Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

[MBC 2008] Beethoven Virus | 베토벤 바이러스 - Kim Myung Min, Lee Ji Ah, Jang Geun Suk 18/18 ep Vsub

http://gallery.vatgia.com/gallery_img/7/qil1275038244.jpg

Beethoven Virus - 베토벤 바이러스

Megaupload
Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=8GEHPBNA
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=XAKX6PYQ
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=G3JAVQAA
Or Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=J96V3O7Y
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=TDVMXI3N
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=SX6ENARG
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=N7614LI4
Tập 7: http://www.megaupload.com/se/?d=X7CEP376
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=PZEB9DWB
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=0RPHTSYT
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=R2E5BOQA
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=HCR5113G
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=S9M5L2CS
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=QU7TFK98
Or Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=YZK1QJ50
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=9EZKK9S1
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=V743SQRY
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=LVKWZ5ZE
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=USVZ5J99
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=L8EO5RXW
Tập Special: http://www.megaupload.com/?d=TFY9FJS1

Media Fire

Down các phần về rồi join lại bằng hjsplit
Hướng dẫn cách join phim

Tập 1
P1: http://www.mediafire.com/download.php?bz7bxmkrt6g
P2: http://www.mediafire.com/download.php?enit9mgx5oh
P3: http://www.mediafire.com/download.php?ezmdyotdyed
P4: http://www.mediafire.com/download.php?55fzmj6reg8
P5: http://www.mediafire.com/download.php?mlh20runrui
P6: http://www.mediafire.com/download.php?xeftka3dpg1

Tập 2
P1:http://www.mediafire.com/download.php?mjknfb0tyy1
P2:http://www.mediafire.com/download.php?tqf1w3i3ni5
P3:http://www.mediafire.com/download.php?mmywmtkjtmx
P4:http://www.mediafire.com/download.php?mznzznmz1yi
P5:http://www.mediafire.com/download.php?tymj0yxdz20
P6:http://www.mediafire.com/download.php?ymnzgbzelvm

Tập 3
P1:http://www.mediafire.com/?jtj02izk1rt
P2:http://www.mediafire.com/?mzu0n4m2jva
P3:http://www.mediafire.com/?g2ezmmytzkg
P4:http://www.mediafire.com/?wj3jrkgkzmm
P5:http://www.mediafire.com/?z2mkmm0iojm

Tập 4
P1: http://www.mediafire.com/?vy03tl4ni30
P2: http://www.mediafire.com/?3zqmmkjyvez
P3: http://www.mediafire.com/?15cztzzot5e
P4: http://www.mediafire.com/?c1w1qwmrzdt
P5: http://www.mediafire.com/?zmo2mj0zvhw

Tập 5
P1: http://www.mediafire.com/?zzytwazonzi
P2: http://www.mediafire.com/?tyzxrjdynyz
P3: http://www.mediafire.com/?lmk0y5zzyo1
P4: http://www.mediafire.com/?lkkyz23nk5d
P5: http://www.mediafire.com/?vywjj2zon1d
P6: http://www.mediafire.com/?l2hgxtzkm2n

Tập 6
P1: http://www.mediafire.com/?wdttvmjmrmy
P2: http://www.mediafire.com/?jbnlitzynmz
P3: http://www.mediafire.com/?zeym0lzwovu
P4: http://www.mediafire.com/?ywjkmmjzqye
P5: http://www.mediafire.com/?nt5gyftejjz

Tập 7
P1: http://www.mediafire.com/?xzhknc21wnz
P2: http://www.mediafire.com/?ye4mnyiw4lw
P3: http://www.mediafire.com/?yugijzgmm5y
P4: http://www.mediafire.com/?nzmg5kmj2md
P5: http://www.mediafire.com/?zzkwmyfnhyk

Tập 8
P1: http://www.mediafire.com/?kyezmqdjmjk
P2: http://www.mediafire.com/?wz2zmyuzjx1
P3: http://www.mediafire.com/?mfynyimyjyn
P4: http://www.mediafire.com/?gvgjmtzujdh
P5: http://www.mediafire.com/?mgtgizg5mfx
P6: http://www.mediafire.com/?neilkogzmj5

Tập 9
P1: http://www.mediafire.com/?gkzooyl1cjr
P2: http://www.mediafire.com/?umjhztdytmz
P3: http://www.mediafire.com/?qtjiztqdmen
P4: http://www.mediafire.com/?mjigzmwi5ij
P5: http://www.mediafire.com/?tch1yjyxmzm

Tập 10
P1: http://www.mediafire.com/?dzmvz0nkg4m
P2: http://www.mediafire.com/?jem1jztkie5
P3: http://www.mediafire.com/?mgzjoyzmzjz
P4: http://www.mediafire.com/?iyjhqw2kxly
P5: http://www.mediafire.com/?qjnyhmie2uj

Tập 11
P1 : http://www.mediafire.com/?tznzjzmrhzm
P2 : http://www.mediafire.com/?z213fimjmno
P3 : http://www.mediafire.com/?uojzeyonmoz
P4 : http://www.mediafire.com/?zjemzduzlqn
P5 : http://www.mediafire.com/?yneztlmtzku
P6 : http://www.mediafire.com/?lwtyw50z3uk

Tập 12
P1 : http://www.mediafire.com/?mieowxyxzjh
P2 : http://www.mediafire.com/?dgmokjigwln
P3 : http://www.mediafire.com/?nztgyg0tnm5
P4 : http://www.mediafire.com/?dmmnmxgu3nw
P5 : http://www.mediafire.com/?xz2kw2yttwm

Tập 13
P1: http://www.mediafire.com/?tmkgijgzgdd
P2: http://www.mediafire.com/?meqhqddqmin
P3: http://www.mediafire.com/?jjfzvzvnlzj
P4: http://www.mediafire.com/?tzgjwmmqjo0

Tập 14
P1: http://www.mediafire.com/?naykmulr4zz
P2: http://www.mediafire.com/?mtqtywo3tni
P3: http://www.mediafire.com/?mjndd0judjm
P4: http://www.mediafire.com/?ahvjo2wdxzo
P5: http://www.mediafire.com/?3mz5vmj0wd3

Tập 15
P1: http://www.mediafire.com/?i3tuynizmhj
P2: http://www.mediafire.com/?jdzi4z4euj3
P3: http://www.mediafire.com/?tx55mmqnmtd
P4: http://www.mediafire.com/?dtvjjclinng

Tập 16
P1: http://www.mediafire.com/?jy0da2ygmqj
P2: http://www.mediafire.com/?jtznzwhginz
P3: http://www.mediafire.com/?0qhe3dn2nzm
P4: http://www.mediafire.com/?yyy5zmjohn2
P5: http://www.mediafire.com/?romfju3f5yz

Tập 17
P1: http://www.mediafire.com/?hnmi5yzgmoz
P2: http://www.mediafire.com/?klfkzmjdj0m
P3: http://www.mediafire.com/?xzmajtzg35f
P4: http://www.mediafire.com/?702umg42bw9nw28

Tập 18
P1: http://www.mediafire.com/?5d4xyn3ridf74nl
P2: http://www.mediafire.com/?5l4j9r74j5tg7nl
P3: http://www.mediafire.com/?ab0bodu7k0197hn

Tập Special
P1: http://www.mediafire.com/?ymjiwmlggyi
P2: http://www.mediafire.com/?myqyjmd3hjv
P3: http://www.mediafire.com/?dyyjio33wmm
P4: http://www.mediafire.com/?0lhkmbzgyn3
P5: http://www.mediafire.com/?12ndyjm2ymm

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=16112&extra=page%3D5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét