Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

[MBC 2009] Heading to the Ground'맨 땅의 헤딩 Yunho, Go Ah Ra, Lee Yoon Ji [Vietsub 16-End]

Heading to the Ground - 맨땅에 헤딩

Thể loại: hài, lãng mạn, tình cảm
Số tập: 20
Đạo diễn: Park Sung Soo
Biên kịch: Kim Sol Ji, Kim Yae Ri
Diễn viên: Jung Yun Ho, Go Ara, Lee Sang Yoon, Lee Yoon Ji, Kim Jae Seung, Yoon Yeo Jung, Bang Joon Suh, Park Soon Chun, Im Chae Moo, Lee Il Hwa, Park Chul Min, Kim Hye Ok
Thời gian phát sóng: Lúc 21h55 (giờ  Seoul) các tối thứ 4, 5 bắt đầu từ ngày 9/9/2009Heading to the Ground맨 땅의 헤딩 Yunho, Go Ah Ra, Lee Yoon Ji [Vietsub 16-End]Nhân vật:

Heading to the Ground맨 땅의 헤딩 Yunho, Go Ah Ra, Lee Yoon Ji [Vietsub 16-End]
Cha Bong Goon (Jung Yun Ho)


Heading to the Ground맨 땅의 헤딩 Yunho, Go Ah Ra, Lee Yoon Ji [Vietsub 16-End]
Kang Hae Bin (Go Ara)


Heading to the Ground맨 땅의 헤딩 Yunho, Go Ah Ra, Lee Yoon Ji [Vietsub 16-End]
Jang Seung Woo (Lee Sang Yoon)


Heading to the Ground맨 땅의 헤딩 Yunho, Go Ah Ra, Lee Yoon Ji [Vietsub 16-End]
Lee Yeon Yi (Lee Yoon Ji)Link Download Megaload:
Tập 1(Han version)
http://www.megaupload.com/?d=78W9K67T
Tập 1(Ental version)
http://www.megaupload.com/?d=0F7KICK1
Tập 2(Ental version)
http://www.megaupload.com/?d=BRF2I1V3
Tập 2(Han version)
http://www.megaupload.com/?d=175156X2
Tập 3(Ental version)
http://www.megaupload.com/?d=CKCUIMXL
Tập 3(Han version)
http://www.megaupload.com/?d=BKWLFULI
Tập 4(Ental version)
http://www.megaupload.com/?d=EQ42JN3D
Tập 4(Han version)
http://www.megaupload.com/?d=YR0XMM2I
Tập 5(Ental version)
http://www.megaupload.com/?d=HYNAAMP5
Tập 5(Han version)
http://www.megaupload.com/?d=5YVSVNX4
Tập 6(Ental version)
http://www.megaupload.com/?d=UYWWO1XK
Tập 6(Han version)
http://www.megaupload.com/?d=I59WG8VC
Tập 7 (Ental)
http://www.megaupload.com/?d=6QIT2GA6
Tập 7 (HAN)
http://www.megaupload.com/?d=MLX4PYWF
Tập 8 (Ental)
http://www.megaupload.com/?d=TQLHS2EE
Tập 8 (HAN)
http://www.megaupload.com/?d=Z175LSFI
Tập 9 (HAN)
http://www.megaupload.com/?d=S2BBQKVW
Tập 10 (HAN)
http://www.megaupload.com/?d=1JG5N17X
Tập 10 (Ental)
http://www.megaupload.com/?d=0H7Z5PBE
Tập 11 (Ental)
http://www.megaupload.com/?d=AJBRQPUH
Tập 11 (HAN)
http://www.megaupload.com/?d=E2VCKI6D
Tập 12 (Ental)
http://www.megaupload.com/?d=UYH4R3N8
Tập 12 (HAN)
http://www.megaupload.com/?d=HY4DZ4YG
Tập 13 (Ental)
http://www.megaupload.com/?d=80P8NNXF
Tập 13 (HAN)
http://www.megaupload.com/?d=NFQQXJFZ
Tập 14 (Ental)
http://www.megaupload.com/?d=A6N3PWQ4
Tập 14 (HAN)
http://www.megaupload.com/?d=YU4C7YUM
Tập 15 (Ental)
http://www.megaupload.com/?d=O2F7CLT0
Tập 15 (HAN)
http://www.megaupload.com/?d=LD2BMKBL
Tập 16 (Ental)
http://www.megaupload.com/?d=LS1NWPN6
Tập 16 (HAN)
http://www.megaupload.com/?d=FGB88EO3


Link Download Megafire:

Tập 1(Han version)
P1: http://www.mediafire.com/?te1jtvuzjzi
P2: http://www.mediafire.com/?2hw4z0mzjzn
P3: http://www.mediafire.com/?3mjjiquvmmz

Tập 1 (Ental version)
http://www.mediafire.com/?im2nzknwtyk
http://www.mediafire.com/?2yibn1ymmim
http://www.mediafire.com/?zjjm2q4xqdq

Tập 2 (Ental version)
http://www.mediafire.com/?ozjz0znmmyz
http://www.mediafire.com/?zo05ddcm2mo
http://www.mediafire.com/?omtjybnyklz

Tập 2 (HAN version)
P1: http://www.mediafire.com/?znnyotzndzi
P2: http://www.mediafire.com/?nrznkiqdzkr
P3: http://www.mediafire.com/?cgmiyxj45w2

Tập 3 (Ental version)
P1: http://www.mediafire.com/?meeainj2oi
P2: http://www.mediafire.com/?zkwtzj2onlz
P3: http://www.mediafire.com/?dgnqomjnfwt

Tập 3 (Han version)
P1: http://www.mediafire.com/?vzyihzjzjwk
P2: http://www.mediafire.com/?mwgyijjnyyz

Tập 4 (Ental version)
P1: http://www.mediafire.com/download.php?jyi4zydli1n
P2: http://www.mediafire.com/?4mjmttyuuwm
P3: http://www.mediafire.com/?okynjzjiimk
P4: http://www.mediafire.com/?i2bw0otjy4x

Tập 4 (HAN version)
P1: http://www.mediafire.com/?yyjynmziqtj
P2: http://www.mediafire.com/?wlzy45mwwou
P3: http://www.mediafire.com/?tlmyjmgwwki

Tập 5 (Ental version)
P1: http://www.mediafire.com/?nbz2v77j7snvvpo
P2: http://www.mediafire.com/download.php?nizzyttydkj
P3: http://www.mediafire.com/download.php?wjddqzzn3x1

Tập 5 (Han version)
P1: http://www.mediafire.com/?ynmtnautqmm
P2: http://www.mediafire.com/?difztmzu2fy
P3: http://www.mediafire.com/?twyaymzam2d
P4: http://www.mediafire.com/?mnnoze0jwxt

Tập 6 (Ental version)
http://www.mediafire.com/?ezfz1dqtzov
http://www.mediafire.com/?yxge0mmydnm
http://www.mediafire.com/?wzm5zxif3nd

Tập 6 (Han version)
P1: http://www.mediafire.com/download.php?ntvanlmn2mt
P2: http://www.mediafire.com/?zm1crnwuuumde3d
P3: http://www.mediafire.com/download.php?w0at4imn41e
P4: http://www.mediafire.com/download.php?m1z2wetojtz

Tập 7 (Ental version)
http://www.mediafire.com/?zmezmweqqzz
http://www.mediafire.com/?mgbnmgojdu5
http://www.mediafire.com/?z3jc5vi2lzn

Tập 7 (HAN version)
P1: http://www.mediafire.com/?mbtnzy1ny1r
P2: http://www.mediafire.com/?mfyzgo2mm0r
P3: http://www.mediafire.com/?1n0nyjoguym
P4: http://www.mediafire.com/?jhemjyiih2t

Tập 8 (Ental version)
http://www.mediafire.com/?zjoyzfmmiff
http://www.mediafire.com/?nemtntzxyjd

Tập 8 (HAN version)
P1: http://www.mediafire.com/download.php?51oommywmmy
P2: http://www.mediafire.com/download.php?tgmltoyontg
P3: http://www.mediafire.com/download.php?mykmznjdgxn
P4: http://www.mediafire.com/download.php?zzmnvnzimgb

Tập 9 (Ental version)
http://www.mediafire.com/?qvr3he3xdmo
http://www.mediafire.com/?z5nimjl0mto

Tập 10 (HAN)
http://www.mediafire.com/?s5rs2y25auus82f
http://www.mediafire.com/?3bonbyrbqbccch2
http://www.mediafire.com/?uacogaf6ondy19d

Tập 10 (ENtal)
http://www.mediafire.com/?ztozjljzmtm
http://www.mediafire.com/?5z2yqnynimz
http://www.mediafire.com/?udfzzlhigh2

Tập 11 (Ental)
http://www.mediafire.com/?1bytzmiymlz
http://www.mediafire.com/?wuw0ynmtmmj
http://www.mediafire.com/?vwmjuq0yzdm

Tập 11 (HAN)
P1: http://www.mediafire.com/download.php?mycnzm2myzh
P2: http://www.mediafire.com/download.php?emgyjktnwmr
P3: http://www.mediafire.com/download.php?jdyenm50zcx

Tập 12 (Ental)
http://www.mediafire.com/?ekdzmi2znmm
http://www.mediafire.com/?2ihcmj1mjow

Tập 12 (HAN)
http://www.mediafire.com/?45i7gqgyt4we26i
http://www.mediafire.com/?reae1ta4h4ngs0r

Tập 13 (Ental)
http://www.mediafire.com/?j1tcgmymjmk
http://www.mediafire.com/?ygtjtzqmzdm

Tập 13 (HAN)
http://www.mediafire.com/?786w7p1g9quez1t
http://www.mediafire.com/?tcb9hthfqe6fk2x

Tập 14 (Ental)
http://www.mediafire.com/?vczt2momnzc
http://www.mediafire.com/?y22bgzljdtw

Tập 14 (HAN)
http://www.mediafire.com/?wzimy0hmw2y
http://www.mediafire.com/?yttoutmymcw
http://www.mediafire.com/?zhdoiyqdqmk

Tập 15 (Ental)
http://www.mediafire.com/?bnrjmonmjie
http://www.mediafire.com/?jje0xzjomit

Tập 15 (Han)
http://www.mediafire.com/?tzgmmyzmwjn
http://www.mediafire.com/?ltjy4minemg
http://www.mediafire.com/?dtmmomujmff
http://www.mediafire.com/?jtg1xmgmzy1
http://www.mediafire.com/?mqzn2omgogn

Tập 16 (Ental)
http://www.mediafire.com/?fclgyitmyw5
http://www.mediafire.com/?10kjzmlzmh3
http://www.mediafire.com/?ynvtymfmzkz

Link Download Megashare:

Tập 1 (Ental): http://megashare.vnn.vn/download.php?id=2FF0802D1
Tập 2 (Ental): http://megashare.vnn.vn/download.php?id=A9EC35101
Tập 3 (Ental): http://megashare.vnn.vn/download.php?id=B1B206B21
Tập 4 (ENtal): P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=FCF8B11F2
                     P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=7F9DFEEE2
Tập 5 (ENtal): P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=A1D713052
                     P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=283561D92
Tập 6: coming soon
Tập 7: http://megashare.vn/download.php?id=111509
Tập 8: coming soon
Tập 9: P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=46AA064A2
         P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=541FB5EF2
Tập 10: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=A94BF33C2
Tập 11: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=42C3C5AA2


http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=44692&extra=page%3D8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét