Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

[KBS2 2008] Strongest Chil Woo | 최강칠우 - Eric, Goo Hye Sun [Vietsub Ep 20 - end]

 [KBS2 2008]Strongest Chil Woo/최강칠우
[KBS2 2008] Strongest Chil Woo | 최강칠우 - Eric, Goo Hye Sun [Vietsub Ep 20 - Compl
Tựa phim : 최강칠우 / Choi Kang Chil Woo
Thể loại : Cổ trang
Số tập : 20
Đài chiếu KBS2
Thời gian : 21h55 Thứ2 thứ 3
Đạo diễn : Park Man Yung 박만영
Biên kịch : Baek Wun Chul 백운철
Sản xuất : Park Man Young


[KBS2 2008] Strongest Chil Woo | 최강칠우 - Eric, Goo Hye Sun [Vietsub Ep 20 - Compl
[KBS2 2008] Strongest Chil Woo | 최강칠우 - Eric, Goo Hye Sun [Vietsub Ep 20 - Compl
[KBS2 2008] Strongest Chil Woo | 최강칠우 - Eric, Goo Hye Sun [Vietsub Ep 20 - Compl
[KBS2 2008] Strongest Chil Woo | 최강칠우 - Eric, Goo Hye Sun [Vietsub Ep 20 - Compl
[KBS2 2008] Strongest Chil Woo | 최강칠우 - Eric, Goo Hye Sun [Vietsub Ep 20 - Compl


 Megaupload

Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=Q27ZCJU0
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=ANQ0NQRF
Tập 3: uploading...
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=HJ69N6ST
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=HINR0CV2
Tập 6: Uploading....
Tập 7: Uploading....
Tập 8: P1: http://www.megaupload.com/?d=TEN25LMH
              P2: http://www.megaupload.com/?d=MLVHBAVY
Tập 9: P1: http://www.megaupload.com/?d=1Q88R75X
              P2: http://www.megaupload.com/?d=EHEJD1QJ
Tập 10: P1: http://www.megaupload.com/?d=YVJ76Q5L
               P2: http://www.megaupload.com/?d=0KEIPCBS

Media Fire

Down các phần về rồi join lại bằng hjsplit
Hướng dẫn cách join phim

Tập 1
P1: http://www.mediafire.com/?ys5mjdzp2dy
P2: http://www.mediafire.com/?mz5m9tq1ymz
P3: http://www.mediafire.com/?eqyojfln3mg
P4: http://www.mediafire.com/?5zyjnm42ldj

Tập 2
P1: http://www.mediafire.com/?9dlk5v10mn6
P2: http://www.mediafire.com/?2vdygenot9m
P3: http://www.mediafire.com/?mdz0jx1nddg
P4: http://www.mediafire.com/?rxy1wyk4oq9

Tập 3
P1: http://www.mediafire.com/?25zfpg0xqj3
P2: http://www.mediafire.com/?byoew3ur5tv
P3: http://www.mediafire.com/?xy0tlhyhesd
P4: http://www.mediafire.com/?gi45iqkpy0z
P5: http://www.mediafire.com/?xfnyhcg1id1
P6: http://www.mediafire.com/?6nflkicwfbm

Tập 4
P1: http://www.mediafire.com/?0tn8gfipwbm
P2: http://www.mediafire.com/?ewbuz2z6u5v
P3: http://www.mediafire.com/?p3thmcvqtmb
P4: http://www.mediafire.com/?cwyydkv57iw

Tập 5
P1: http://www.mediafire.com/?ruycdjvbde4
P2: http://www.mediafire.com/?w4t1bjm5kbq
P3: http://www.mediafire.com/?gjxoot65wyo
P4: http://www.mediafire.com/?2hxpr6ejiog
P5: http://www.mediafire.com/?il5zy8rpnda

Tập 6
P1: http://www.mediafire.com/?p6nky2w3vjz
P2: http://www.mediafire.com/?syjywugncox
P3: http://www.mediafire.com/?anplkytu6ra
P4: http://www.mediafire.com/?rmicj9mzkvq
P5: http://www.mediafire.com/?ogg5qfv6rwu
P6: http://www.mediafire.com/?yame3lkczyw

Tập 7
P1: http://www.mediafire.com/?hewigizbjxl
P2: http://www.mediafire.com/?nq6gduxefcu
P3: http://www.mediafire.com/?do2yhknnz5i
P4: http://www.mediafire.com/?aurd3owjzi7
P5: http://www.mediafire.com/?obmgshj2x04
P6: http://www.mediafire.com/?sseannmsbwq

Tập 8
P1: http://www.mediafire.com/?jqkiwhataxx
P2: http://www.mediafire.com/?v4udxw2wg7m
P3: http://www.mediafire.com/?jg16j3cj7vm
P4: http://www.mediafire.com/?wnbph0bluzo
P5: http://www.mediafire.com/?lhjkkhbxgqo
P6: http://www.mediafire.com/?casjagr4s1p

Tập 9
P1: http://www.mediafire.com/?oxxjsixiwaz
P2: http://www.mediafire.com/?k1bpbw6wfg88zuz
P3: http://www.mediafire.com/?ckzmn590ysq
P4: http://www.mediafire.com/?kvoi3aqsuka
P5: http://www.mediafire.com/?ehwjyovihpa
P6: http://www.mediafire.com/?aawak144aau

Tập 10
P1: http://www.mediafire.com/?wzwqfgpqjuo
P2: http://www.mediafire.com/?rcv1rnyzoje
P3: http://www.mediafire.com/?hlrw3wbfeyt
P4: http://www.mediafire.com/?9gfbv3tglcn
P5: http://www.mediafire.com/?ozbmxmg2qka
P6: http://www.mediafire.com/?uqqdvvicbgbka32


Tập 11
P1: http://www.mediafire.com/?mj6bkc8hshw
P2: http://www.mediafire.com/?oadn102ytup
P3: http://www.mediafire.com/?qdeakvaaztz
P4: http://www.mediafire.com/?dzhm0phgstr
P5: http://www.mediafire.com/?hp1ixtthzt2

Tập 12
P1: http://www.mediafire.com/?y87hmcv6csx
P2: http://www.mediafire.com/?npfr5fbymjf
P3: http://www.mediafire.com/?in9ssxj6nn6

Tập 13
P1: http://www.mediafire.com/?lzortxi0nzv
P2: http://www.mediafire.com/?ryxe0dxsyhw
P3: http://www.mediafire.com/?ssqwpgxgoxa
P4: http://www.mediafire.com/?0wfkhf8idi7
P5: http://www.mediafire.com/?0mysj7wyxzq

Tập 14
P1: http://www.mediafire.com/?1uugynnwwrj
P2: http://www.mediafire.com/?fqzn6xcfdoi
P3: http://www.mediafire.com/?ubfdjtlak5t
P4: http://www.mediafire.com/?gepfzfl2alt
P5: http://www.mediafire.com/?qvpffmdqb5q

Tập 15
P1: http://www.mediafire.com/?42emt5o3ly4
P2: http://www.mediafire.com/?mwcjozoonmn
P3: http://www.mediafire.com/?mmwo2tmqojm
P4: http://www.mediafire.com/?haz4k0mt1zo

Tập 16
P1: http://www.mediafire.com/?mmd222nnzhg
P2: http://www.mediafire.com/?wo1yyqnoy2m
P3: http://www.mediafire.com/?jtizmjngjag
P4: http://www.mediafire.com/?rj3umt2umam
P5: http://www.mediafire.com/?zuzmttlunn2

Tập 17
P1: http://www.mediafire.com/?jzmeawqzozw
P2: http://www.mediafire.com/?nyzvndtmuyy
P3: http://www.mediafire.com/?gwwlkizxgmm
P4: http://www.mediafire.com/?q3ddj4g1ydz

Tập 18
P1: http://www.mediafire.com/?jyz2ztcwz2w
P2: http://www.mediafire.com/?mkjeznzwkiq
P3: http://www.mediafire.com/?zyctmzyzjt2
P4: http://www.mediafire.com/?zzywoz5ewjy
P5: http://www.mediafire.com/?gnqnlwawmmn

Tập 19
P1: http://www.mediafire.com/?tnygyzowndm
P2: http://www.mediafire.com/?jjnxndzwwv0
P3: http://www.mediafire.com/?1lmdnmmgyzq
P4: http://www.mediafire.com/?luuwye1lxjy
P5: http://www.mediafire.com/?y23kgdjtnzy

Tập 20
P1: http://www.mediafire.com/?mmyemydmn1z
P2: http://www.mediafire.com/?duyiimdygmd
P3: http://www.mediafire.com/?njkymy3zjc5
P4: http://www.mediafire.com/?dx12dz1kvoj
P5: http://www.mediafire.com/?3qzmmlq0eoy

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=15707&extra=page%3D5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét