Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Giấc Mơ Biển (30/30 Episodes)

 Click image for larger version<br /><br /><br /><br />Name:	gmb1.jpg<br /><br />Views:	59<br /><br />Size:	157.6 KB<br /><br />ID:	188707

Chuyện phim bắt đầu khi Tuấn, một cậu bé miền biển được cha mình gửi lên thành phố học hè cùng với gia đình người chú. Vốn không quen với lối sống nề nếp nhưng máy móc tại đây, Tuấn đã quyết định thay đổi quan điểm của mọi người về mùa hè và về một thế hệ 9x, 10x năng động. Nhưng chính bản thân cậu cũng học được nhiều bài học để khiến người lớn có thể tin cậy và lắng nghe mình. Tất cả chuyến hành trình thú vị này sẽ được Giấc Mơ Biển thuật lại một cách sinh động, dễ thương chứ không hề gò bó hay gượng ép. Phim có sự tham gia diễn xuất của Xuân Nghi, Huỳnh Minh Nhựt, Thanh Trúc, Khương Ngọc, Trịnh Kim Chi...

Disc 01 (tập 1-5)
http://www.megaupload.com/?f=CGD9M359
Disc 02 (tập 6-10)
http://www.megaupload.com/?f=8RTZSXDT
Disc 03 (tập 11-15)
http://www.megaupload.com/?f=PL0YX1GHTập 30
http://www.megaupload.com/?d=EUE937Q4
http://www.megaupload.com/?d=GKZTGHH0
http://www.megaupload.com/?d=J66O45FN
http://www.megaupload.com/?d=O68QVVRZ
http://www.megaupload.com/?d=QIF9YLQS

Tập 29
http://www.megaupload.com/?d=4LJQEJT3
http://www.megaupload.com/?d=7K1EJD21
http://www.megaupload.com/?d=O6SEF3WJ
http://www.megaupload.com/?d=XL8YR1PD
http://www.megaupload.com/?d=5EFXWB9K

Tập 28
http://www.megaupload.com/?d=35N5AVL9
http://www.megaupload.com/?d=Z0NOO4GM
http://www.megaupload.com/?d=WA1BNLZS
http://www.megaupload.com/?d=0J1VY9GZ
http://www.megaupload.com/?d=3RW3F430

Tập 27
http://www.megaupload.com/?d=4M4TFPI0
http://www.megaupload.com/?d=OV14J8JF
http://www.megaupload.com/?d=FKSHMSHH
http://www.megaupload.com/?d=XIY8JNSW
http://www.megaupload.com/?d=6SAZTDXG

Tập 26
http://www.megaupload.com/?d=H8KT2OEG
http://www.megaupload.com/?d=H4MPK7FP
http://www.megaupload.com/?d=B9E8VI5W
http://www.megaupload.com/?d=T2F5DILE
http://www.megaupload.com/?d=PDEYX8ZX

Tập 25
http://www.megaupload.com/?d=PLFNL2SC
http://www.megaupload.com/?d=DOZPQVSM
http://www.megaupload.com/?d=CWECKCND
http://www.megaupload.com/?d=KA5B296F
http://www.megaupload.com/?d=FZOKBIUY

Tập 24
http://www.megaupload.com/?d=SRX8X9UZ
http://www.megaupload.com/?d=PCG5YFLN
http://www.megaupload.com/?d=JEUJX57F
http://www.megaupload.com/?d=0JIR6WJH
http://www.megaupload.com/?d=S434PMVZ

Tập 23
http://www.megaupload.com/?d=UQUVYEPZ
http://www.megaupload.com/?d=BZ24KX7P
http://www.megaupload.com/?d=HU7ZKR6L
http://www.megaupload.com/?d=77FL2DQN
http://www.megaupload.com/?d=Z8CRV47M

Tập 22
http://www.megaupload.com/?d=GY6WILO3
http://www.megaupload.com/?d=7RYXUSYK
http://www.megaupload.com/?d=T4PHGYAN
http://www.megaupload.com/?d=W1U3O06G
http://www.megaupload.com/?d=Q4EZQ6QW

Tập 21
http://www.megaupload.com/?d=EUO0ZRMT
http://www.megaupload.com/?d=6B8KK6FW
http://www.megaupload.com/?d=QK2Z5GGH
http://www.megaupload.com/?d=9FZ0VHXR
http://www.megaupload.com/?d=QPI8YWC0

Tập 20
http://www.megaupload.com/?d=0Q5RWYUW
http://www.megaupload.com/?d=19W87J4S
http://www.megaupload.com/?d=4GKMHXX4
http://www.megaupload.com/?d=PPHOL2OA
http://www.megaupload.com/?d=7FCAU1FC

Tập 19
http://www.megaupload.com/?d=3S9NONAI
http://www.megaupload.com/?d=4G77531Y
http://www.megaupload.com/?d=UQ7TXLAH
http://www.megaupload.com/?d=DLF89VRP
http://www.megaupload.com/?d=X6B30YXP

Tập 18
http://www.megaupload.com/?d=UEONIJGB
http://www.megaupload.com/?d=OSEVD9JA
http://www.megaupload.com/?d=OE2XTJKI
http://www.megaupload.com/?d=HPAFYKGS
http://www.megaupload.com/?d=XHYEDQ4S

Tập 17
http://www.megaupload.com/?d=VHRJ3E3D
http://www.megaupload.com/?d=PA3QMFBK
http://www.megaupload.com/?d=9GVYZO1Y
http://www.megaupload.com/?d=U5Z8JXJY
http://www.megaupload.com/?d=I70O6E85

Tập 16
http://www.megaupload.com/?d=ZSHEBACC
http://www.megaupload.com/?d=LO1SXE3R
http://www.megaupload.com/?d=LWRP781T
http://www.megaupload.com/?d=5FSL95IR
http://www.megaupload.com/?d=AXE50XHN

Tập 15
http://www.megaupload.com/?d=AG89AXAG
http://www.megaupload.com/?d=Z34N1QU3
http://www.megaupload.com/?d=U626WBBQ
http://www.megaupload.com/?d=QMCNY848
http://www.megaupload.com/?d=5ZJOFJG2

Tập 14
http://www.megaupload.com/?d=IEJFSOSV
http://www.megaupload.com/?d=J8N2WBL7
http://www.megaupload.com/?d=QI613KOE
http://www.megaupload.com/?d=DWKTYM7X
http://www.megaupload.com/?d=MWM85G8R

Tập 13
http://www.megaupload.com/?d=V11OKKUP
http://www.megaupload.com/?d=RMF6ZO49
http://www.megaupload.com/?d=CHK99RGM
http://www.megaupload.com/?d=MM9W78JR
http://www.megaupload.com/?d=84TEXEWT

Tập 12
http://www.megaupload.com/?d=KRFSV5KE
http://www.megaupload.com/?d=7G9CVFV2
http://www.megaupload.com/?d=W1RS7FNH
http://www.megaupload.com/?d=UCUQZJRM
http://www.megaupload.com/?d=4ELHJHO8

Tập 11
http://www.megaupload.com/?d=GG5BWX6H
http://www.megaupload.com/?d=NGP0LX0M
http://www.megaupload.com/?d=7LH9DSQB
http://www.megaupload.com/?d=HX42COQ9
http://www.megaupload.com/?d=4T2C3CKK

Tập 10
http://www.megaupload.com/?d=K9HIFDDW
http://www.megaupload.com/?d=17BUYF4H
http://www.megaupload.com/?d=LOWBK3ON
http://www.megaupload.com/?d=EGAGWRRJ
http://www.megaupload.com/?d=8LS90XMN

Tập 9
http://www.megaupload.com/?d=O9AA5CW0
http://www.megaupload.com/?d=FG3HOY9M
http://www.megaupload.com/?d=BGYWM04G
http://www.megaupload.com/?d=1MPTJNRV
http://www.megaupload.com/?d=KES3BRFB

Tập 8
http://www.megaupload.com/?d=SGE1FJTQ
http://www.megaupload.com/?d=OGHLAGBU
http://www.megaupload.com/?d=VKRWZSQC
http://www.megaupload.com/?d=CANDZS1F
http://www.megaupload.com/?d=TOHDXDKI

Tập 7
http://www.megaupload.com/?d=L7EIR3IY
http://www.megaupload.com/?d=HDX1WIRI
http://www.megaupload.com/?d=A035MZNG
http://www.megaupload.com/?d=ZB6FBEFT
http://www.megaupload.com/?d=J2HZUWF3

Tập 6
http://www.megaupload.com/?d=CO8P60NW
http://www.megaupload.com/?d=K6IP28UX
http://www.megaupload.com/?d=NEGQ9ITK
http://www.megaupload.com/?d=4QILIOJT
http://www.megaupload.com/?d=DUYN1Z0E

Tập 5
http://www.megaupload.com/?d=62GFWH05
http://www.megaupload.com/?d=4IO5XDQ0
http://www.megaupload.com/?d=8M2IYW98
http://www.megaupload.com/?d=2JQ3PFJR
http://www.megaupload.com/?d=RRB2O46U

Tập 4
http://www.megaupload.com/?d=ELRP1FFB
http://www.megaupload.com/?d=E7I2EYC6
http://www.megaupload.com/?d=RLLD2RGI
http://www.megaupload.com/?d=3ZYN09ZP
http://www.megaupload.com/?d=HGX8BSW2

Tập 3
http://www.megaupload.com/?d=BCJLWAXK
http://www.megaupload.com/?d=Y7TYAETL
http://www.megaupload.com/?d=20RWULDI
http://www.megaupload.com/?d=RYNJJ8FB
http://www.megaupload.com/?d=42T7DUF7

Tập 2
http://www.megaupload.com/?d=GMTUIQGP
http://www.megaupload.com/?d=UZYCBRXD
http://www.megaupload.com/?d=F7VDRN5X
http://www.megaupload.com/?d=1QH0QQW0
http://www.megaupload.com/?d=AQ8V023E

Tập 1
http://www.megaupload.com/?d=CGV22GSG
http://www.megaupload.com/?d=DJU8YBLF
http://www.megaupload.com/?d=7D2NGYFT
http://www.megaupload.com/?d=67P4GIDM
http://www.megaupload.com/?d=TKOP59A9

http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=320474

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét