Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

[KBS 2009] A Man's Story 남자이야기- Park Yong Ha, Park Si Yeon[Vietsub Ep.20 - End]

[KBS 2009] A Man's Story
Đạo diễn: Yoon Sung Sik
Biên kịch: Song Ji Na
Số lượng: 20 tập
Diễn viên: Park Yong Ha, Park Shi Yeon, Kim Kang Woo, Phillip Lee, Han Ye Won

A Mans Story 남자이야기- Park Yong Ha, Park Si Yeon[Vietsub Ep.20 - End]

Vai diễn:

A Mans Story 남자이야기- Park Yong Ha, Park Si Yeon[Vietsub Ep.20 - End]

Park Yong Ha vai Kim Shin

A Mans Story 남자이야기- Park Yong Ha, Park Si Yeon[Vietsub Ep.20 - End]

Park Shi Yeon vai Suh Kyung Ah

A Mans Story 남자이야기- Park Yong Ha, Park Si Yeon[Vietsub Ep.20 - End]

Kim Kang Woo vai Chae Do Woo

A Mans Story 남자이야기- Park Yong Ha, Park Si Yeon[Vietsub Ep.20 - End]

Lee Phillip vai Do Jae Myung

A Mans Story 남자이야기- Park Yong Ha, Park Si Yeon[Vietsub Ep.20 - End]

Han Ye Won vai Chae Eun Soo

A Mans Story 남자이야기- Park Yong Ha, Park Si Yeon[Vietsub Ep.20 - End]

Chae Moon Shik vai Park Moon Ho

A Mans Story 남자이야기- Park Yong Ha, Park Si Yeon[Vietsub Ep.20 - End]

Park Ki Woong vai Ahn Kyung Tae

Link Download Vietsub
MU Link

Tập 1:
http://www.megaupload.com/?d=5N2WXBOS
Tập 2:
http://www.megaupload.com/?d=J0XNBCPG
Tập 3:
http://www.megaupload.com/?d=SUCNXLQ3
Tập 4:
http://www.megaupload.com/?d=TTFEYPM8
Tập 5:
http://www.megaupload.com/?d=O76IIDEE
Tập 6:
http://www.megaupload.com/?d=5ABJX2HQ
Tập 7:
http://www.megaupload.com/?d=13YTXLEB
Tập 8:
http://www.megaupload.com/?d=QEOU9F4W
Tập 9:
http://www.megaupload.com/?d=EMG0A8J4
Tập 10:
http://www.megaupload.com/?d=CCN298P5
Tập 11:
http://www.megaupload.com/?d=RJVJAFZ1
Tập 12:
http://www.megaupload.com/?d=R4QNVS3M
Tập 13:
http://www.megaupload.com/?d=QVW1653F
Tập 14:
http://www.megaupload.com/?d=VYT72QNP
Tập 15:
http://www.megaupload.com/?d=7TFYW1WG
Tập 16:
http://www.megaupload.com/?d=W3X3NN02
Tập 17:
http://www.megaupload.com/?d=N1LB5EBQ
Tập 18:
http://www.megaupload.com/?d=65BJW9NW
Tập 19:
http://www.megaupload.com/?d=ORLJ3MDI
Tập 20:
http://www.megaupload.com/?d=4IV8H9BE MF Link

Tập 1:

P1: http://www.mediafire.com/?wz0jgzwqjuo
P2: http://www.mediafire.com/?hnemzz3mgnj
P3: http://www.mediafire.com/?zqm4ezhzjmz
P4: http://www.mediafire.com/?teymmmzmkmt
P5: http://www.mediafire.com/?jmzu4irkzqz

Tập 2:

P1: http://www.mediafire.com/?tzaymwnrnym
P2: http://www.mediafire.com/?a4nzzemyto2
P3: http://www.mediafire.com/?dhmit2qntc2
P4: http://www.mediafire.com/?uqm2omzzvog
P5: http://www.mediafire.com/?g5gmwjxuiwz

Tập 3:

P1 : http://www.mediafire.com/?znq22jztnay
P2 : http://www.mediafire.com/?tjwyy0k5z0c
P3 : http://www.mediafire.com/?jbntjuojmjn
P4 : http://www.mediafire.com/?ye0iznzkmqt
P5 : http://www.mediafire.com/?qygen1ozlky

Or Tập 3:

Phần 1: http://www.mediafire.com/?t2v2lttk2mi
Phần 2: http://www.mediafire.com/?0j3ztyoimjt
Phần 3: http://www.mediafire.com/?ndmlluj2cmz
Phần 4: http://www.mediafire.com/?gyjzmdjjgin
Phần 5: http://www.mediafire.com/?k2ljkyzzi2u

Tập 4:

P1 : http://www.mediafire.com/?ikyyeik2nny
P2 : http://www.mediafire.com/?jeuyeittwth
P3 : http://www.mediafire.com/?eygmwtmzgm5
P4 : http://www.mediafire.com/?tozyydmzdma
P5 : http://www.mediafire.com/?lemzziykuvr

Tập 5:

P1: http://www.mediafire.com/?ejvmkyyjvak
P2: http://www.mediafire.com/?mnj5dmfcdin
P3: http://www.mediafire.com/?iyuj1m2bdm4
P4: http://www.mediafire.com/?wjmxw2dyul0
P5: http://www.mediafire.com/?qhzjdjmm2iq

Tập 6:

P1: http://www.mediafire.com/?0wm03iyvvgy
P2: http://www.mediafire.com/?imcznwjgdjm
P3: http://www.mediafire.com/?3mri2ymjy5n
P4: http://www.mediafire.com/?zrlmymojiy4

Tập 7:

P1: http://www.mediafire.com/?ci3yhziqdzj
P2: http://www.mediafire.com/?mddwduq1ojd
P3: http://www.mediafire.com/?ovzjgemthh4
P4: http://www.mediafire.com/?c4mkmtzdjjz

Tập 7:

P1: http://www.mediafire.com/?ci3yhziqdzj
P2: http://www.mediafire.com/?mddwduq1ojd
P3: http://www.mediafire.com/?ovzjgemthh4
P4: http://www.mediafire.com/?c4mkmtzdjjz

Tập 8:

P1: http://www.mediafire.com/?mzxykdn2ynd
P2: http://www.mediafire.com/?eytzntdmd05
P3: http://www.mediafire.com/?itakjyqgzmm

Tập 9:

P1: http://www.mediafire.com/?xnhyhgwemzn
P2: http://www.mediafire.com/?zuyidww1zmx
P3: http://www.mediafire.com/?0w5d3mzlknd
P4: http://www.mediafire.com/?4yn3nm3mgq1

Tập 10:

P1: http://www.mediafire.com/?edkmzhwhmgz
P2: http://www.mediafire.com/?djnz2nj0yxm
P3: http://www.mediafire.com/?qozqng4mnwy
P4: http://www.mediafire.com/?mem0wq2jxmr

Tập 11:

P1: http://www.mediafire.com/?oxk5cuuzm2z
P2: http://www.mediafire.com/?dvqhjwjmeem
P3: http://www.mediafire.com/?o5mzzwkg5mh

Tập 12:

P1: http://www.mediafire.com/?witm5mm0q2l
P2: http://www.mediafire.com/?nahznwujt5d

Tập 13:

P1: http://www.mediafire.com/?m21zzdxyjw2
P2: http://www.mediafire.com/?zax5xyzw3jo
P3: http://www.mediafire.com/?t3mjy22m2jm
P4: http://www.mediafire.com/?mtjm2my52nm
P5: http://www.mediafire.com/?gdnxztgfznz

Tập 14:

P1: http://www.mediafire.com/?kjdmjnmeiv2
P2: http://www.mediafire.com/?dyqn2tj4tma

Tập 15:

P1: http://www.mediafire.com/?2nlodyzza2z
P2: http://www.mediafire.com/?ynnnbyngztd

Tập 16:

P1: http://www.mediafire.com/?d2qjmtw2ixd
P2: http://www.mediafire.com/?nmtwiud2h5m

Tập 17:

P1: http://www.mediafire.com/download.php?1tzmznm52at
P2: http://www.mediafire.com/download.php?nmmynywizot

Tập 18:

P1: http://www.mediafire.com/download.php?twwzmmncw5z
P2: http://www.mediafire.com/download.php?f2y2zvemajg

Tập 19:

P1: http://www.mediafire.com/?0ymhymzduto
P2: http://www.mediafire.com/?jybwtxminta

Tập 20:

P1: http://www.mediafire.com/?it1ydzhgqgd
P2: http://www.mediafire.com/?ntjzdftjynr

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=28593&extra=page%3D5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét