Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Hoa Hồng & Nụ Hồng

Bước 1:Các bạn lấy tâm điểm bằng 2 đường xéo. Để cho bông hồng hướng về 1 bên để tạo dáng của bông hơn.

Bước 2:Lấy cạnh 2 bên của bông hồng bằng những đường thẳng. Búp hồng ta vẽ nhỏ hơn một chút.


Bước 3:Vẽ chồng lên bằng đường lượn để tạo dáng của bông hồng và búp hồng.


Bước 4:Vẽ màu trắng toàn bộ lên hoa hồng và búp hồng. Trên phần đầu của hoa hồng ta vẽ những đường cong nhỏ xen với nhau để tạo cảm giác hoa hồng có nhiều lớp.


Bước 5:Vẽ đài của hoa hồng và thân cây. Hoa hồng hướng nào ta vẽ thân cây hướng nấy. Búp hoa hồng cũng vậy.


Bước 6:Dùng màu khác để vẽ nét của hoa hồng. Cố găéng vẽ các nét cho nhuyễn để tách các tay hoa ra.


Bước 7:Dùng màu xanh lá cây vẽ đài hoa và thân hoa. Sau đó dùng kim tuyến phủ nhẹ lên hoa và thân để tăng thêm phần lóng lánh giống như hoa có sương đọng trên hoa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét