Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Chuyện Tình Long Nữ - Truyền Thuyết Người Và Rồng - TVB - mediafire/MU - 20/20tập


Posted Image 
 
Diễn viên:
Trần Hạo Dân - Diệp Hy (Thế Phương lồng)
Tiền Gia Lạc - Diệp Xứ (Bá Nghị lồng)
Viên Khiết Doanh - Long Nữ (Bích Ngọc lồng)
Trương Xán Duyệt - Tân Nguyệt (Thu Hương lồng)
Lưu Ngọc Thúy - Diệp Thúy (Thu Hương lồng)
Tạ Thiên Hoa (Thế Phương lồng)
La Lạc Lâm - Châu Ngạo Thiên (Bá Nghị lồng)
Tào Chúng - Long Mẫu (Thanh Phúc lồng)
La Quán Lan (Thanh Phúc lồng)
Nguyên Hoa - Diệp Vấn (Thế Phương lồng)
Lưu Gia Huy - Long Vương (Nguyễn Vinh lồng)Posted Image


01
http://www.mediafire...php?zwynztwwnnc
http://www.mediafire...php?myemz4nnfl1
http://www.mediafire...php?zjzt2myz2y5
http://www.mediafire...php?d1qnz1ouk4o
http://www.mediafire...php?zyymnintium

02
http://www.mediafire...php?mvnhmnlntcr
http://www.mediafire...php?idowtlmnmzk
http://www.mediafire...php?yzdgzidgytv
http://www.mediafire...php?xjqzn2qdumg
http://www.mediafire...php?wmiyzjyu3ml

03
http://www.mediafire...php?2hykgomghgg
http://www.mediafire...php?mnmhfkzfemn
http://www.mediafire...php?r1zfzqmnwym
http://www.mediafire...php?h2dizyjn2yi
http://www.mediafire...php?mlygjmzcjdm

04
http://www.mediafire...php?tgmfzmk4tzt
http://www.mediafire...php?yjzqleqdzrj
http://www.mediafire...php?axoet1yjy2z
http://www.mediafire...php?zotjjy0omxc
http://www.mediafire...php?izjmmjvhjzf

05
http://www.mediafire...php?l5goziwumeo
http://www.mediafire...php?mmjjygyyaji
http://www.mediafire...php?m2zlqmfmimd
http://www.mediafire...php?jyddtanqczm
http://www.mediafire...php?mmtinnhgm2v

06
http://www.mediafire...php?2nhundenmjz
http://www.mediafire...php?mmwrmlwcmem
http://www.mediafire...php?n4lzomdnukt
http://www.mediafire...php?ttfc01jiymz
http://www.mediafire...php?gnnr4fmdiym

07
http://www.mediafire...php?zjjwxenj0ez
http://www.mediafire...php?yyimtnjzmy2
http://www.mediafire...php?nqqwyolfijj
http://www.mediafire...php?2zukqgzmknz
http://www.mediafire...php?3njznmg2o4w

08
http://www.mediafire...php?iz2iyygyzzd
http://www.mediafire...php?zyy5ztmiymm
http://www.mediafire...php?ntnjinmlmyk
http://www.mediafire...php?jknhkyyv3ij

09
http://www.mediafire...php?5nthzwlznim
http://www.mediafire...php?nmmmkzyhqym
http://www.mediafire...php?e5mzmwmamyg
http://www.mediafire...php?mvwz4tzoxmk

10
http://www.mediafire...php?hzy2tmiwjke
http://www.mediafire...php?hz3ytnn3mdm
http://www.mediafire...php?whvojnmlm4t
http://www.mediafire...php?3zzjn0qmjna

11
http://www.mediafire...php?ktmzwwzw3d4
http://www.mediafire...php?z1jynbugzco
http://www.mediafire...php?y3qom0ykye1
http://www.mediafire...php?2mkweedgzmt
http://www.mediafire...php?tlemezz2ijq

12
http://www.mediafire...php?rzjzrjznmyy
http://www.mediafire...php?2yjmnzi0qw2
http://www.mediafire...php?ozmmzzzyd4z
http://www.mediafire...php?nnennzh4nik
http://www.mediafire...php?z4lzzizgyiw

13
http://www.mediafire...php?nqjmtmnozzj
http://www.mediafire...php?gjhjtm2nzdv
http://www.mediafire...php?y2mljizyooz
http://www.mediafire...php?jozktmjlm1n
http://www.mediafire...php?manzjizqzgo

14
http://www.mediafire...php?ilc4mklzztv
http://www.mediafire...php?yqzmminnt12
http://www.mediafire...php?imemtm3tnmm
http://www.mediafire...php?jyjrj1fijn5
http://www.mediafire...php?zzgzohmuunz

15
http://www.mediafire...php?1jomziww0mm
http://www.mediafire...php?w3yq5e1ymjg
http://www.mediafire...php?2tk0ioqoxg0
http://www.mediafire...php?nwwzgrkjiyi
http://www.mediafire...php?njedgtjwj3m

16
http://www.mediafire...php?nwn03z2twzo
http://www.mediafire...php?y1vecmjntmd
http://www.mediafire...php?0l4mjmc0zzi
http://www.mediafire...php?jhtw1nna3qi
http://www.mediafire...php?fgtmnlnjmmm

17
http://www.mediafire...php?zokz122yg3z
http://www.mediafire...php?jdgnieyzz4m
http://www.mediafire...php?zgyj5inlmuj
http://www.mediafire...php?ntt1mwfh5yy
http://www.mediafire...php?nrmgmldmjjt

18
http://www.mediafire...php?jjyykdyyyny
http://www.mediafire...php?rvy222zhwfd
http://www.mediafire...php?mor3mytzbdg
http://www.mediafire...php?wg2zmezjnr4
http://www.mediafire...php?gy45x5mrtmy

19
http://www.mediafire...php?m1nqdnz2iqm
http://www.mediafire...php?mzjej2uzney
http://www.mediafire...php?nzh0fqlynyb
http://www.mediafire...php?nzxcu0ggyy4

20
http://www.mediafire...php?dxwmnom33ka
http://www.mediafire...php?umynttzjgzy
http://www.mediafire...php?xtymhnjwtzz
http://www.mediafire...php?1j1y1m0jjzo
http://www.mediafire...php?2hn2n5jwvng


----------------------


01
http://www.megaupload.com/?d=A3ERC81V
http://www.megaupload.com/?d=U8X8YQF1
http://www.megaupload.com/?d=4HRUOOAE
http://www.megaupload.com/?d=MX0THPSI
http://www.megaupload.com/?d=A3P0H7NO

02
http://www.megaupload.com/?d=UJRNHDGK
http://www.megaupload.com/?d=HLFXAOA4
http://www.megaupload.com/?d=7VNQGF10
http://www.megaupload.com/?d=UWKWFIY0
http://www.megaupload.com/?d=9OQ5H41W

03
http://www.megaupload.com/?d=ZG2ZTGRS
http://www.megaupload.com/?d=E3XJNQV8
http://www.megaupload.com/?d=2G8BW17M
http://www.megaupload.com/?d=NSKEEOWR
http://www.megaupload.com/?d=4Z9XL8CB

04
http://www.megaupload.com/?d=VX9GL27U
http://www.megaupload.com/?d=I3PHL1TD
http://www.megaupload.com/?d=598ONO85
http://www.megaupload.com/?d=S6OT4LVV
http://www.megaupload.com/?d=7735EQ19

05
http://www.megaupload.com/?d=ANY9XMT8
http://www.megaupload.com/?d=X5IBMU87
http://www.megaupload.com/?d=5OE546IS
http://www.megaupload.com/?d=OOZBZAKN
http://www.megaupload.com/?d=KFERRO34

06
http://www.megaupload.com/?d=WZ7ZRREU
http://www.megaupload.com/?d=S0IQHO9I
http://www.megaupload.com/?d=16YXAFPB
http://www.megaupload.com/?d=5IQISE2Q
http://www.megaupload.com/?d=J9C7M9VS

07
http://www.megaupload.com/?d=SALZ31IF
http://www.megaupload.com/?d=YE3BX70V
http://www.megaupload.com/?d=TZROPPF1
http://www.megaupload.com/?d=JRT8TFUG
http://www.megaupload.com/?d=EIV5UFPK

08
http://www.megaupload.com/?d=U87T8R0H
http://www.megaupload.com/?d=WZ7Z41SO
http://www.megaupload.com/?d=Z3RBY0VW
http://www.megaupload.com/?d=89TOP3AL

09
http://www.megaupload.com/?d=TUDRX9TZ
http://www.megaupload.com/?d=H8KJ7XD9
http://www.megaupload.com/?d=AG4UI8CE
http://www.megaupload.com/?d=77U3L854

10
http://www.megaupload.com/?d=JKKCURTQ
http://www.megaupload.com/?d=OW7VHLDU
http://www.megaupload.com/?d=TTU1ZYQM
http://www.megaupload.com/?d=O5D2E6PV

11
http://www.megaupload.com/?d=34HA9A52
http://www.megaupload.com/?d=HDJFGJWZ
http://www.megaupload.com/?d=M1RNYKA0
http://www.megaupload.com/?d=UX099FNP
http://www.megaupload.com/?d=6SZQ0AB5

12
http://www.megaupload.com/?d=L23DDNI5
http://www.megaupload.com/?d=VV8CPF1B
http://www.megaupload.com/?d=R5QUI4OU
http://www.megaupload.com/?d=XJHNK494
http://www.megaupload.com/?d=416T6RAX

13
http://www.megaupload.com/?d=MVHYEJZU
http://www.megaupload.com/?d=RXDZQE4N
http://www.megaupload.com/?d=S076UBH4
http://www.megaupload.com/?d=NO96JZ7J
http://www.megaupload.com/?d=80MTJ28C

14
http://www.megaupload.com/?d=SZRERAPX
http://www.megaupload.com/?d=DOXL9M91
http://www.megaupload.com/?d=C8BMIXCL
http://www.megaupload.com/?d=WQCYT6OU
http://www.megaupload.com/?d=YWCDOC5D

15
http://www.megaupload.com/?d=XF8LGNYI
http://www.megaupload.com/?d=AUSGUJ1C
http://www.megaupload.com/?d=7LEWP6YL
http://www.megaupload.com/?d=EUQ54M90
http://www.megaupload.com/?d=AXM9ZPRM

16
http://www.megaupload.com/?d=SLHH6AZX
http://www.megaupload.com/?d=BJ2NSRBX
http://www.megaupload.com/?d=FUNC7PSD
http://www.megaupload.com/?d=5Z1NKSE7
http://www.megaupload.com/?d=G73H6X8D

17
http://www.megaupload.com/?d=1YYS41QO
http://www.megaupload.com/?d=QFC2CUIU
http://www.megaupload.com/?d=THVUSQOA
http://www.megaupload.com/?d=O0KZLZCF
http://www.megaupload.com/?d=TZ0BT9SP

18
http://www.megaupload.com/?d=F8U7OQKX
http://www.megaupload.com/?d=WVUCZMCC
http://www.megaupload.com/?d=WPA9H92P
http://www.megaupload.com/?d=L5R0N864
http://www.megaupload.com/?d=E13SLXJT

19
http://www.megaupload.com/?d=0R8EHG5V
http://www.megaupload.com/?d=MQNS50FZ
http://www.megaupload.com/?d=E9XCCMRT
http://www.megaupload.com/?d=8ECI6F5N

20
http://www.megaupload.com/?d=SN49WC6G
http://www.megaupload.com/?d=7BSVXAU7
http://www.megaupload.com/?d=TX39ECGD
http://www.megaupload.com/?d=X47DQUE8
http://www.megaupload.com/?d=U7OIW8MT

END 
 
 
http://phimnhacviet.net/index.php?/topic/3490-chuy%E1%BB%87n-tinh-long-n%E1%BB%AF-truy%E1%BB%81n-thuy%E1%BA%BFt-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-va-r%E1%BB%93ng/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét