Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

[HD 720p] Tại Sao Thầy Giáo Là Cảnh Sát - 2011 - Yes Sir, Sorry Sir - 30/30 - FFLTSố tập: 30
Giám chế: Lưu Gia Hào
Diễn viên:

Trần Hào - La Diệu Hoa
Dương Di - Hà Diệu Tuyết
Ngô Trác Hy - Trình Văn Lực
Chung Gia Hân - Cổ Gia Lam


La Lạc Lâm - Tưởng Hồng
Lý Quốc Lân - Cao Tân
Tăng Vỹ Quyền - Nghê Phong
Lạc Đồng - Chung Gia Bảo
Hoàng Đắc Sinh - Phạm Thái
Trần Vỹ Hồng - Tưởng Tiến
La Quân Mãn - Trương Bách Toàn
Lý Hào - Chu Thiên Ân
Chu Mẫn Hạn - Mạch Trạch Cơ
Tưởng Gia Mân - Lâm Lệ Hương
Phùng Tố Ba
Trương Dĩnh Khang
Châu Lệ Hân
Tưởng Chí Quang
Thẩm Trác Doanh
Lư Uyển Nhân
Vu Dương
Chu Tuệ Mẫn
Lý Thiên Tường
Lý Thành Xương
Lý Khải Kiệt
Huỳnh Gia Lạc
Lưu Quế Phương
Chúc Văn Quân
Trần Địch Khắc
Huỳnh Phụng Quỳnh
Trần An Doanh
Dương Anh Vũ
Lâm Thục Mẫn
Chu Uyển Nghi
Lâm Ảnh Hồng
Trương Đạt Luân
Hà Vĩ Nghiệp
Lạc Ứng Quân
Dương Triều Khải
Quách Gia Tuấn
Dương Trí Lãng
Mã Quán Đông
La Thiên Vụ
Lâm Tú Di
Thẩm Ái Lâm
Lý Hồng Kiệt
Châu Thông
Lê Bỉ Đắc
Lý Lệ Lệ
Lý Trung Hy


Mặc dù xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm cảnh sát nhưng La Diệu Hoa (Trần Hào) lại quyết định làm giáo viên tại một trường trung học tai tiếng. Một ngày nọ, Hoa bị một nhóm học sinh cá biệt vu khống quấy rối tình dục một nhóm nữ sinh nên anh bị nhà trường sa thải.
Cùng lúc đó, các xã đoàn không ngừng mở rộng mạng lưới phân phối ma túy vào các trường trung học địa phương. Chính vì vậy, Tổng Bộ cảnh sát quyết định chọn Hoa làm cảnh sát chìm, cài vào trường Lâm Thiên Quang, nơi anh từng giảng dạy, để điều tra những việc kỳ lạ tại ngôi trường này.
Tại đây, Hoa đặc biệt ấn tượng bởi sự nhiệt tình đáng quý của nữ giáo viên mới đến Hà Diệu Tuyết (Dương Di). Từ đó, Hoa mới nhận ra rằng trước đây anh đã quá nghiêm khắc với các học sinh. Với quyết tâm thúc đẩy sự tự tin của các học sinh, Tuyết tìm cách thuyết phục nữ chuyên gia bowling xinh đẹp Cổ Gia Lam (Chung Gia Hân) về trường để dạy bowling cho các học sinh...

tap 1
http://www.megaupload.com/?d=AFYYV6IC
http://www.megaupload.com/?d=4ZIIWKQ3
http://www.megaupload.com/?d=VOF1HOTB
http://www.megaupload.com/?d=JQ6LXNPA
http://www.megaupload.com/?d=4Y2VTV5E
http://www.megaupload.com/?d=086L35D4

tap 2
http://www.megaupload.com/?d=W680X4UI
http://www.megaupload.com/?d=47CHB9CZ
http://www.megaupload.com/?d=RFAVYR09
http://www.megaupload.com/?d=UB650BZ9
http://www.megaupload.com/?d=7CSQ3PB7
http://www.megaupload.com/?d=C4KEW8MF

từ tập 3 mỗi tập chỉ 1 link
Tập 03: http://www.megaupload.com/?d=WI5VJZUT
Tập 04: http://www.megaupload.com/?d=IYWUC5E0
Tập 05: http://www.megaupload.com/?d=WJPL7WQ0
Tập 06: http://www.megaupload.com/?d=PNDAR6Q8
Tập 07: http://www.megaupload.com/?d=C1CGLS2W
Tập 08: http://www.megaupload.com/?d=QU0KIC0X
Tập 09: http://www.megaupload.com/?d=FE5WQN5P
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=DPE9LGZL
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=XI8GL42J
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=0QB6FQU6
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=DZ7BE35A
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=VSM72VE1
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=0U877OXN
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=01MPZTS8
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=E9EN9ITU
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=7PR4MQ83
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=8WQ7QI5U
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=BTIQS16I
Tập 21: http://www.megaupload.com/?d=CRKQA7HS
Tập 22: http://www.megaupload.com/?d=UXZOT9YT
Tập 23: http://www.megaupload.com/?d=Z1P4GOCM
Tập 24: http://www.megaupload.com/?d=VT51S1QP
Tập 25: http://www.megaupload.com/?d=3B7518AG
Tập 26: http://www.megaupload.com/?d=U00U77FA
Tập 27: http://www.megaupload.com/?d=Z3DAWC36
Tập 28: http://www.megaupload.com/?d=OHIU4Z8K
Tập 29: http://www.megaupload.com/?d=ECBGH5FI
Tập 30: http://www.megaupload.com/?d=G809EVGK

hết


mirror:
http://share.vnn.vn/dl.php/4392510
http://share.vnn.vn/dl.php/4392678
http://share.vnn.vn/dl.php/4392677
http://share.vnn.vn/dl.php/4392837
http://share.vnn.vn/dl.php/4392835
http://share.vnn.vn/dl.php/4392836
http://share.vnn.vn/dl.php/4392890
http://share.vnn.vn/dl.php/4392891
http://share.vnn.vn/dl.php/4393141
http://share.vnn.vn/dl.php/4393916
http://share.vnn.vn/dl.php/4393918
http://share.vnn.vn/dl.php/4393937
http://megashare.vn/dl.php/4400932
http://megashare.vn/dl.php/4401320
http://megashare.vn/dl.php/4401465
http://megashare.vn/dl.php/4405242
http://megashare.vn/dl.php/4405244
http://share.vnn.vn/dl.php/4408242
http://share.vnn.vn/dl.php/4408205
http://share.vnn.vn/dl.php/4408806
http://megashare.vn/dl.php/4421908
http://share.vnn.vn/dl.php/4432419
http://share.vnn.vn/dl.php/4429351
http://share.vnn.vn/dl.php/4447211
http://megashare.vn/dl.php/4447210
http://share.vnn.vn/dl.php/4447215
http://share.vnn.vn/dl.php/4447214
http://share.vnn.vn/dl.php/4447261
http://megashare.vn/dl.php/4447260


http://www.hamvuiclub.org/threads/4728-HD-720p-Tai-Sao-Thay-Giao-La-Canh-Sat-2011-Yes-Sir-Sorry-Sir-30-30-FFLT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét