Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

[KBS2 2008] The Kingdom Of The Winds/Phong Chi Quốc (OST P1)[Vietsub 36 Eps Complete]

Kingdom Of the Wind/ Phong Chi Quốc/ 바람의 나라

The Kingdom Of The Winds/Phong Chi Quốc (OST P1)[Vietsub 36 Eps Complete]


Thời lượng: 36 tập
Phát sóng: từ 10.9.2008 trên sóng KBS2
Chuyển thể từ truyện tranh của họa sĩ Kim Jin
Đạo diễn: KANG IL SOO
Kịch bản: Choi Wan Kyu, Park Jin Woo, Jung Jin Ok.
WEBSITE: http://www.kbs.co.kr/drama/baram/index.html


Special thanks WITHS2 Fansub for English Sub


The Kingdom Of The Winds/Phong Chi Quốc (OST P1)[Vietsub 36 Eps Complete]


The Kingdom Of The Winds/Phong Chi Quốc (OST P1)[Vietsub 36 Eps Complete]


The Kingdom Of The Winds/Phong Chi Quốc (OST P1)[Vietsub 36 Eps Complete]


The Kingdom Of The Winds/Phong Chi Quốc (OST P1)[Vietsub 36 Eps Complete]


Link Megaupload

Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=8BT748Z9
Tập 2
: http://www.megaupload.com/?d=V6O4CXBG
Tập 3
: http://www.megaupload.com/?d=UBYTZR8Q
Tập 4
: http://www.megaupload.com/?d=96EU86B4
Tập 5
: http://www.megaupload.com/?d=MB21OTDC
Tập 6
: http://www.megaupload.com/se/?d=V7HURGNL
Tập 7
: http://www.megaupload.com/se/?d=YQMKIPJ1
Tập 8:
http://www.megaupload.com/?d=K6AAPCDR
Tập 9:
http://www.megaupload.com/?d=Z8QXIP0E
Tập 10:
http://www.megaupload.com/?d=GPIH0TKR
Tập 11:
http://www.megaupload.com/?d=EH32I63Z
Tập 12:
http://www.megaupload.com/se/?d=I6MB0V27
Tập 13:
http://www.megaupload.com/?d=C0BM7647
Tập 14:
http://www.megaupload.com/?d=57QS565S
Tập 15:
http://www.megaupload.com/?d=8J6568P3
Tập 16:
http://www.megaupload.com/?d=E0BW7NCK
Tập 17:
http://www.megaupload.com/?d=RQYAFBOF
Tập 18:
http://www.megaupload.com/?d=NRBD5TBV
Tập 19:
http://www.megaupload.com/?d=6BO97RZ8
Tập 20:
http://www.megaupload.com/?d=78J7TXMR
Tập 21:
http://www.megaupload.com/?d=E5DF19BT
Tập 22:
http://www.megaupload.com/?d=RKHC6Q5O
Tập 23:
http://www.megaupload.com/?d=DH7UIZ3M
Tập 24:
http://www.megaupload.com/?d=ZC8XY1H7
Tập 25:
http://www.megaupload.com/?d=UKH3S9QJ
Or Tập 25:
http://www.megaupload.com/?d=MRPQAEOB
Tập 26:
http://www.megaupload.com/?d=M10TC207
Tập 27:
http://www.megaupload.com/?d=PPAGM24F
Tập 28:
http://www.megaupload.com/?d=5HFLOMHQ
Tập 29:
http://www.megaupload.com/?d=DZEEX452  ( by poko_poko5000)
Tập 30:
http://www.megaupload.com/?d=MSVKHNDA  ( by poko_poko5000)
Tập 31:
http://www.megaupload.com/?d=C0VUEUT5  ( by poko_poko5000)
Tập 32:
http://www.megaupload.com/?d=9R1RFO9D
Tập 33:
http://www.megaupload.com/?d=97TVM0V7
Tập 34:
http://www.megaupload.com/?d=EJXCOQVC
Tập 35:
http://www.megaupload.com/?d=LYPP0F9K
Tập 36:
http://www.megaupload.com/?d=X2DBIBVP


Link Mediafire

Tập 1 (upload by heroprincess)
P1: http://www.mediafire.com/?ow0w9r2up2k
P2: http://www.mediafire.com/?mop1xfh8bbm
P3: http://www.mediafire.com/?i6srsmetiuw
P4: http://www.mediafire.com/?dqrelb0zkkk
P5: http://www.mediafire.com/?l4snvnzogjo
P6: http://www.mediafire.com/?pmn5595y7pa

Or Tập 1 (upload by ManchesterUtd)

P1: http://www.mediafire.com/?zdbwicgbwy2
P2: http://www.mediafire.com/?5zngvzwdjdy
P3: http://www.mediafire.com/?n5wsrfggbpz
P4: http://www.mediafire.com/?mlm1ybjzeln
P5: http://www.mediafire.com/?g0dpb2pebvy
P6: http://www.mediafire.com/?hin0bmjywzg

Or Tập 1 (upload by ManchesterUtd) (direct link)(New Link)

http://blip.tv/file/get/Haiseupr ... 01vietsubKST677.avi


Tập 2 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?dm2j4zhzmnz
P2: http://www.mediafire.com/?noaz2wmwwmi
P3: http://www.mediafire.com/?ztjjorwzfio
P4: http://www.mediafire.com/?0yygmqtjmty
P5: http://www.mediafire.com/?jtjdohgdkn1

Or Tập 2 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://blip.tv/file/get/Haiseupr ... 02vietsubKST319.avi


Tập 3 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?2qrzn3wfzzw
P2: http://www.mediafire.com/?g3djmgmcclz
P3: http://www.mediafire.com/?jzwmntzmywm
P4: http://www.mediafire.com/?ozmzkzhygzi
P5: http://www.mediafire.com/?dchlliyiwy0

Or Tập 3 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://blip.tv/file/get/Haiseupr ... 03VietsubKST270.avi


Tập 4 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?2nmmmcmmkym
P2: http://www.mediafire.com/?x4ngjzjkomx
P3: http://www.mediafire.com/?wad4zlzrj5j
P4: http://www.mediafire.com/?mzy2njlmzmz
P5: http://www.mediafire.com/?mnfeyz5zqd2

Or Tập 4 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://blip.tv/file/get/Haiseupr ... 04VietsubKST934.avi


Tập 5 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?lmzzykkw2yi
P2: http://www.mediafire.com/?y1tzmjjjxjm
P3: http://www.mediafire.com/?c1nxqzhgndg
P4: http://www.mediafire.com/?ji2ejo1wjmo
P5: http://www.mediafire.com/?zmhnnrgqyzy

Or Tập 5 (upload by ManchesterUtd)

P1: http://www.filesend.net/download ... 58391ec990cc7e78342
P2: http://www.filesend.net/download ... 3775bb630e5dcc715dd

Tập 6 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?mrz34rliwzo
P2: http://www.mediafire.com/?fjhkmxz3j5e
P3: http://www.mediafire.com/?ytmejvzmyhg
P4: http://www.mediafire.com/?kmtgzoo2tzd
P5: http://www.mediafire.com/?jnyyttiqzg4
P6: http://www.mediafire.com/?nagijjzmnem

Or Tập 6 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/b6d ... 155a1d9a373452.html


Tập 7 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?yhztumvtmwz
P2: http://www.mediafire.com/?g2gidtgtflo
P3: http://www.mediafire.com/?rgi0z1wndmj
P4: http://www.mediafire.com/?m0wzi40hkmg
P5: http://www.mediafire.com/p?yimxyzdtn4k

Or Tập 7 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/933 ... f0cfe6f85fd20f.html


Tập 8 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?zymtb0umjiv
P2: http://www.mediafire.com/?pbkb1eyzwge
P3: http://www.mediafire.com/?bw9g1fr1txu
P4: http://www.mediafire.com/?idbkzbn3mjz
P5: http://www.mediafire.com/?ztmyy2tv2ng

Or Tập 8 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/4bf ... d0e85e7a452341.html


Tập 9 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?ejjymna1zyf
P2: http://www.mediafire.com/?u34o0lnwdjw
P3: http://www.mediafire.com/?zhdhnfmnnyn
P4: http://www.mediafire.com/?gjax2dwmhtt

Or Tập 9 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/870 ... c8f8217bd9ff24.html


Tập 10 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?nzjkxtnlahh
P2: http://www.mediafire.com/?j4tndtymc5y
P3: http://www.mediafire.com/?m1y5w55mlwx
P4: http://www.mediafire.com/?w3qej0jm2mx

Or Tập 10 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/f9d ... 85594a96263172.html


Tập 11 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?ygtodnf2owj
P2: http://www.mediafire.com/?uwwnywfzyw2
P3: http://www.mediafire.com/?mmnyuemqtbt
P4: http://www.mediafire.com/?14mrngz2rj0
P5: http://www.mediafire.com/?2wxzyhjdw5u

Or Tập 11 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/5a2 ... 756bc093b6bf89.html


Tập 12 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?rdoqhzyzgqy
P2: http://www.mediafire.com/?3yzdb2mwjgy
P3: http://www.mediafire.com/?ummhgmqzzju
P4: http://www.mediafire.com/?kyu2hlgw21t

Or Tập 12 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/34e ... 683fe6cb369f78.html


Tập 13 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?5ngmzyergnt
P2: http://www.mediafire.com/?sr0hlg1g12ilrra
P3: http://www.mediafire.com/?zygzim52tfj
P4: http://www.mediafire.com/?92e236tgpmwlto1

Or Tập 13 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/fa8 ... ae4bbb763269ef.html


Tập 14 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?2j2mgozqwdn
P2: http://www.mediafire.com/?jgjzm1dkiii
P3: http://www.mediafire.com/?54a5vd8dq1m211x
P4: http://www.mediafire.com/?bgnmnrrda3z

Or Tập 14 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/1df ... 1aad77132ba658.html


Tập 15 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/download.php?ndztdyj5ugm
P2: http://www.mediafire.com/?as2q5bddog6bf9r
P3: http://www.mediafire.com/?ei92qkncd6a6mis
P4: http://www.mediafire.com/?ics0bi60g7x62br
P5: http://www.mediafire.com/download.php?jzj3izzchwt

Or Tập 15 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/f55 ... 62bf43c05719a5.html


Tập 16 (upload by heroprincess)

http://www.mediafire.com/?nzfdae2fuzj

http://www.mediafire.com/?zwidqdjmdlm

http://www.mediafire.com/?2izkhmitfhn

http://www.mediafire.com/?nvfumdyrnii

http://www.mediafire.com/?qm0wldamzrm


Or Tập 16 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/acb ... 841c51cbeedb08.html


Tập 17 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?2igu5cin819gsr1
P2: http://www.mediafire.com/?mzyjtj1zj5d
P3: http://www.mediafire.com/?zzjoeen4jyz
P4: http://www.mediafire.com/?3zddklemm2d
P5: http://www.mediafire.com/?bmzgtohz2tm

Or Tập 17 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/1b8 ... bf286491d5ce35.html


Tập 18 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?thet03og2zo
P2: http://www.mediafire.com/?fmdijwjzemw
P3: http://www.mediafire.com/?nm2ygowjqt0
P4: http://www.mediafire.com/?ym4wzgmkqon
P5: http://www.mediafire.com/?u115umgz0z2

Or Tập 18 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/2be ... d9b48dbabb24f0.html


Tập 19 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?hkyzqwjmnjr
P2: http://www.mediafire.com/?egykvyj2dmf
P3: http://www.mediafire.com/?gtmzyuzzmvf
P4: http://www.mediafire.com/?l3zimxnbkmw

Or Tập 19 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/540 ... d5328410b6c2c0.html


Tập 20 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?yizya5zmtez
P2: http://www.mediafire.com/?fuz4mjdwgrm
P3: http://www.mediafire.com/?tz05m3azujy
P4: http://www.mediafire.com/?zznnyndlt2w
P5: http://www.mediafire.com/?fkizvnqlzzm

Or Tập 20 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/bae ... 1fc75a9779b61b.html


Tập 21 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?mjgmhflnokk
P2: http://www.mediafire.com/?h2ijw0qij25
P3: http://www.mediafire.com/?ozzybugtmg3
P4: http://www.mediafire.com/?jf3zzjnygnm
P5: http://www.mediafire.com/?zizumylwy5i
P6: http://www.mediafire.com/?2ngw3yzd3hy

Or Tập 21 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/fc6 ... ee6f4447d1ebc0.html


Tập 22 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?ydzatiohqzc
P2: http://www.mediafire.com/?ytz2wznmlqk
P3: http://www.mediafire.com/?tmme1nmzyz2
P4: http://www.mediafire.com/?0jf2mdzntcm
P5: http://www.mediafire.com/?okjadtmajmz
P6: http://www.mediafire.com/?aztbymazmju

Or Tập 22 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/9e8 ... 3496d0dbb50da7.html


Tập 23 (upload by ManchesterUtd)

P1: http://www.mediafire.com/?rnpymcmrsbc
P2: http://www.mediafire.com/?nxmxmoi4ewn
P3: http://www.mediafire.com/?dqnphomdiwr
P4: http://www.mediafire.com/?uw1tlwlj4ct
P5: http://www.mediafire.com/?ckjlw1zqax3

Or Tập 23 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/dca ... 6318c68260cdf4.html


Tập 24 (upload by ManchesterUtd)

P1: http://www.mediafire.com/?go8ybn1sojw
P2: http://www.mediafire.com/?xe1l5tglhjm
P3: http://www.mediafire.com/?junvtcsto9e
P4: http://www.mediafire.com/?tnempmelj95
P5: http://www.mediafire.com/?lxmyhstzumm

Or Tập 24 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/04f ... addfd06d2870f0.html


Tập 25 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?gmjjqnmjmdi
P2: http://www.mediafire.com/?tkzjmwwxwrj
P3: http://www.mediafire.com/?nan0yum3mmi
P4: http://www.mediafire.com/?34htjgqzhim
P5: http://www.mediafire.com/?gmwhltl5dgd

Or Tập 25 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/eb3 ... b30cbf4d4c21ed.html


Tập 26 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?mmzttjomdzq
P2: http://www.mediafire.com/?jvhndj0dzzd
P3: http://www.mediafire.com/?yy0zycyyyzl
P4: http://www.mediafire.com/?n2zm34ddlul
P5: http://www.mediafire.com/?kbgzumytmwh

Or Tập 26 (upload by ManchesterUtd) (direct link)

http://www.adrive.com/public/579 ... 4b9fe6ff420aa3.html


Tập 27 (upload by heroprincess)

P1: http://www.mediafire.com/?0m0ijznottz
P2: http://www.mediafire.com/?dm2wgdkjm2h
P3: http://www.mediafire.com/?3jv3qqduk9fe171
P4: http://www.mediafire.com/?tmmy0jazjyx
P5: http://www.mediafire.com/?nljn1greyik
P6: http://www.mediafire.com/?znzzmqqq1hm

Tập 28 (upload by los_angeles_20)

P1: http://www.mediafire.com/download.php?tyjtyzzdayn
P2: http://www.mediafire.com/download.php?jn4ttqmhmyo
P3: http://www.mediafire.com/download.php?0ntjnywzgle
P4: http://www.mediafire.com/download.php?yzjmwhn4zon
P5: http://www.mediafire.com/download.php?dmmd5ajhmmg

Tập 29 (upload by poko_poko5000)

P1: http://www.mediafire.com/download.php?kyitm5im2en
P2: http://www.mediafire.com/download.php?adjdjnqmt2i
P3: http://www.mediafire.com/download.php?matzonntmnk
P4: http://www.mediafire.com/download.php?mvtoem4zumh
P5: http://www.mediafire.com/download.php?akmn4gmdmgv

Tập 30 (upload by poko_poko5000)

P1: http://www.mediafire.com/download.php?urmyftcznmn
P2: http://www.mediafire.com/download.php?nytdak3gzmt
P3: http://www.mediafire.com/download.php?gnxyz4mnnnm
P4: http://www.mediafire.com/download.php?jjey2mt25dv
P5: http://www.mediafire.com/download.php?gmjeymhmyi3

Tập 31 (upload by poko_poko5000)

P1: http://www.mediafire.com/download.php?urmyftcznmn
P2: http://www.mediafire.com/download.php?nytdak3gzmt
P3: http://www.mediafire.com/download.php?gnxyz4mnnnm
P4: http://www.mediafire.com/download.php?jjey2mt25dv
P5: http://www.mediafire.com/download.php?gmjeymhmyi3
Or
http://www.mediafire.com/?5u4bkgvpdkbpt1q

http://www.mediafire.com/?s1zk3j843zbcrcr

http://www.mediafire.com/?mbfkt67c7extpi0


Tập 32 (upload by poko_poko5000)

P1: http://www.mediafire.com/download.php?mmhimwimzik
P2: http://www.mediafire.com/download.php?jmtd2wcmefz
P3: http://www.mediafire.com/download.php?dl5jnct3tjn
P4: http://www.mediafire.com/download.php?intrrdbwwiy

Tập 33 (upload by poko_poko5000)

P1: http://www.mediafire.com/?tzmnzytmmto
P2: http://www.mediafire.com/?ytdmwmzd3jk
P3: http://www.mediafire.com/?zgjm0xwtimt
P4: http://www.mediafire.com/?mzzmwuyyhyt

Tập 34 (Special thanks cuntre)

P1: http://www.mediafire.com/download.php?of0jzzfnmfl
P2: http://www.mediafire.com/download.php?zowdi2nhjwy
P3: http://www.mediafire.com/download.php?0znqdmdnt0c
P4: http://www.mediafire.com/download.php?o5q2yinzymo
P5: http://www.mediafire.com/download.php?zmjgqd2mtdz
Or
http://www.mediafire.com/?hc3s0468b6zkn0p

http://www.mediafire.com/?k8s66ynykaqwmer

http://www.mediafire.com/?mhv77gm1ukio72y


Ep.35 (Special thanks to cuntre)

P1: http://www.mediafire.com/download.php?zkgljmjynwi
P2: http://www.mediafire.com/download.php?i3m2hzcgzov
P3: http://www.mediafire.com/download.php?fnojomh2d2r
P4: http://www.mediafire.com/download.php?2ltjttmxxrg
P5: http://www.mediafire.com/download.php?myz4mwjykjm
Or
http://www.mediafire.com/?2nr408a1bt5tru3

http://www.mediafire.com/?8rckoolmk4v7mdk

http://www.mediafire.com/?fnygc98qyxt8wbq


Ep.36
http://www.mediafire.com/?ks09xhtuaz2s1dm
http://www.mediafire.com/?yxce0e4cu2lkc3e
http://www.mediafire.com/?c7x25g652bor0kk

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=19631&extra=page%3D6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét