Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

[KBS 2009] He Who Can't Get Married 결혼 못하는 남자 -Ji Jin Hee, Kim So Eun[Vietsub Tập 16 - End]

He Who Can't Get Married 결혼 못하는 남자

Thể loại: tình cảm, lãng mạn, hài
Đạo diễn: Kim Jung Gyu 김정규
Biên kịch: Yeo Ji Na 여지나
Diễn viên: Ji Jin Hee, Uhm Jung Hwa, Kim So Eun, Yoo Ah In, Yang Jung Ah
Số tập: 16
Thời gian phát sóng: 21h55' các ngày thứ 2, 3 hàng tuần trên kênh KBS2


He Who Cant Get Married 결혼 못하는 남자 -Ji Jin Hee, Kim So Eun[Vietsub Tập 16 - End]

Nhân vật:

He Who Cant Get Married 결혼 못하는 남자 -Ji Jin Hee, Kim So Eun[Vietsub Tập 16 - End]

Ji Jin Hee vai Jo Jae Hee

He Who Cant Get Married 결혼 못하는 남자 -Ji Jin Hee, Kim So Eun[Vietsub Tập 16 - End]

Uhm Jung Hwa vai Jang Mun Jung

He Who Cant Get Married 결혼 못하는 남자 -Ji Jin Hee, Kim So Eun[Vietsub Tập 16 - End]

Kim So Eun vai Jung Yoo Jin

He Who Cant Get Married 결혼 못하는 남자 -Ji Jin Hee, Kim So Eun[Vietsub Tập 16 - End]

Yang Jung Ah vai Yoon Ki Ran

He Who Cant Get Married 결혼 못하는 남자 -Ji Jin Hee, Kim So Eun[Vietsub Tập 16 - End]

Yoo Ah In as Park Hyun Kyu

Link Megaupload

Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=OA5P3UT4
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=EO0M71FP
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=7RJMNEHZ
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=WIMKYYUK
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=5NCPI7EG
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=T0LSF47X
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=WCYL99N2
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=83CSZG7R
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=T3ZXZQEU
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=S8SVH91M
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=4YRI5YEA
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=FNL5BF02
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=RR5VP8EC
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=LMC9Y1LX
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=4ZQ02G8K
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=OJ7US5J7
Link Mediafire

Tập 1:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?ynoi3hjzzmz
P2: http://www.mediafire.com/download.php?zyy4m0zmyym
P3: http://www.mediafire.com/download.php?x0zzjymmeng
P4: http://www.mediafire.com/download.php?wzdzg3thkny
P5: http://www.mediafire.com/download.php?3mhdmmnrjnm

Tập 2:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?zj0zu3nmgy5
P2: http://www.mediafire.com/download.php?didyjtmjwy5
P3: http://www.mediafire.com/download.php?innmyzbymt3
P4: http://www.mediafire.com/download.php?vnjzmwjwz4x
P5: http://www.mediafire.com/download.php?d3neutjkzwd

Tập 3:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?zy2vlwmw3mg
P2: http://www.mediafire.com/download.php?2jermjyhxtz
P3: http://www.mediafire.com/download.php?on3jnhjqjzt
P4: http://www.mediafire.com/download.php?y2ytwzjjigl
P5: http://www.mediafire.com/download.php?g1dmljrvmmj

Tập 4:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?ygkiujlmaam
P2: http://www.mediafire.com/download.php?ydw2dzjy2ym
P3: http://www.mediafire.com/download.php?ummziwmxyyy
P4: http://www.mediafire.com/download.php?wclhjonmmnm
P5: http://www.mediafire.com/download.php?loyzwyyv30h

Tập 5:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?ylqnttduxnw
P2: http://www.mediafire.com/download.php?zmmy1fuvmmg
P3: http://www.mediafire.com/download.php?dmanhrm2mzk
P4: http://www.mediafire.com/download.php?mfo0mirzmmt
P5: http://www.mediafire.com/download.php?zzzm1dk3dnw

Tập 6:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?omt2mjommyn
P2: http://www.mediafire.com/download.php?yzzzijm2cej
P3: http://www.mediafire.com/download.php?z2nmkmz2njm
P4: http://www.mediafire.com/download.php?mjnbw5jvnzn

Tập 7:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?mqxdgz4zwzo
P2: http://www.mediafire.com/download.php?dkmclmz0mmw
P3: http://www.mediafire.com/download.php?0ygmtljjmgd
P4: http://www.mediafire.com/download.php?nfwcwruii2z

Tập 8:
P1: http://www.mediafire.com/?jywdtfhnxlj
P2: http://www.mediafire.com/?mykny0moni2
P3: http://www.mediafire.com/?j0qmmnzkdnd
P4: http://www.mediafire.com/?nmcwtcmy1mf
P5: http://www.mediafire.com/?mzwvntjiwzy

Tập 9:
P1: http://www.mediafire.com/?y0yhtmjgmz5
P2: http://www.mediafire.com/?tnmqud3igtw
P3: http://www.mediafire.com/?43my2nhtud0
P4: http://www.mediafire.com/?xxzxjyenwft

Tập 10:
P1: http://www.mediafire.com/?zzvn5m5dnd3
P2: http://www.mediafire.com/?zmxtgwiuwll
P3: http://www.mediafire.com/?zto1zjwz25u
P4: http://www.mediafire.com/?nwmnwvu0ejg
P5: http://www.mediafire.com/?yudqyzcrntg

Tập 11:
P1: http://www.mediafire.com/?z1yzdzzcwmj
P2: http://www.mediafire.com/?n35yjynjjow
P3: http://www.mediafire.com/?zvkzmdnn232
P4: http://www.mediafire.com/?tgz5zzywym4
P5: http://www.mediafire.com/?al3zqmiymjv

Tập 12:
P1: http://www.mediafire.com/?t1itmorrezo
P2: http://www.mediafire.com/?0rnmy2mw2dw
P3: http://www.mediafire.com/?ni1wjoztdrw
P4: http://www.mediafire.com/?nunvoijnldj

Tập 13:
P1: http://www.mediafire.com/?mnnydyryybj
P2: http://www.mediafire.com/?ze2z5yz2mw4
P3: http://www.mediafire.com/?w3nvlm0wm22
P4: http://www.mediafire.com/?0q3mmkyx3nn

Tập 14:
P1: http://www.mediafire.com/?niyvdqndyjg
P2: http://www.mediafire.com/?nlemj2dql2a

Tập 15:
P1: http://www.mediafire.com/?5ayi3zqvy5z
P2: http://www.mediafire.com/?eynfamttxul
P3: http://www.mediafire.com/?zq2ommyizzm

Tập 16:
P1: http://www.mediafire.com/?jnzm25qjjdm
P2: http://www.mediafire.com/?jidgzkziial

Link Mega1280


Tập 1:
P1: http://mega.1280.com/file/078CQTQ7/
P2: http://mega.1280.com/file/78XPDXZW/
P3: http://mega.1280.com/file/VZBXGBEF/

Tập 2:
P1: http://mega.1280.com/file/37E9OHEB/
P2: http://mega.1280.com/file/IUMUV055/
P3: http://mega.1280.com/file/XXR92US0/

Tập 3:
P1: http://mega.1280.com/file/6QGKB9NR/
P2: http://mega.1280.com/file/W4PK8WR5/
P3: http://mega.1280.com/file/05H6QWOF/

Tập 4:
P1: http://mega.1280.com/file/L9IUZFPN
P2: http://mega.1280.com/file/789K6OM2
P3: http://mega.1280.com/file/FTUIFDWG
P4: http://mega.1280.com/file/UZO3K1YZ
P5: http://mega.1280.com/file/MH4P5N5G
P6: http://mega.1280.com/file/XVPZ4E9Z

Tập 5:
P1: http://mega.1280.com/file/6OY8VN6O
P2: http://mega.1280.com/file/9QKWUZFO
P3: http://mega.1280.com/file/Z3APQODJ
P4: http://mega.1280.com/file/LPYGF2RT
P5: http://mega.1280.com/file/58T966D9

Or Tập 5:
P1: http://www.badongo.com/file/16406973
P2: http://www.badongo.com/file/16407788
P3: http://www.badongo.com/file/16407872

Tập 6:
P1: http://www.badongo.com/file/16408920
P2: http://www.badongo.com/file/16411674

Tập 7:
P1: http://mega.1280.com/file/IV1Z47XD
P2: http://mega.1280.com/file/VAJHHRAK

Tập 8:
P1: http://mega.1280.com/file/N0QA07YJ
P2: http://mega.1280.com/file/V4UMB039
P3: http://mega.1280.com/file/0F4NGGRX

Tập 9:
P1: http://mega.1280.com/file/SNRGQFGU
P2: http://mega.1280.com/file/3RJ2ETU6
P3: http://mega.1280.com/file/1IZ7QQ0U/

Tập 10:
P1: http://mega.1280.com/file/BJBDAPB6
P2: http://mega.1280.com/file/T43ZRH4V
P3: http://mega.1280.com/file/4GDVXXRD
P4: http://mega.1280.com/file/W55HLLNH
P5: http://mega.1280.com/file/8VFIYPK4

Tập 11:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=0420FD0C1
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=A8BFC0221
P3: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=2A1835771
P4: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=E214F06A1
P5: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=6163E2801

Tập 12:
P1: http://mega.1280.com/file/SBOAZIVY
P2: http://mega.1280.com/file/JIY6JQ9E
P3: http://mega.1280.com/file/3QWB38K1

Tập 13:
P1: http://mega.1280.com/file/EPZRER3X
P2: http://mega.1280.com/file/XMCZVJ0U
P3: http://mega.1280.com/file/F8GXLJGO

Tập 14:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=CE8CAE531
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=3C6F1D2A1
P3: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=BDE268C11

Tập 15:
P1: http://mega.1280.com/file/EUU3TVDF
P2: http://mega.1280.com/file/UN8QKQUW
P3: http://mega.1280.com/file/DQEA6Y5N

Tập 16:
P1: http://mega.1280.com/file/EUU3TVDF
P2: http://mega.1280.com/file/UN8QKQUW
P3: http://mega.1280.com/file/DQEA6Y5N
 

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=39338&extra=page%3D6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét