Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

HÃY NÓI ANH YÊU EM - VN 32 Tập Avi COMPLETE

Hãy nói anh yêu em (dài 32 tập, ĐD: NSƯT Lê Đức Tiến) là bộ phim tâm lý xã hội hài hước do Công ty Sao Thế Giới phối hợp cùng Đài truyền hình sản xuất. Bộ phim phản ánh cuộc sống bình dị ở thôn quê; sự khác nhau về cách sống, nếp nghĩ giữa người thôn quê và người thành thị. Với lòng đam mê và sự chân thật, đôi bạn trẻ có hai vùng miền, gia cảnh khác nhau đã tìm đến một tình yêu… Phim phát sóng trên HTV9 lúc 22g thứ năm đến chủ nhật hằng tuần với sự tham gia của các diễn viên: Thành Được, Minh Phương, Cát Phượng, Thanh Tùng, Huy Cường, Mai Hòa, Chí Hải…
Tap 1
http://www.megaupload.com/?d=8ELN8EC0
http://www.megaupload.com/?d=ZLW07L65
http://www.megaupload.com/?d=TGD9A4PC
http://www.megaupload.com/?d=78U1VG3P
http://www.megaupload.com/?d=4JUWF1RC
http://www.megaupload.com/?d=PCBARAYO
Tap 2
http://www.megaupload.com/?d=K5OHXUG2
http://www.megaupload.com/?d=CLN2VLCM
http://www.megaupload.com/?d=27IGQUU7
http://www.megaupload.com/?d=4OLCG7LK
http://www.megaupload.com/?d=1OWNWECY
http://www.megaupload.com/?d=JXZJASS2
Tap 3
http://www.megaupload.com/?d=6UC4NVGM
http://www.megaupload.com/?d=8FYEC0ZN
http://www.megaupload.com/?d=1W41VWTA
http://www.megaupload.com/?d=OWG05CTJ
http://www.megaupload.com/?d=C3Y98D8A
http://www.megaupload.com/?d=EYEQPJME
Tap 4
http://www.megaupload.com/?d=MHJD9E2O
http://www.megaupload.com/?d=PDJ0MX2A
http://www.megaupload.com/?d=B4ELXIH0
http://www.megaupload.com/?d=YM52IHKE
http://www.megaupload.com/?d=9M6GGIUC
http://www.megaupload.com/?d=33H78U06
Tap 5
http://www.megaupload.com/?d=7YNND995
http://www.megaupload.com/?d=NFT82QI9
http://www.megaupload.com/?d=WPEOSGRM
http://www.megaupload.com/?d=8MBOR247
http://www.megaupload.com/?d=TZM03GIR
http://www.megaupload.com/?d=UR9TVU1V
Tap 6
http://www.megaupload.com/?d=NSA1XXSA
http://www.megaupload.com/?d=0ZT71B2S
http://www.megaupload.com/?d=XH26XMS5
http://www.megaupload.com/?d=XNCHQGOA
http://www.megaupload.com/?d=UR269G2I
http://www.megaupload.com/?d=IIZH5IXM
Tap 7
http://www.megaupload.com/?d=MBUAM3GR
http://www.megaupload.com/?d=G3IXFQFW
http://www.megaupload.com/?d=U0KEDKTS
http://www.megaupload.com/?d=2Z5YVAKW
http://www.megaupload.com/?d=MAIEZ88F
http://www.megaupload.com/?d=VTKWZE5M
Tap 8
http://www.megaupload.com/?d=LFEE3PV3
http://www.megaupload.com/?d=6NUAFZYI
http://www.megaupload.com/?d=Q398DPY6
http://www.megaupload.com/?d=SPBYS88V
http://www.megaupload.com/?d=0M3Q0DQ7
http://www.megaupload.com/?d=JZR7CECS
Tap 9
http://www.megaupload.com/?d=U07HXU56
http://www.megaupload.com/?d=6GIIL6UQ
http://www.megaupload.com/?d=PD3DDPAI
http://www.megaupload.com/?d=2SPUM2H4
http://www.megaupload.com/?d=W3A8T2S6
http://www.megaupload.com/?d=T78D3I0B
Tap 10
http://www.megaupload.com/?d=1IKTPW69
http://www.megaupload.com/?d=J344J5HT
http://www.megaupload.com/?d=3RGM1YJG
http://www.megaupload.com/?d=3F8OLIBB
http://www.megaupload.com/?d=T1EKWKT0
http://www.megaupload.com/?d=WA7MRNGX
Tap 11
http://www.megaupload.com/?d=BDZM3PVT
http://www.megaupload.com/?d=IRR6W8NA
http://www.megaupload.com/?d=UBYR4GPY
http://www.megaupload.com/?d=K8W16MO9
http://www.megaupload.com/?d=6A8XZNPZ
http://www.megaupload.com/?d=HS4I8N4B
Tap 12
http://www.megaupload.com/?d=548R81AD
http://www.megaupload.com/?d=KY1Q8UP8
http://www.megaupload.com/?d=E4TDTMFW
http://www.megaupload.com/?d=TSN6AHNV
http://www.megaupload.com/?d=GISV7YAM
http://www.megaupload.com/?d=EOEW9K8P
Tap 13
http://www.megaupload.com/?d=KRNCSG09
http://www.megaupload.com/?d=QY2LPVIG
http://www.megaupload.com/?d=5ODOSDFV
http://www.megaupload.com/?d=5U041P05
http://www.megaupload.com/?d=QR4RNVAB
http://www.megaupload.com/?d=F4Z175BS
Tap 14
http://www.megaupload.com/?d=QWODBCVA
http://www.megaupload.com/?d=DBMOTHQ0
http://www.megaupload.com/?d=U4B2C5PH
http://www.megaupload.com/?d=KQ6192G4
http://www.megaupload.com/?d=SLHJMNK2
http://www.megaupload.com/?d=EBE0IKHV
Tap 15
http://www.megaupload.com/?d=C302YQN1
http://www.megaupload.com/?d=ZSUC3ZUD
http://www.megaupload.com/?d=6DA2NK1L
http://www.megaupload.com/?d=I5NUE8V3
http://www.megaupload.com/?d=5ZYIPD0F
http://www.megaupload.com/?d=DLTXEMBW
Tap 16
http://www.megaupload.com/?d=7KD9EH84
http://www.megaupload.com/?d=68BJ9W5B
http://www.megaupload.com/?d=DCABLHDE
http://www.megaupload.com/?d=8IFN4PLJ
http://www.megaupload.com/?d=PLZAYL83
http://www.megaupload.com/?d=YJULLR5A
Tap 17
http://www.megaupload.com/?d=L295OGNE
http://www.megaupload.com/?d=2YVCT5AV
http://www.megaupload.com/?d=F21PRGIA
http://www.megaupload.com/?d=QHL524FT
http://www.megaupload.com/?d=7GY7GINQ
http://www.megaupload.com/?d=LHL47M00
Tap 18
http://www.megaupload.com/?d=N3UGHGA0
http://www.megaupload.com/?d=80IAI8BR
http://www.megaupload.com/?d=GI51SL3Q
http://www.megaupload.com/?d=J61UUNBM
http://www.megaupload.com/?d=J8MK8CVK
http://www.megaupload.com/?d=A4EP7XUJ
Tap 19
http://www.megaupload.com/?d=LAXGFGPN
http://www.megaupload.com/?d=ARM1B5IG
http://www.megaupload.com/?d=P6L8FFQG
http://www.megaupload.com/?d=1SLQBOU2
http://www.megaupload.com/?d=0P5J37QK
http://www.megaupload.com/?d=F756I9LS
Tap 20
http://www.megaupload.com/?d=IPY5LQ5K
http://www.megaupload.com/?d=5GW1HL48
http://www.megaupload.com/?d=MJ25S9L3
http://www.megaupload.com/?d=82LY04RN
http://www.megaupload.com/?d=OG9WAZYZ
http://www.megaupload.com/?d=BCD940GS
Tap 21
http://www.megaupload.com/?d=7M0RAZ55
http://www.megaupload.com/?d=NF8V1HUU
http://www.megaupload.com/?d=6CVZVKJE
http://www.megaupload.com/?d=T30B2Y40
http://www.megaupload.com/?d=J33IJG2U
http://www.megaupload.com/?d=7BG9H3NN
Tap 22
http://www.megaupload.com/?d=TNFRHHFC
http://www.megaupload.com/?d=UZZGFJG3
http://www.megaupload.com/?d=AL8ZPDE9
http://www.megaupload.com/?d=59NCO2II
http://www.megaupload.com/?d=XH5NEB1A
http://www.megaupload.com/?d=URY0Y0HN
Tap 23
http://www.megaupload.com/?d=S9YY494M
http://www.megaupload.com/?d=PBUVDK5Z
http://www.megaupload.com/?d=48XOTPQI
http://www.megaupload.com/?d=E93RHYBZ
http://www.megaupload.com/?d=IIK6RW27
http://www.megaupload.com/?d=5JNVW801
Tap 24
http://www.megaupload.com/?d=ZJBMUQA0
http://www.megaupload.com/?d=O88YH9LE
http://www.megaupload.com/?d=EWZRKTRP
http://www.megaupload.com/?d=NXYI21YB
http://www.megaupload.com/?d=NGGP66FZ
http://www.megaupload.com/?d=9H3GISOC
Tap 25
http://www.megaupload.com/?d=OI36G9I0
http://www.megaupload.com/?d=UO2BE1H3
http://www.megaupload.com/?d=P7DGRDV5
http://www.megaupload.com/?d=10M2GMH8
http://www.megaupload.com/?d=FEKCUGC3
http://www.megaupload.com/?d=LH5AE1J0
Tap 26
http://www.megaupload.com/?d=U8A1J0V1
http://www.megaupload.com/?d=W9U0OX2I
http://www.megaupload.com/?d=R1GE2CAJ
http://www.megaupload.com/?d=3IEVOQMT
http://www.megaupload.com/?d=PFGSH9QU
http://www.megaupload.com/?d=7SKLI9IL
Tap 27
http://www.megaupload.com/?d=6J1YMZZ1
http://www.megaupload.com/?d=VOSZD1AY
http://www.megaupload.com/?d=YJJ33GLO
http://www.megaupload.com/?d=WMRDRMVY
http://www.megaupload.com/?d=ITPEVDM0
http://www.megaupload.com/?d=T565EUI7
Tap 28
http://www.megaupload.com/?d=ZODT795A
http://www.megaupload.com/?d=WEZ1L23P
http://www.megaupload.com/?d=DCPZXA8S
http://www.megaupload.com/?d=25CD9YRW
http://www.megaupload.com/?d=4TKU1OAY
http://www.megaupload.com/?d=B9THTXLS
Tap 29
http://www.megaupload.com/?d=TNYG3YPD
http://www.megaupload.com/?d=8R5L44FB
http://www.megaupload.com/?d=WKC59YSE
http://www.megaupload.com/?d=Y31TZT9I
http://www.megaupload.com/?d=O6NZ3SA5
http://www.megaupload.com/?d=9HITAA01
Tap 30
http://www.megaupload.com/?d=7N8WT9DK
http://www.megaupload.com/?d=X7CHGZDQ
http://www.megaupload.com/?d=587OCMFI
http://www.megaupload.com/?d=OTR4C4YO
http://www.megaupload.com/?d=9L5FGN8R
http://www.megaupload.com/?d=2R1G3P2F
Tap 31
http://www.megaupload.com/?d=WP4FK4CO
http://www.megaupload.com/?d=J7KPHJUS
http://www.megaupload.com/?d=P8B5YTFA
http://www.megaupload.com/?d=CC6KMCAB
http://www.megaupload.com/?d=3X71KW6P
http://www.megaupload.com/?d=3QC7K5ON

;) :blink:
Tap 32 End
http://www.megaupload.com/?d=72BMVSYO
http://www.megaupload.com/?d=58IKW6OA
http://www.megaupload.com/?d=006RC4EO
http://www.megaupload.com/?d=ZXR3H4Q4
http://www.megaupload.com/?d=2T2J0Y4G
http://www.megaupload.com/?d=K7KVPR29

http://phimnhacviet.net/index.php?/topic/2261-hay-noi-anh-yeu-em-vn-32-t%E1%BA%ADp-avi-complete/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét