Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

[KBS2 2007] I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]

[KBS 2007]I'm Sam 아이엠샘

http://img.vctv.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/26/e40Sam.jpg
I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
양동근 - 장이산
Yang Dong Geun vai Jang Ee San

I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
박민영 - 유은별
Park Min Young vai Yoo Eun Byul

I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
박준규 - 유재곤
Park Jun Gyu vai Yoo Jae

I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
손태영 - 신소이
Son Tae Young vai Shin So Yi

I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
주종혁 (라이언) - 지선후
Joo Jong Hyuk (Ryan) vai Ji Sun Hoo

I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
최승현 - 채무신
Choi Seung Hyun (TOP) vai Chae Moo Shin

I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]

I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]

I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]

I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]

I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]

I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]

I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]

I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]

I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]
I am Sam 아이엠샘[Tập 16 - Complete]

Link Download Vietsub

Tập 1 : : http://www.megaupload.com/?d=32LBYRMX

Tập 2 : : http://www.megaupload.com/?d=ANVQIE1W

Tập 3:  : http://www.megaupload.com/?d=BO4PCE87

Tập 4: : http://www.megaupload.com/?d=DNA8O7OR

Tập 5: : http://www.megaupload.com/?d=TP7X4NLY

Tập 6: : http://www.megaupload.com/?d=9GTM0DX6

Tập 7:  : http://www.megaupload.com/?d=6LHG5HNI

Tập 8:  : http://www.megaupload.com/?d=LX60FLOI

Tập 9::  http://www.megaupload.com/?d=LPRBZND3

Tập 10::  http://www.megaupload.com/?d=11MLLGF2

Tập 11::   http://www.megaupload.com/?d=IPQ51JB9

Tập 12:: http://www.megaupload.com/?d=QG3EHP3O

Tập 13:: http://www.megaupload.com/?d=VCQJ48WY

Tập 14::  http://www.megaupload.com/?d=11BN0XRI

Tập 15:: http://www.megaupload.com/?d=RV8GGOE7

Tập 16::  http://www.megaupload.com/?d=L8271LRD

Media Fire: reup by naboa
Tập 1
P1: http://www.mediafire.com/?7dgzfl4hwjn
P2: http://www.mediafire.com/?0uhu1an0l3o
P3: http://www.mediafire.com/?8k3xjgmmbhd

Tập 2
P1: http://www.mediafire.com/?7nxczggttzn
P2: http://www.mediafire.com/?bt9brqjzfym
P3: http://www.mediafire.com/?fvyn2mdynz2

Tập 3
P1: http://www.mediafire.com/?etpzme52rq1
P2: http://www.mediafire.com/?9cjmk3re2je
P3: http://www.mediafire.com/?aozuhxyiqu9

Tập 4
P1: http://www.mediafire.com/?ftgxysdsz3y
P2: http://www.mediafire.com/?1dqmmgpnnyt
P3: http://www.mediafire.com/?8gzt5019enm

Tập 5
P1: http://www.mediafire.com/?4z3dznunymr
P2: http://www.mediafire.com/?4pzimlnzjux
P3: http://www.mediafire.com/?9mdgeonnw1i

Tập 6
P1: http://www.mediafire.com/?dk1smtz1md9
P2: http://www.mediafire.com/?dmnjnd2ta1q
P3: http://www.mediafire.com/?67gb0wdue1t

Tập 7 (reupload by minzthu):
P1: http://www.mediafire.com/?124n1iijjqg
P2: http://www.mediafire.com/?mnkvhmdwjin
P3: http://www.mediafire.com/?jon5vcwuuiv

Tập 8 (reupload by minzthu):
P1: http://www.mediafire.com/?ymztjk1zull
P2: http://www.mediafire.com/?tmm3hi1addt
P3: http://www.mediafire.com/?mjguiz4tzty

Tập 9 - reup by aquarius87_06

Phần 1: http://www.mediafire.com/?etyio220mnc
Phần 2: http://www.mediafire.com/?enl9kgimdqw
Phần 3: http://www.mediafire.com/?032mgj5txmq

Tập 10:
http://www.mediafire.com/?04ng15ddqgv
http://www.mediafire.com/?0tzngnjjmzq
http://www.mediafire.com/?0j9l9aumk2o

Tập 11:
http://www.mediafire.com/?4gfm7mxzmmh
http://www.mediafire.com/?bf4blxjwgy3
http://www.mediafire.com/?1tvmzzjqszg

Tập 12:
Part 1 : http://www.mediafire.com/?6yyxodwzogd
Part 2 : http://www.mediafire.com/?dsmyz0ulzjw
Part 3 : http://www.mediafire.com/?atydztmxxwi

Tập 13:
Part 1 : http://www.mediafire.com/?3slyatudbmt
Part 2 : http://www.mediafire.com/?6bddbyc1cp2
Part 3 : http://www.mediafire.com/?cnjd09nhbxj

Tập 14
P1: http://www.mediafire.com/?1dnud05lmom
P2: http://www.mediafire.com/?bvfdvmmzy1k
P3: http://www.mediafire.com/?37ntqgk4owy

Tập 15 naboa
P1: http://www.mediafire.com/?5t4mkv4kdyc
P2: http://www.mediafire.com/?5yzc4rygy4a
P3: http://www.mediafire.com/?2m5lwi2gxgb

Tập 16 (reup by naboa)
P1: http://www.mediafire.com/?2tjizy5tzb6
P2: http://www.mediafire.com/?e3tnmhiz9m3
P3: http://www.mediafire.com/?0nyamt0od2g
OST: http://ost.krfilm.net/#Album,336


http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=1431&extra=page%3D5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét