Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

[KBS2 2008] Women of the Sun | 태양의 여자 - Kim Ji Soo, Lee Ha Na, Han Jae Suk - 20/20 ep

[KBS2 2008]Women of the Sun/태양의 여자


[KBS2 2008] Women of the Sun | 태양의 여자 - Kim Ji Soo, Lee Ha Na, Han Jae Suk, Jung


[KBS2 2008] Women of the Sun | 태양의 여자 - Kim Ji Soo, Lee Ha Na, Han Jae Suk, Jung


Subtile credit to WITHS2 Sub Team


Diễn viên

[KBS2 2008] Women of the Sun | 태양의 여자 - Kim Ji Soo, Lee Ha Na, Han Jae Suk, Jung



[KBS2 2008] Women of the Sun | 태양의 여자 - Kim Ji Soo, Lee Ha Na, Han Jae Suk, Jung

[KBS2 2008] Women of the Sun | 태양의 여자 - Kim Ji Soo, Lee Ha Na, Han Jae Suk, Jung

[KBS2 2008] Women of the Sun | 태양의 여자 - Kim Ji Soo, Lee Ha Na, Han Jae Suk, Jung

Megaupload

Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=2OFA9Y0P
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=YV699GUE
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=BRHV6OPT
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=GBCGOKS2
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=V0OD7K6S
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=OXK6B1AW
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=RREUX5FO
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=8IIKMYCK
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=UO7ST2AR
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=HH86YY3Z
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=8SSWTBAQ
Tập 12:  http://www.megaupload.com/?d=EYJJDTAY
Tập 13:  http://www.megaupload.com/?d=OEEIIJV5
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=83CCJ74J
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=KAAFVJ93
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=0XILF619
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=FCB2O6PH
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=GXSE6RRB
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=MQS33JZ4
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=LDJSY0H6

Media Fire

Down các phần về rồi join lại bằng hjsplit
Hướng dẫn cách join phim

Tập 1
P1: http://www.mediafire.com/?fxncqx14jd9
P2: http://www.mediafire.com/?cumjiymjjud
P3: http://www.mediafire.com/?xcdielmjmbe
P4: http://www.mediafire.com/?xw5jtmdwzjm
P5: http://www.mediafire.com/?jygmqvgwzzo

Tập 2
P1: http://www.mediafire.com/?f3tgvfz3dzm
P2: http://www.mediafire.com/?0bh5ng0tjcm
P3: http://www.mediafire.com/?y0xfbddodot
P4: http://www.mediafire.com/?thm0zdmihmy
P5: http://www.mediafire.com/?nfdij1txx31

Tập 3
P1: http://www.mediafire.com/?mn4hn5pn39v
P2: http://www.mediafire.com/?xnyxtqjlktn
P3: http://www.mediafire.com/?gmbdemjeeeo
P4: http://www.mediafire.com/?jnnyutn1mea
P5: http://www.mediafire.com/?ycqdz1ygnxs

Tập 4
P1: http://www.mediafire.com/?2xpjijdvbpg
P2: http://www.mediafire.com/?yykl5j0mvdt
P3: http://www.mediafire.com/?mkzmxjy5p11
P4: http://www.mediafire.com/?xazw1tyebyd
P5: http://www.mediafire.com/?y4ljx1exn0h

Tập 5
http://www.mediafire.com/?sn3sp8gzsifw37z
http://www.mediafire.com/?r3idqn5dfjnacfh
http://www.mediafire.com/?8l216p5otk78832

Tập 6
P1: http://www.mediafire.com/?ofyz4zhxuzs
P2: http://www.mediafire.com/?zjhv9tt2srx
P3: http://www.mediafire.com/?tjaezcjmcky
P4: http://www.mediafire.com/?5edrjkrcv19
P5: http://www.mediafire.com/?mujtyyzn9j3

Tập 7
P1: http://www.mediafire.com/?wjnc1zbmpbb
P2: http://www.mediafire.com/?txbnxn04z3z
P3: http://www.mediafire.com/?mwdt22dt2lj
P4: http://www.mediafire.com/?k22znex4ftz
P5: http://www.mediafire.com/?tx2j8czzmlk

Tập 8 (đã sửa lại link rồi) (link này là link mới nếu các bạn muốn download lại hết 5 phần thì down còn kong thì file chia giống y như cũ thì có thể download một phần 3 không cũng được,^_^)
P1: http://www.mediafire.com/download.php?zyk5mm0qqil
P2: http://www.mediafire.com/download.php?m4w41wwzjod
P3: http://www.mediafire.com/download.php?n4flymijkkt
P4: http://www.mediafire.com/download.php?rlujtgnnxtx
P5: http://www.mediafire.com/download.php?vxjzz3hmzhy

Tập 9
http://www.mediafire.com/?7u1e2vqg6xr5886
http://www.mediafire.com/?5na2pw6ika6f604
http://www.mediafire.com/?aga7ukneup0sw1k

Tập 10
P1: http://www.mediafire.com/?zxcgtznxlgh
P2: http://www.mediafire.com/?lyhsurlnm2n
P3: http://www.mediafire.com/?imjjvovz62c
P4: http://www.mediafire.com/?amxemjksddz
P5: http://www.mediafire.com/?45d1wwxbcmj

Tập 11
P1: http://www.mediafire.com/download.php?ogiac2yufwh
P2: http://www.mediafire.com/?w4dqous7kmk41dm
P3: http://www.mediafire.com/?0ukdt70k822t3k0
P4: http://www.mediafire.com/download.php?lddhm8dnjhn
P5: http://www.mediafire.com/download.php?5bwevvvycii

Tập 12
P1: http://www.mediafire.com/?g0z25aqvm2e
P2: http://www.mediafire.com/?jfpqrbt6njv
P3: http://www.mediafire.com/?tyymzqm0afx
P4: http://www.mediafire.com/?wxnwgqg1pyt

Tập 13
P1: http://www.mediafire.com/?pprmzsfrozm
P2: http://www.mediafire.com/?r2rttl1pltw
P3: http://www.mediafire.com/?jh2fzzr4mge
P4: http://www.mediafire.com/?fthyvqekdse
P5: http://www.mediafire.com/?nqz2qf1cdmz
P5: http://www.mediafire.com/?dkwp9wzgxv0

Tập 14
P1: http://www.mediafire.com/?t9uwuym5w8v
P2: http://www.mediafire.com/?xczmjf1czcs
P3: http://www.mediafire.com/?mvaxcxovxwh
P4: http://www.mediafire.com/?d4xwineflvc
P5: http://www.mediafire.com/?uwebl4wrxze

Tập 15
P1: http://www.mediafire.com/download.php?zuq621sdnsi
P2: http://www.mediafire.com/download.php?tuoj2fhmknq
P3: http://www.mediafire.com/download.php?4hdgu1aqfsz
P4: http://www.mediafire.com/download.php?5cicaimxiun
P5: http://www.mediafire.com/download.php?yo8btqvus2m

Tập 16
P1: http://www.mediafire.com/download.php?l2ntscszwu2
P2: http://www.mediafire.com/download.php?ediog1mv1pj
P3: http://www.mediafire.com/download.php?wjkbbujgsyl
P4: http://www.mediafire.com/download.php?pjjw1rg1khz

Tập 17
P1: http://www.mediafire.com/download.php?i42iyjtyblx
P2: http://www.mediafire.com/?sg9sc1wu1u3ikea
P3: http://www.mediafire.com/download.php?gtm2zct1wt5
P4: http://www.mediafire.com/download.php?zxdvaz0yxdo

Tập 18
P1: http://www.mediafire.com/download.php?lg3zmif3dno
P2: http://www.mediafire.com/download.php?2wzzmwz4wnq
P3: http://www.mediafire.com/download.php?n3djruzmdyj
P4: http://www.mediafire.com/download.php?zwzzmnjznyy

Tập 19
P1: http://www.mediafire.com/download.php?yttnyg0m0kg
P2: http://www.mediafire.com/download.php?nolbzddyqww
P3: http://www.mediafire.com/download.php?gqmfntznmzo
P4: http://www.mediafire.com/download.php?n2dwkzgzy2y

Tập 20
P1: http://www.mediafire.com/download.php?tumqofj5yit
P2: http://www.mediafire.com/download.php?fdgnmmtz01z
P3: http://www.mediafire.com/download.php?1d2jkyqwaw4
P4: http://www.mediafire.com/download.php?mddtetyy2ym


http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=16530&extra=page%3D8




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét