Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Lý Sang - phong ba chốn cung đình , Phần 1+2+3+4 - USLT full - AVI Rip và MKV wide screen (1280X720) - HQ

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=115935&d=1254584222

Trong suốt triều đại Joseon từ năm 1392 đến năm 1863 trải dài 472 năm, trải qua 25 đời vua, từ vua Lý Thành Quế - vị vua đặt nền móng cho triều đại (trị vì từ 1392 đến 1398) cho đến đời vua Cheoljong (trị vì từ 1849 đến 1863). Trong 200 năm đầu của triều đại Joseon , lãnh thổ miền Bắc được thêm vào, diện tích đất trồng trọt được tăng gấp hai, khoa học, kỹ thuật và hội họa phát triển, chữ viết mới Hangul phù hợp với tiếng Triều Tiên được sáng chế, và nhiều sách vở về giáo dục cơ bản được xuất bản, trong khi hiến pháp và luật pháp được hoàn thành.

Thế nhưng vào triều đại Joseon thứ 21 vua Lý Young Jo vì tuổi cao sức yếu, quá đa nghi và quá nghiêm khắt đã mở đường cho 4, 5 thế lực trong triều tranh giành quyền lực, mưu hại lẫn nhau. Cũng từ những biến loạn đó đã lập nên 1 đấng anh minh kế vị nhưng phải trải qua bao nhiêu phong ba, sóng gió và những cuộc tàn sát đẫm máu nhất trong triều đại Joseon.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=115935&d=1254584222


PHẦN I

Tập 1-01 http://www.megaupload.com/?d=I70SAC64
Tập 1-02 http://www.megaupload.com/?d=O8F0URLZ
Tập 2-01 http://www.megaupload.com/?d=WD9F3G93
Tập 2-02 http://www.megaupload.com/?d=EUI5OVFV
Tập 3-01 http://www.megaupload.com/?d=WQI1UGON
Tập 3-02 http://www.megaupload.com/?d=1VO09SK3
Tập 4-01 http://www.megaupload.com/?d=8AG4IVS7
Tập 4-02 http://www.megaupload.com/?d=N1BP1ZFN
Tập 5-01 http://www.megaupload.com/?d=7RCLGX47
Tập 5-02 http://www.megaupload.com/?d=EI8AEC7L
Tập 6-01 http://www.megaupload.com/?d=4ADIRJGJ
Tập 6-02 http://www.megaupload.com/?d=7UHGWI00
Tập 7 http://www.megaupload.com/?d=DIPNU1QX
Tập 8 http://www.megaupload.com/?d=8X26WNDD
Tập 9 http://www.megaupload.com/?d=679GJE5X
Tập 10 http://www.megaupload.com/?d=1RFFDW2Q
Tập 11 http://www.megaupload.com/?d=IDBDPFT3
Tập 12 http://www.megaupload.com/?d=Z52FPNGR
Tập 13 http://www.megaupload.com/?d=K6DH2X7B
Tập 14 http://www.megaupload.com/?d=PVTVVMRY
Tập 15 http://www.megaupload.com/?d=BMZFQ1K6
Tập 16 http://www.megaupload.com/?d=Q8OSXY02
Tập 17 http://www.megaupload.com/?d=TKD03QZW
Tập 18 http://www.megaupload.com/?d=60AYRFZO
Tập 19 http://www.megaupload.com/?d=171QCNPD
Tập 20 http://www.megaupload.com/?d=1C3C51WC
Tập 21 http://www.megaupload.com/?d=TMQAAHVA

PHẦN II

Tập 22 http://www.megaupload.com/?d=VA6PK3GG
Tập 23 http://www.megaupload.com/?d=BWY2CTSC
Tập 24 http://www.megaupload.com/?d=U6RN4EIP
Tập 25 http://www.megaupload.com/?d=46QXNKXN
Tập 26 http://www.megaupload.com/?d=HG5TMAYB
Tập 27 http://www.megaupload.com/?d=4VW9V2FT
Tập 28 http://www.megaupload.com/?d=MDF4F6F2
Tập 29 http://www.megaupload.com/?d=LMHPIF40
Tập 30 http://www.megaupload.com/?d=3NFHCM6P
Tập 31 http://www.megaupload.com/?d=3445CV1U
Tập 32 http://www.megaupload.com/?d=7CXQU6NJ
Tập 33 http://www.megaupload.com/?d=IZJK878N
Tập 34 http://www.megaupload.com/?d=DR7KVMLX
Tập 35 http://www.megaupload.com/?d=MBAZJ2CE
Tập 36 http://www.megaupload.com/?d=AQBXV1G6
Tập 37 http://www.megaupload.com/?d=0EJJNI30
Tập 38 http://www.megaupload.com/?d=KMXJIRK7
Tập 39 http://www.megaupload.com/?d=A1OVMZII
Tập 40 http://www.megaupload.com/?d=XTSULL57
Tập 41 http://www.megaupload.com/?d=UMJVUTIU
Tập 42 http://www.megaupload.com/?d=UPPW6CLE Fixed
HẾT PHẦN IIPHẦN II - MKV Version (720 X 480)

Tập 22 http://www.megaupload.com/?d=POU78VH4
Tập 23 http://www.megaupload.com/?d=F1A60MGZ
Tập 24 http://www.megaupload.com/?d=CCAXDLS7
Tập 25 http://www.megaupload.com/?d=ZGU9EEEQ
Tập 26 http://www.megaupload.com/?d=EBXYGY73
Tập 27 http://www.megaupload.com/?d=5F0MLH18
Tập 28 http://www.megaupload.com/?d=X3QR8VR0
Tập 29 http://www.megaupload.com/?d=HYQX0QML
Tập 30 http://www.megaupload.com/?d=0XM1I0MQ
Tập 31 http://www.megaupload.com/?d=IJSPX0C4
Tập 32 http://www.megaupload.com/?d=29M4TY7Y
Tập 33 http://www.megaupload.com/?d=QH8941JX
Tập 34 http://www.megaupload.com/?d=EW5N6PC0
Tập 35 http://www.megaupload.com/?d=KU4DLIC0
Tập 36 http://www.megaupload.com/?d=LJM5N440
Tập 37 http://www.megaupload.com/?d=12L44F7Z
Tập 38 http://www.megaupload.com/?d=RDJ6VB14
Tập 39 http://www.megaupload.com/?d=76DQXHS5
Tập 40 http://www.megaupload.com/?d=ITNBNGGQ
Tập 41 http://www.megaupload.com/?d=QCRNNPLG
Tập 42 http://www.megaupload.com/?d=P36BG4CR
(HẾT Phần II MKV version)

PHẦN II - MKV Version - Wide Screen (1280 X 720)

Tập 22 http://www.megaupload.com/?d=BXHKCCFH
Tập 23 http://www.megaupload.com/?d=WIQA32WH
Tập 24 http://www.megaupload.com/?d=0HOBFVA8
Tập 25 http://www.megaupload.com/?d=5WPVOSVK
Tập 26 http://www.megaupload.com/?d=9T65KAYL
Tập 27 http://www.megaupload.com/?d=JU4KKZDC
Tập 28 http://www.megaupload.com/?d=12QY5QWD
Tập 29 http://www.megaupload.com/?d=PXO91DYV
Tập 30 http://www.megaupload.com/?d=SDW712ZQ
Tập 31 http://www.megaupload.com/?d=S8NU4EB5
Tập 32 http://www.megaupload.com/?d=NNTK7CGH
Tập 33 http://www.megaupload.com/?d=8RDLWCXB
Tập 34 http://www.megaupload.com/?d=Z6BZ9WJK
Tập 35 http://www.megaupload.com/?d=3R8AE739
Tập 36 http://www.megaupload.com/?d=2B9BEOS0
Tập 37 http://www.megaupload.com/?d=QQKP2SWX
Tập 38 http://www.megaupload.com/?d=FM2IBZM0
Tập 39 http://www.megaupload.com/?d=ON6845IT
Tập 40 http://www.megaupload.com/?d=J7YAT3PO
Tập 41 http://www.megaupload.com/?d=UMJVUTIU Fixed
Tập 42 http://www.megaupload.com/?d=SKE9PNJN
(HẾT Phần II MKV version (1280 X 720)


PHẦN III

Những links này được lấy từ forum bên Hong Kong , mình download và post lên đây cho các bạn

Tập 30 http://www.megaupload.com/?d=WSRU0LXS
(Tập này là tập 43 -từ phút 13- nối tiếp tâp 42 của bản phát hành ở Mỹ)
Tập 31 http://www.megaupload.com/?d=G5C5H5QO
Tập 32 http://www.megaupload.com/?d=VYDCZ3I9
Tập 33 http://www.megaupload.com/?d=N0S4NP37
Tập 34 http://www.megaupload.com/?d=6QKGA24C
Tập 35 http://www.megaupload.com/?d=9D560H3N
Tập 36 http://www.megaupload.com/?d=OGGATJDN
Tập 37 http://www.megaupload.com/?d=7SYGI9Y0
Tập 38 http://www.megaupload.com/?d=LPG7HV94
Tập 39 http://www.megaupload.com/?d=ARL8LFXM
Tập 40 http://www.megaupload.com/?d=VCKCW8AD
Tập 41 http://www.megaupload.com/?d=XGIRYUQQ
Tập 42 http://www.megaupload.com/?d=VAM54A5N
Tập 43 http://www.megaupload.com/?d=GAG8B9MR
Tập 44 http://www.megaupload.com/?d=CV1WMTSX
Tập 45 http://www.megaupload.com/?d=90GO1GVS
Tập 46 http://www.megaupload.com/?d=L11XMC4B
Tập 47 http://www.megaupload.com/?d=2204NQHD Fixed
Tập 48 http://www.megaupload.com/?d=XN2GQ9E5
Tập 48 http://www.megaupload.com/?d=IYQU77LH VietSub.
Tập 48 không có Viet Audio trong 27 phút đầu nên mình post thêm link này.
Tập 49 http://www.megaupload.com/?d=QQ17IMDY
Tập 50 http://www.megaupload.com/?d=5VBSO9KD
Tập 51 http://www.megaupload.com/?d=NUWI37I1
Tập 52 http://www.megaupload.com/?d=J5GHJEYT


PHẦN III - MKV Wide Screen (1280X720)

Tập 53 http://www.megaupload.com/?d=FU4TM5BI
Tập 54 http://www.megaupload.com/?d=11OYE8UQ
Tập 55 http://www.megaupload.com/?d=0UAWE9GL
Tập 56 http://www.megaupload.com/?d=IL51JSBK
Tập 57 http://www.megaupload.com/?d=6XHEKM3V
Tập 58 http://www.megaupload.com/?d=H26KF8O0
Tập 59 http://www.megaupload.com/?d=I6TDJD2J
Tập 60 http://www.megaupload.com/?d=9WDSEDC7

CHƯƠNG TRÌNH BURN MKV FILES RA DVD


Allok Video to DVD Burner

http://www.megaupload.com/?d=LK7BWELZ


PHẦN IV - AVI RIP (720X480)
Tập 61 http://www.megaupload.com/?d=SLF9VN0T
Tập 62 http://www.megaupload.com/?d=HPM9BCZS

Tập 63-01 http://www.megaupload.com/?d=RGCE1BDR
Tập 63-02 http://www.megaupload.com/?d=OYVB0YY5

Tập 64 http://www.megaupload.com/?d=HN5APWZ1

Tập 65-01 http://www.megaupload.com/?d=7RFC9DKO
Tập 65-02 http://www.megaupload.com/?d=PSUB9JM0

Tập 66-01 http://www.megaupload.com/?d=8JU9T3EZ Fixed
Tập 66-02 http://www.megaupload.com/?d=68PO2P6R

Tập 67 http://www.megaupload.com/?d=NZ7DOJ8R Fixed
Tập 67 này audio & video không được ăn khớp, mình phải remuxed,
lần đầu tiên làm việc này nếu có điều chi sơ sót, mong các bạn thông cảm nha.Tập 68-01 http://www.megaupload.com/?d=RP1NZ285
Tập 68-02 http://www.megaupload.com/?d=XS6G75UX
Tập 69-01 http://www.megaupload.com/?d=JQKWJHU1
Tập 69-02 http://www.megaupload.com/?d=TBX9D2TX
Tập 70-01 http://www.megaupload.com/?d=710YHEZ4
Tập 70-02 http://www.megaupload.com/?d=PVNSYE7U
Tập 71-01 http://www.megaupload.com/?d=JY9ED4SD
Tập 71-02 http://www.megaupload.com/?d=9NPNUSGR

Tập 72 http://www.megaupload.com/?d=0XB7NH6C

Tập 73-01 http://www.megaupload.com/?d=JYTM989H
Tập 73-02 http://www.megaupload.com/?d=1MYF0Q53
Tập 74-01 http://www.megaupload.com/?d=99HR2EJE
Tập 74-02 http://www.megaupload.com/?d=8VRDLBUT
Tập 75-01 http://www.megaupload.com/?d=5QRV4O40
Tập 75-02 http://www.megaupload.com/?d=V8ITPVM3
Tập 76-01 http://www.megaupload.com/?d=6616O1ZB
Tập 76-02 http://www.megaupload.com/?d=2PAZ7BGW

Tập 77E http://www.megaupload.com/?d=8A0C27W5 Fixed
(END)

PHẦN IV - MKV Version - Wide Screen (1280 X 720)

Tập 61 http://www.megaupload.com/?d=4ID1DXJE
Tập 62 http://www.megaupload.com/?d=F8YI9SR0
Tập 63 http://www.megaupload.com/?d=PJ11MXQQ
Tập 64 http://www.megaupload.com/?d=8A79VQEV
Tập 65 http://www.megaupload.com/?d=TB3D6LO0
Tập 66 http://www.megaupload.com/?d=B0Z3Y7BQ
Tập 67 http://www.megaupload.com/?d=2BR0ACM3
Tập 68 http://www.megaupload.com/?d=8Q24T1WC
Tập 69 http://www.megaupload.com/?d=DHH7E0T8
Tập 70 http://www.megaupload.com/?d=6NZJIIJL
Tập 71 http://www.megaupload.com/?d=MNSI57DD
Tập 72 http://www.megaupload.com/?d=8OCRYV6D
Tập 73 http://www.megaupload.com/?d=MEF29I5J
Tập 74 http://www.megaupload.com/?d=NC2EE4TJ
Tập 75 http://www.megaupload.com/?d=EITLB9T7
Tập 76 http://www.megaupload.com/?d=2FSTV5PK
Tập 77 http://www.megaupload.com/?d=ZT9XRDKH
Fixed
(END)

namtran09
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=210563

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét