Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Chrysanthemum

Bước 1: Sơn móng màu vàng đồng.

Bước 2: Dùng bột nổi màu vàng vẽ cánh hoa, bột nổi màu nâu vẽ nhụy hoa theo mẫu.

Bước 3: Vẽ hoa nổi 5 cánh tròn nhỏ, vẽ cánh hoa nổi màu vàng lớn.

Bước 4: Vẽ hoàn thiện hoa nổi màu vàng lớn theo mẫu.

Bước 5: Dùng hạt bẹt trắng đính nhụy hoa, hạt đá nâu đồng & hạt bi đính xen kẽ để trang trí móng thêm sinh động.

Hình mẫu sau khi hoàn thành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét