Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Loạn Thế Giai Nhân - War and Destiny - 30/30 - TVB


Posted Image

Diễn viên:
Trần Cẩm Hồng - Phan Thế Xương (Nguyễn Vinh lồng)
Ngô Trác Hy - Điền Hiếu Nghĩa (Thành Nhân lồng)
Hồ Hạnh Nhi - Cố Bình An (Tuyết Nương lồng)
Đường Ninh - Trịnh Nguyệt Phụng (Minh Thảo lồng)
Tào Mẫn Lợi - Thẩm Y Bình
Đàm Tiểu Hoàn - Lục Yên Trân (Minh Thảo lồng)
Lưu Đan - Cố Vạn Tề (Huy Hồ lồng)
Thái Tử Kiện - Lý Thành Khang (Thành Nhân lồng)
Lư Uyển Nhân - Dung Ngọc Hoa (Ý Nhi lồng)
Thạch Tú - Tùng Điền Nghiệp
Quan Y Đồng - Cố Đắc Nhi
Trần Khải Di - Cố Ái Nhi
Ngải Uy - Trịnh Kiên (Thành Nhân lồng)
Khang Hoa - Lương Hảo (Tuyết Nương lồng)
Quách Phong - Nhiếp Hoành Sơn
Giang Huy - Khưu Vĩnh Kiện
Lý Tư Hân - Cố Chiêu Nhi
Hàn Mã Lợi - Dương Tú Liên (Thanh Phúc lồng)
Vương Bỉnh Hy - Cố Thiên Hộ
Upload: Bulu.Kid, ke_vo_danh710 (reup), duybuu (reup)
Remux: Bulu.Kid
Audio: FFVN
Format: avi
Video size: 640 x 480

LInk Mu Folder :http://www.megaupload.com/?f=OTXU1510
 
http://phimnhacviet.net/index.php?/topic/1081-lo%E1%BA%A1n-th%E1%BA%BF-giai-nhan-war-and-destiny-3030/
 
Posted Image
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét