Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Ma Thuật Kỳ Duyên - 20/20 tập & 4/4 dvds - US LT

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=124736&d=1257396724


... BigNICK sẽ chiếu both Divx AVI and DVD format

US lồng Tiếng
20 tập
440MB each episode


DVD Format
DVD1: http://www.megaupload.com/?f=VQMW5PGD
DVD2: http://www.megaupload.com/?f=Z2K5PWUG
DVD3: http://www.megaupload.com/?f=DOJLJ3T7
DVD4: http://www.megaupload.com/?f=R3Q4QSJY


AVI Format:

01) http://www.megaupload.com/?d=VHNPPI6H
02) http://www.megaupload.com/?d=UABNZ27U
03) http://www.megaupload.com/?d=XLQJJRGJ
04) http://www.megaupload.com/?d=RAU47BPF
05) http://www.megaupload.com/?d=4C4GY2OG
06) http://www.megaupload.com/?d=GPUAWL8F
07) http://www.megaupload.com/?d=5GVU2AT9
08) http://www.megaupload.com/?d=Z47AF578
09) http://www.megaupload.com/?d=DK4NQYX2
10) http://www.megaupload.com/?d=X37L7N4T
11) http://www.megaupload.com/?d=CJCSZBSV
12) http://www.megaupload.com/?d=0R57KU22
13) http://www.megaupload.com/?d=FPT0WTER
14) http://www.megaupload.com/?d=QK2GBCLH
15) http://www.megaupload.com/?d=VV2WVKZ6
16) http://www.megaupload.com/?d=L4IQ2IO8
17) http://www.megaupload.com/?d=M8PY3YVJ
18) http://www.megaupload.com/?d=9123N0B8
19) http://www.megaupload.com/?d=TDONAMNU
20) http://www.megaupload.com/?d=ISNH4JCW

 hết
 
 BigNick
 http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=39211

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét