Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

BAO THANH THIÊN (ĐL), PHẦN 1 (22/22)

Chắc mọi người trong diễn đàn này đều đã xem qua bộ phim bao Thanh Thiên do Đài Loan sản xuất vào những năm đầu của thập niên 90 của thế kỷ 20, nay công ty FFVN phát hành lại và được lồng tiếng tại thành phố. Vì thấy bộ này còn hay nên mèo up lên cho mọi người cùng thưởng lại những vụ án mà Bao Thanh Thiên xử án. Bộ phim gồm 246 tập gồm 41 vụ án được chia là 10 phần, hiện FFVN đang phát hành phần 1, do đó mèo xin up phần 1 gồm các vụ án : Trảm Trần Thế Mỹ, Trạng Nguyên Thật Giả, Linh Miêu Tráo Chúa và Hồng Hoa Ký.Mở đầu là vụ án Trảm Thế Mỹ gồm 6 tập .

Với các diễn viên :
Kim Siêu Quần vai bao Công
Hà Gia Kính vai Triển Chiêu
Phạm Hồng Hiên vai Công Tôn Sách
Dương Hoài Dân vai Trần Thế Mỹ
Lưu Tuyết Hoa vai Tần Hương Liên
Hầu Bính Doanh vai Công Chúa


Tập 1 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=LME0ZG16
002 : http://www.megaupload.com/?d=XISYTE87
003 : http://www.megaupload.com/?d=WDMAWYQ6
004 : http://www.megaupload.com/?d=QFXJ2YMI
Tập 2 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=6VSBCTTC
002 : http://www.megaupload.com/?d=19Y8EWQX
003 : http://www.megaupload.com/?d=05C9FKP0
004 : http://www.megaupload.com/?d=KEKPMD30
005 : http://www.megaupload.com/?d=3CGTSSSR
Tập 3 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=KYHSQ97G
002 : http://www.megaupload.com/?d=UXL01BVL
003 : http://www.megaupload.com/?d=650FL8FQ
004 : http://www.megaupload.com/?d=X7PI3HBS
005 : http://www.megaupload.com/?d=S18L5W6C
006 : http://www.megaupload.com/?d=A5ORBTF0
Tập 4 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=21UKA38B
002 : http://www.megaupload.com/?d=U8SK2YMD
003 : http://www.megaupload.com/?d=QYP00U4Q
004 : http://www.megaupload.com/?d=4OK8CYKI
005 : http://www.megaupload.com/?d=RFL5DLLA
Tập 5 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=LHHX4YI6
002 : http://www.megaupload.com/?d=FV6S9WID
003 : http://www.megaupload.com/?d=BQJ9TG37
004 : http://www.megaupload.com/?d=Z58HCT6T
005 : http://www.megaupload.com/?d=I0D0OL51
006 : http://www.megaupload.com/?d=J1J2E5AU
Tập 6 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=731L313G
002 : http://www.megaupload.com/?d=D6INM65Q
003 : http://www.megaupload.com/?d=8JNMTKF0
004 : http://www.megaupload.com/?d=V4BSTTG0
005 : http://www.megaupload.com/?d=3AZW7M5Z
006 : http://www.megaupload.com/?d=6RCPUT1A
Đã chiếu xong vụ án Trần Thế Mỹ.

Vụ án Trạng Nguyên thật - Trạng Nguyên Giả gồm 5 tập.
Vụ án Trạng Nguyên Thật – Trạng Nguyên Giả.
Tập 1 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=VHCI5Z1D
002 : http://www.megaupload.com/?d=ZBZUTDPR
003 : http://www.megaupload.com/?d=AR9BGGE5
004 : http://www.megaupload.com/?d=JF0T5KW7
Tập 2 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=GFA8SUWO
002 : http://www.megaupload.com/?d=IMON0TTB
003 : http://www.megaupload.com/?d=8WT890DN
004 : http://www.megaupload.com/?d=O8B1EXAP
005 : http://www.megaupload.com/?d=YPA2XMP4
Tập 3 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=S96M94MB
002 : http://www.megaupload.com/?d=PA68G21T
003 : http://www.megaupload.com/?d=MR1ODYKY
004 : http://www.megaupload.com/?d=WT139WMJ
005 : http://www.megaupload.com/?d=5OY4XOK1
006 : http://www.megaupload.com/?d=X0QFD49T
Tập 4 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=L6CMINC2
002 : http://www.megaupload.com/?d=WER7D0ZP
003 : http://www.megaupload.com/?d=OX9SJ9SB
004 : http://www.megaupload.com/?d=VXXAFW61
Tập 5 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=NH3CUW90
002 : http://www.megaupload.com/?d=U812F9M0
003 : http://www.megaupload.com/?d=TADGZQTM
004 : http://www.megaupload.com/?d=W95MR7W9
005 : http://www.megaupload.com/?d=VW5KLP4F
 
Vụ án Linh Miêu Tráo Chúa gồm 7 tập
TẬP 1 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=XL3ZB1F9
002 : http://www.megaupload.com/?d=WTYDQZQO
003 : http://www.megaupload.com/?d=5X7XP1IY
004 : http://www.megaupload.com/?d=JOQS5F4E
005 : http://www.megaupload.com/?d=0Z7SF4RU
006 : http://www.megaupload.com/?d=V0FOP9BA
TẬP 2 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=I2VT4SON
002 : http://www.megaupload.com/?d=VYS7RGTK
003 : http://www.megaupload.com/?d=C1TAKHFZ
004 : http://www.megaupload.com/?d=9T1P2HHZ
005 : http://www.megaupload.com/?d=EH2PPIRH
006 : http://www.megaupload.com/?d=V4RSG6XX
TẬP 3 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=P2JP4JFO
002 : http://www.megaupload.com/?d=X3CEI7D6
003 : http://www.megaupload.com/?d=KFY05BTE
004 : http://www.megaupload.com/?d=458CGXEV
005 : http://www.megaupload.com/?d=DOYAR3GT
006 : http://www.megaupload.com/?d=WUXHBYY7
TẬP 4 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=BZR4KUPK
002 : http://www.megaupload.com/?d=F12O0C19
003 : http://www.megaupload.com/?d=D7T4RDPQ
004 : http://www.megaupload.com/?d=A3OG5J66
005 : http://www.megaupload.com/?d=GKKVFKIT
006 : http://www.megaupload.com/?d=0FNRQDXP
TẬP 5 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=TXU9C21J
002 : http://www.megaupload.com/?d=4XSF2J4R
003 : http://www.megaupload.com/?d=NBWZ4IB6
004 : http://www.megaupload.com/?d=4ZA2EELA
005 : http://www.megaupload.com/?d=PPS2QSNW
TẬP 6 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=XW0RMN4C
002 : http://www.megaupload.com/?d=JEAGSVU0
003 : http://www.megaupload.com/?d=O75DXZZ3
004 : http://www.megaupload.com/?d=NIUV0ZK3
005 : http://www.megaupload.com/?d=YDJ0O8MD
TẬP 7 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=KXMT93A3
002 : http://www.megaupload.com/?d=S3D61BVW
003 : http://www.megaupload.com/?d=005MZRKC
004 : http://www.megaupload.com/?d=T8K8SYVY
005 : http://www.megaupload.com/?d=9PY7TH55
006 : http://www.megaupload.com/?d=N8ORR6CJ
 
Hồng Hoa Ký gồm 4 tập

TẬP 1 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=0OR9T2GK
002 : http://www.megaupload.com/?d=UBF2VVC1
003 : http://www.megaupload.com/?d=GZPZUE7X
004 : http://www.megaupload.com/?d=4L2VKS0R
TẬP 2 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=04UC1LWF
002 : http://www.megaupload.com/?d=S4YXCGPQ
003 : http://www.megaupload.com/?d=QMPCU5CV
004 : http://www.megaupload.com/?d=C4BVQ9MJ
TẬP 3 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=RYAKKF9G
002 : http://www.megaupload.com/?d=DU3LXA7D
003 : http://www.megaupload.com/?d=Q30XY9U0
004 : http://www.megaupload.com/?d=I10MOVCC
005 : http://www.megaupload.com/?d=K5BH2ZIK
TẬP 4 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=8UKGS8N0
002 : http://www.megaupload.com/?d=SVW7ZUCW
003 : http://www.megaupload.com/?d=1UW7ZPS8
004 : http://www.megaupload.com/?d=9T8KNN8Z
005 : http://www.megaupload.com/?d=FC0N1KID


 chumeocon
http://vietsn.com/forum/showthread.php?p=1377892

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét