Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Tam Quốc Diễn Nghĩa - 84 tập - DVDRIP 1995 - TQ


Mình tính RIP trọn bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa cho những người thích phim này. Mình thấy chất lượng ăn đứt mấy phiên bản VCD trên mạng mà lại dung lượng chỉ bằng 1CD (1CD 1 tập phim). Bản này mình RIP từ DVD của bác chenluuus .

Rapid links


Tập 01 02:http://rapidshare.com/users/XU26PN
Tập 03 04:http://rapidshare.com/users/LNFVGG
Tập 05 06:http://rapidshare.com/users/TVGQGO
Tập 07 08:http://rapidshare.com/users/IKNJYR
Tập 09 10:http://rapidshare.com/users/1SZ0TM
Tập 11 12:http://rapidshare.com/users/PK7AH5
Tập 13 14:http://rapidshare.com/users/DFK97P
Tập 15 16:http://rapidshare.com/users/88C33Y
Tập 17 18:http://rapidshare.com/users/A48Z91
Tập 19 20:http://rapidshare.com/users/CELF6D
Tập 21 22:http://rapidshare.com/users/VMLGRG
Tập 23 24:http://rapidshare.com/users/3XKC7O
Tập 25 26:http://rapidshare.com/users/OHTHRU
Tập 27 28:http://rapidshare.com/users/2596UF
Tập 29 30:http://rapidshare.com/users/F4G1E7
Tập 31 32:http://rapidshare.com/users/SF6LU6
Tập 33 34:http://rapidshare.com/users/S42QNU
Tập 35 36:http://rapidshare.com/users/BJHW0I
Tập 37 38:http://rapidshare.com/users/KM159P
Tập 39 40:http://rapidshare.com/users/WZMJSL
Tập 41 42:http://rapidshare.com/users/PLSP14
Tập 43 44:http://rapidshare.com/users/Y24UX1
Tập 45 46:http://rapidshare.com/users/VPO2SN
Tập 47 48:http://rapidshare.com/users/P2BFJ1
Tập 49 50:http://rapidshare.com/users/2Z53EY
Tập 51 52:http://rapidshare.com/users/KW32YC
Tập 53 54:http://rapidshare.com/users/1ZEJKG
Tập 55 56:http://rapidshare.com/users/MPAIHM
Tập 57 58:http://rapidshare.com/users/ALN84K
Tập 59 60:http://rapidshare.com/users/SKAT8V
Tập 61 62:http://rapidshare.com/users/1FUECJ
Tập 63 64:http://rapidshare.com/users/YWELPS
Tập 65 66:http://rapidshare.com/users/YXZVSX
Tập 67 68:http://rapidshare.com/users/EBBIED
Tập 69 70:http://rapidshare.com/users/IOWRRH
Tập 71 72:http://rapidshare.com/users/UNMX16
Tập 73 74:http://rapidshare.com/users/37I231
Tập 75 76:http://rapidshare.com/users/JYIJ38
Tập 77 78:http://rapidshare.com/users/171GZY
Tập 79 80:http://rapidshare.com/users/WSID3F
Tập 81 82:http://rapidshare.com/users/IRW6E7
Tập 83 84:http://rapidshare.com/users/T5JMEP
hết
-----------------------------------------

Đã xóa pass Mega
Còn đây là links Mega:

Tập 01 02:http://www.megaupload.com/?f=287NGE3A
Tập 03 04:http://www.megaupload.com/?f=NVXV7G3F
Tập 05 06:http://www.megaupload.com/?f=IHCXJEKV
Tập 07 08:http://www.megaupload.com/?f=9MLK7GE2
Tập 09 10:http://www.megaupload.com/?f=UDYCXT5F
Tập 11 12:http://www.megaupload.com/?f=904BAKJ7
Tập 13 14:http://www.megaupload.com/?f=TUVH9BSJ
Tập 15 16:http://www.megaupload.com/?f=1VJPEEVM
Tập 17 18:http://www.megaupload.com/?f=IK9GQE9F
Tập 19 20:http://www.megaupload.com/?f=BF4AGNKT
Tập 21 22:http://www.megaupload.com/?f=6Q071A49
Tập 23 24:http://www.megaupload.com/?f=Z5I4A3GU
Tập 25 26:http://www.megaupload.com/?f=L2KSGUBA
Tập 27 28:http://www.megaupload.com/?f=8B585CSD
Tập 29 30:http://www.megaupload.com/?f=EUFKFHKC
Tập 31 32:http://www.megaupload.com/?f=70Z33I6V
Tập 33 34:http://www.megaupload.com/?f=QTAW0LYH
Tập 35 36:http://www.megaupload.com/?f=WLNPUJB8
Tập 37 38:http://www.megaupload.com/?f=U6WLHLSJ
Tập 39 40:http://www.megaupload.com/?f=4PWLTVQC
Tập 41 42:http://www.megaupload.com/?f=CYQW8RUS
Tập 43 44:http://www.megaupload.com/?f=G0Q81K73
Tập 45 46:http://www.megaupload.com/?f=Q4JAPZDB
Tập 47 48:http://www.megaupload.com/?f=RMFYYY81
Tập 49 50:http://www.megaupload.com/?f=RERPWB82
Tập 51 52:http://www.megaupload.com/?f=D2B5C9ZX
Tập 53 54:http://www.megaupload.com/?f=UUNJJLBR
Tập 55 56:http://www.megaupload.com/?f=7TJUUHM4
Tập 57 58:http://www.megaupload.com/?f=Q536U681
Tập 59 60:http://www.megaupload.com/?f=ND5WP7D3
Tập 61 62:http://www.megaupload.com/?f=Z0L9W96H
Tập 63 64:http://www.megaupload.com/?f=6SGD4B7Y
Tập 65 66:http://www.megaupload.com/?f=HIHELAVT
Tập 67 68:http://www.megaupload.com/?f=YFW0ELNY
Tập 69 70:http://www.megaupload.com/?f=2T2NP0ET
Tập 71 72:http://www.megaupload.com/?f=3C88OMWA
Tập 73 74:http://www.megaupload.com/?f=HICX9HGA
Tập 75 76:http://www.megaupload.com/?f=B6A578TO
Tập 77 78:http://www.megaupload.com/?f=SW74XTOY
Tập 79 80:http://www.megaupload.com/?f=HXGWA3WF
Tập 81 82:http://www.megaupload.com/?f=OQENYLOU
Tập 83 84:http://www.megaupload.com/?f=N7CN0ZSS
hết

down về xong dùng phần mền join lại.
Chất lượng ko thua DVD chứ các bác.

Link bên mega nếu bị chết "Unfortunately, the link you have clicked is not available." thì báo cho mình biết. Còn nếu unavailable thì các bác wait 1 ngày ko thì down bên Rapid tạm.uglyduck
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=58981

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét