Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Chuyện Tình Hoa Bất Tử - Film-HQ, 20 tập - Thuyết minh

Hình ảnhHình ảnh

Diễn Viên :
Park Jin Hee
Ryu Jin
Kang Nam-Soo
Keum Bo-ra
Kim Hee-Chul
Huyn Yeong
Par Jin-Woo
Lee Yeong-Yoo

Thuyết Minh Tiếng Việt
Phim Dạng AVi 150MB>300MB Nét Như VCD gốc

20/21 link = avi = 3.29GB

Tâp 1: http://www.megaupload.com/?d=6QU0MO7H <==== die
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=J2Y19LM2
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=T9HVLO60
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=B18UEKTJ
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=67NEZFNH
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=7WH6IE9I
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=WII93YCP
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=42J0CIUV
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=6QDFZJC9
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=OAYMXZ1C
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=R6D9GLLG
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=T4LODBFK
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=V0XX5P2D
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=AEI590QW
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=1D709C6Y
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=20AWK8MV
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=FT01YAW2
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=QKOAJ6OP
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=HF8M8EV0
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=6C9FUUEZ
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=PX24QTCH
 hết


http://diendan.thcsbadinh.net/viewtopic.php?f=160&t=1838
-----------------------------

19/20 link = avi = 3.10 GB
Epi 1
http://www.megaupload.com/?d=AI7E0FRR <===== die
Epi 2
http://www.megaupload.com/?d=A3IYLY9F
Epi 3
http://www.megaupload.com/?d=THI092J5
Epi 4
http://www.megaupload.com/?d=82NIVN45
Epi5
http://www.megaupload.com/?d=OMJJFQTF
Epi6
http://www.megaupload.com/?d=WVQSMI76
Epi7
http://www.megaupload.com/?d=0WUBDPHT
Epi8
http://www.megaupload.com/?d=2INPUQEW
Epi 9
http://www.megaupload.com/?d=M22KHM8Z
Epi 10
http://www.megaupload.com/?d=3BD7139T
Epi11
http://www.megaupload.com/?d=2BNGA47P
Epi12
http://www.megaupload.com/?d=M1H477WJ
Epi 13
http://www.megaupload.com/?d=TRWS17PV
Epi 14
http://www.megaupload.com/?d=GXWQH1ED
Epi15
http://www.megaupload.com/?d=L1FPZXVX
Epi16
http://://www.megaupload.com/?d=XMIWUVCX
Epi 17
http://www.megaupload.com/?d=CCULXHTL
Epi18
http://www.megaupload.com/?d=H73Y3C3K
Epi19
http://www.megaupload.com/?d=HNZ7E4Z0
Epi 20-Ending
http://www.megaupload.com/?d=HKQ8U6CO

http://www.hopphim.com/phim-bo/han-quoc/chuyen-tinh-hoa-bat-t-complete
-------------------------------

online:

Tập 1: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3
Tập 2: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3
Tập 3: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3
Tập 4: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3
Tập 5: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3
Tập 6: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3
Tập 7: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3
Tập 8: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3
Tập 9: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3
Tập 10: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3
Tập 11: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3
Tập 12: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3
Tập 13: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3
Tập 14: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3
Tập 15: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3
Tập 16: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3
Tập 17: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3
Tập 18: Episode 1 | Episode 2 | Episode 3-end

http://www.hopphim.com/phim-bo/han-quoc/chuyen-tinh-hoa-bat-t-complete

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét