/?d=2KBFWWC5
http://www.megaupload.com/?d=3QD99MJ8
http://www.megaupload.com/?d=MBV4UIWN
http://www.megaupload.com/?d=I9J2PTJU
http://www.megaupload.com/?d=0XMRSH7R FIX

E 28
http://www.megaupload.com/?d=SBR3ILV0
http://www.megaupload.com/?d=0KENOUQP
http://www.megaupload.com/?d=86OR1HJ9
http://www.megaupload.com/?d=08EG38Q5
http://www.megaupload.com/?d=UMA2FKOU
http://www.megaupload.com/?d=AS5PL5SV

E 29
http://www.megaupload.com/?d=BBGV9AXY
http://www.megaupload.com/?d=2DRMR9YB
http://www.megaupload.com/?d=608IKTKU
http://www.megaupload.com/?d=4FBVRLYS
http://www.megaupload.com/?d=B68VITH9
http://www.megaupload.com/?d=Q11RE9D4 FIX

E30
http://www.megaupload.com/?d=LGQDITSN
http://www.megaupload.com/?d=D0BS38XQ
http://www.megaupload.com/?d=RMPN70LD
http://www.megaupload.com/?d=MYYDCYO4
http://www.megaupload.com/?d=TVH76TPP
http://www.megaupload.com/?d=TJLGZHFL


E 31
http://www.megaupload.com/?d=WOMOXVVN
http://www.megaupload.com/?d=64L29DW4
http://www.megaupload.com/?d=HUETHKIQ
http://www.megaupload.com/?d=QO56TZYT
http://www.megaupload.com/?d=P97ID9VG
http://www.megaupload.com/?d=L1C5HBQ6


E32
http://www.megaupload.com/?d=5YIQ9IA0
http://www.megaupload.com/?d=G7T5N0Q2
http://www.megaupload.com/?d=FHBQ1PCF
http://www.megaupload.com/?d=GPV9AB9U
http://www.megaupload.com/?d=MGDAEGN7
http://www.megaupload.com/?d=WRAYHDOZ

E33
http://www.megaupload.com/?d=EMFVQK7B
http://www.megaupload.com/?d=ORB48OLK
http://www.megaupload.com/?d=E9RI5S58
http://www.megaupload.com/?d=EZBSR3M9
http://www.megaupload.com/?d=TEP4B2JE
http://www.megaupload.com/?d=LCSMNA5V

E34
http://www.megaupload.com/?d=KCH0DTHL
http://www.megaupload.com/?d=E4CFZE9I
http://www.megaupload.com/?d=HYEX3R35
http://www.megaupload.com/?d=POLDA1HA
http://www.megaupload.com/?d=D3JFQKBM
http://www.megaupload.com/?d=7XLAMQ8J

E35
http://www.megaupload.com/?d=VEJEV2JD
http://www.megaupload.com/?d=9431PK3B
http://www.megaupload.com/?d=GZ9NV42A
http://www.megaupload.com/?d=5HJPRV8K
http://www.megaupload.com/?d=23FHC43C
http://www.megaupload.com/?d=MJKW2X8G

E36
http://www.megaupload.com/?d=JXFNXP7C
http://www.megaupload.com/?d=OY0X2T34
http://www.megaupload.com/?d=3EW8XPGX
http://www.megaupload.com/?d=I8UKLSX1
http://www.megaupload.com/?d=TNRVOLXH
http://www.megaupload.com/?d=CQYZDIDI

E37
http://www.megaupload.com/?d=WKQKA6KU
http://www.megaupload.com/?d=7LUKLIDU
http://www.megaupload.com/?d=OPJ6T519
http://www.megaupload.com/?d=TN4I0YPD
http://www.megaupload.com/?d=CKA0ROOO

E38
http://www.megaupload.com/?d=YLWGW778
http://www.megaupload.com/?d=Z6C5EMB4
http://www.megaupload.com/?d=NTK8ZWRU
http://www.megaupload.com/?d=ZDLVHHFK
http://www.megaupload.com/?d=BRA0JOKN

E39
http://www.megaupload.com/?d=4BGB9X43
http://www.megaupload.com/?d=2RFV51GQ
http://www.megaupload.com/?d=501PK7TL
http://www.megaupload.com/?d=GZYE0IO4
http://www.megaupload.com/?d=CMPTKXZX

E40
http://www.megaupload.com/?d=X9XVSKNW
http://www.megaupload.com/?d=5C8R7412
http://www.megaupload.com/?d=50OZFJFG
http://www.megaupload.com/?d=OM03V3PE
http://www.megaupload.com/?d=SHEHUZN3

E41
http://www.megaupload.com/?d=ATWR2RWX
http://www.megaupload.com/?d=PMH05PWD
http://www.megaupload.com/?d=44XDDNBH
http://www.megaupload.com/?d=HAEL8VMT
http://www.megaupload.com/?d=E5RL32R7

E42
http://www.megaupload.com/?d=AKAVULOY
http://www.megaupload.com/?d=98VYWDLR
http://www.megaupload.com/?d=X0KC7FQW
http://www.megaupload.com/?d=KBOP3MGK
http://www.megaupload.com/?d=FPJWC5QS

E43
http://www.megaupload.com/?d=P3I38NN2
http://www.megaupload.com/?d=6R1TV4K3
http://www.megaupload.com/?d=4K77HITJ
http://www.megaupload.com/?d=MM594N9E
http://www.megaupload.com/?d=EY7KJC4E

E44
http://www.megaupload.com/?d=CVO1M4DJ
http://www.megaupload.com/?d=42M7YKGN
http://www.megaupload.com/?d=ZOD77HUP
http://www.megaupload.com/?d=V59KX4VO
http://www.megaupload.com/?d=GZAFUGC3

E45
http://www.megaupload.com/?d=W7Y0JMKX
http://www.megaupload.com/?d=3IUPGYBM
http://www.megaupload.com/?d=1GJMEYID
http://www.megaupload.com/?d=1ECS4KCM

E46
http://www.megaupload.com/?d=R60XLUPQ
http://www.megaupload.com/?d=P2JYJ3ER
http://www.megaupload.com/?d=UAGGOSTK
http://www.megaupload.com/?d=2FREI7R9
http://www.megaupload.com/?d=ODW0O45H

E47
http://www.megaupload.com/?d=G8HL1XX6
http://www.megaupload.com/?d=ZK1658OP
http://www.megaupload.com/?d=510BEACP
http://www.megaupload.com/?d=ZN1MRBUN
http://www.megaupload.com/?d=5G1HGNQ3

E48
http://www.megaupload.com/?d=QRYW52DD
http://www.megaupload.com/?d=6O3IW7AM
http://www.megaupload.com/?d=YVGJAT5K
http://www.megaupload.com/?d=VOOE1UE0
http://www.megaupload.com/?d=1LS5BRC5

E49
http://www.megaupload.com/?d=M73KDGH2
http://www.megaupload.com/?d=VVQ0ZHGY
http://www.megaupload.com/?d=X9AAY9C1
http://www.megaupload.com/?d=9TYJ4PL2
http://www.megaupload.com/?d=8VRUZERB

E50
http://www.megaupload.com/?d=7VZG43DG
http://www.megaupload.com/?d=KCU27QX7
http://www.megaupload.com/?d=EONDYC77
http://www.megaupload.com/?d=KCOQ4UJJ

E51
http://www.megaupload.com/?d=WQFUNFQZ
http://www.megaupload.com/?d=0PBIT059
http://www.megaupload.com/?d=0618N304
http://www.megaupload.com/?d=MC59AZ2V

E52
http://www.megaupload.com/?d=F9U0X8OS
http://www.megaupload.com/?d=5W57EMKL
http://www.megaupload.com/?d=8SC7VKYP
http://www.megaupload.com/?d=VIAC94JU

E53
http://www.megaupload.com/?d=OGMEXY2S
http://www.megaupload.com/?d=QOEBJX1F
http://www.megaupload.com/?d=JW87MRUP
http://www.megaupload.com/?d=BYXD9CK6
http://www.megaupload.com/?d=7H4J8U9H

E54 END
http://www.megaupload.com/?d=AGXIUQ84
http://www.megaupload.com/?d=EYU8QFX9
http://www.megaupload.com/?d=SCKA7XQT
http://www.megaupload.com/?d=YOW3X1HM
http://www.megaupload.com/?d=ZDXLCAI0
meothuong
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=307987

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét