Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Yêu Nữ Và Chàng Cố Vấn - 16/16 Tâp, USLT. - HQ

Yêu Nữ Và Chàng Cố Vấn
A Witch in Love

Genre: Comedy, romance
Episodes: 16


Director: Jun Ki Sang
Scriptwriter: Kim Won Jin, Kim Min Jun


Cast:
Han Ga In as Ma Yoo Hee
Jae Hee as Jae Mo Ryong
Kim Jeong Hoon as Yoo Joon Ha
Jun Hye Bin as Jang Sung Mi
Dennis Oh as Jamie Oliver

Extended Cast:
Ahn Suk Hwan
Jung Dong Il as Lee Tim Chang
Hwang Ji Hyun


HDTV Rip
01: http://www.megaupload.com/?d=H6MEXQ1Z rename tâp 02
02: http://www.megaupload.com/?d=2O169TCS rename tâp 01
03: http://www.megaupload.com/?d=CBL7GFZH
04: http://www.megaupload.com/?d=2V8K7KOW
05: http://www.megaupload.com/?d=5K2WD8EB
06: http://www.megaupload.com/?d=Q8JBA45P
07: http://www.megaupload.com/?d=CWZP0FNW
08: http://www.megaupload.com/?d=N1JXVIJN
09: http://www.megaupload.com/?d=PSON3GDK
10: http://www.megaupload.com/?d=X0IX8Q2W
11: http://www.megaupload.com/?d=9HOX6TKA
12: http://www.megaupload.com/?d=FSLHJMF4
13: http://www.megaupload.com/?d=5CI59TFM
14: http://www.megaupload.com/?d=9KDS44HY
15: http://www.megaupload.com/?d=UHR3GKJC
16 End: http://www.megaupload.com/?d=0ZIIOH4I

MKV 720P High Quality (2 Audio) by Sufu (16/16)
Link Folder: http://www.megaupload.com/?f=NPJJV032
for tâp 04:
04.012: http://www.megaupload.com/?d=M7OP8TGZ
04.013: http://www.megaupload.com/?d=3Q2FWETT
04.014: http://www.megaupload.com/?d=ZFDYC14E
04.015: http://www.megaupload.com/?d=614KSHA9
04.016: http://www.megaupload.com/?d=CN1Y84QU


DVD
DVD 01: http://www.megaupload.com/?f=HI54GFMQ part 31: http://ul.to/0o9ivd
DVD 02: http://www.megaupload.com/?f=U9GJGJDK
DVD 03: http://www.megaupload.com/?f=G0F8SBCO
DVD 04: http://www.megaupload.com/?f=4RW8Q5B5
DVD 05: http://www.megaupload.com/?f=FQYE9OWF
DVD 06: http://www.megaupload.com/?f=2A64AAYE
DVD 07: http://www.megaupload.com/?f=A8RVEYZM new link
DVD 08: http://www.megaupload.com/?f=82SLBJUA
ENDtvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=368612

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét