Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

[MBC 2009] Hero | 히어로 - Lee Jun Ki, Yoon So Yi, Uhm Ki Jun [Vietsub Ep 16 - end]

HERO -  히어로


[MBC 2009] Hero | 히어로 - Lee Jun Ki, Yoon So Yi, Uhm Ki Jun [Vietsub Ep 16 - Comp

Thể loại: hài
Đạo diễn: Kim Kyung Hee Lee Dong Yoon
Biên kịch: Park Ji Suk
Diễn viên: Lee Jun Ki, Yoon So Yi, Uhm Ki Jun, Shin Ju Ah, Baek Yun Shik, Lee Han Wi, Ji Chang Wook, Jung Soo Young
Ngày khởi chiếu: 18/11/09
Thời gian phát sóng: 21h55' (giờ Seoul) các ngày thứ 4, 5 hàng tuần trên kênh MBC
Thời lượng dự kiến: 16 tập


Nhân vật:


Jin Do Hyuk (Lee Jun Ki)


[MBC 2009] Hero | 히어로 - Lee Jun Ki, Yoon So Yi, Uhm Ki Jun [Vietsub Ep 16 - Comp


Joo Jae In (Yoon So Yi)


[MBC 2009] Hero | 히어로 - Lee Jun Ki, Yoon So Yi, Uhm Ki Jun [Vietsub Ep 16 - CompKang Hae Sung (Uhm Ki Jun)


[MBC 2009] Hero | 히어로 - Lee Jun Ki, Yoon So Yi, Uhm Ki Jun [Vietsub Ep 16 - CompJo Yong Duk (Baek Yun Shik)


[MBC 2009] Hero | 히어로 - Lee Jun Ki, Yoon So Yi, Uhm Ki Jun [Vietsub Ep 16 - CompMEGASHARE.VN

Ep.01: http://share.megaplus.vn/dl.php/2744467
Ep.02: http://share.megaplus.vn/dl.php/2744481
Ep.03: http://share.megaplus.vn/dl.php/2744483
Ep.04: http://share.megaplus.vn/dl.php/2744502
Ep.05: http://share.megaplus.vn/dl.php/2744517
Ep.06: http://share.megaplus.vn/dl.php/2744521
Ep.07: http://share.megaplus.vn/dl.php/2744523
Ep.08: http://share.megaplus.vn/dl.php/2744478
Ep.09: http://share.megaplus.vn/dl.php/2744522
Ep.10: http://share.megaplus.vn/dl.php/2744799
Ep.11: http://share.megaplus.vn/dl.php/2744800
Ep.12: http://share.megaplus.vn/dl.php/2744798
Ep.13: http://share.megaplus.vn/dl.php/2744797
Ep.14: http://share.megaplus.vn/dl.php/2744823
Ep.15: http://megashare.vn/dl.php/196799
Ep.16: http://megashare.vn/dl.php/198139


MEGA1280

Ep 1:
http://mega.1280.com/file/QBW2CG09VX/
Ep 2:
http://mega.1280.com/file/DLCJ2U0Q21/
Ep 3:
http://mega.1280.com/file/65X3SMGOZ3/
Ep 4:
http://mega.1280.com/file/F7EBOHMVQO/
Ep 6:
http://megashare.vn/download.php?id=158062
http://megashare.vn/download.php?id=158844
http://megashare.vn/download.php?id=158970
Ep 7:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=AFE4ADAF3
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=7B5A7DA93
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=DF414B263
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=793107063
or Ep 7:
http://mega.1280.com/file/LEWKGRTAMJ/
Ep 8:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=52075D433
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=3E9474063
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=C03BDAD33
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=815D92433
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=00FC754C3
or Ep 8:
http://mega.1280.com/file/LE07YV78Q3/
MEGAUPLOAD

MEDIAFIRE

Ep 1:
http://www.mediafire.com/?zmrnem0nz20
http://www.mediafire.com/?5zyziyt5efa

Or Ep 1 (Revise Han Version):
http://www.mediafire.com/?wd2u43mgntd
http://www.mediafire.com/?tkmdmnnjnzd
http://www.mediafire.com/?imzgeo2mucw

Ep 2:
http://www.mediafire.com/?jzmodzmo0dh
http://www.mediafire.com/?at20yutwu3m

Ep 2 (Revise Han Version):
http://www.mediafire.com/?mwyexwyytyi
http://www.mediafire.com/?mnjhrxtz15o
http://www.mediafire.com/?nwnytntmdcj

Ep 3:
http://www.mediafire.com/?rtqmj23tzmj
http://www.mediafire.com/?zo3tzoeqjkk
http://www.mediafire.com/?ijmjue2kqot

Ep 4:
http://www.mediafire.com/?mzyyltbnyjq
http://www.mediafire.com/?mokmy20ttit
http://www.mediafire.com/?ujj4ynzwhmb

Ep 5:
http://www.mediafire.com/?kyjzn5vkyf3
http://www.mediafire.com/?nmze13mjwt1
http://www.mediafire.com/?jyhmyno5izc

Ep 6:
http://www.mediafire.com/?in2imwjj1wh
http://www.mediafire.com/?zyzhqjgyjoq
http://www.mediafire.com/?mtazgi0n3zz

Ep 7:
http://www.mediafire.com/?j2mhuznymzw
http://www.mediafire.com/?wiyimzoyjlz
http://www.mediafire.com/?xxzey2kh4tm

Ep 8:
http://www.mediafire.com/?oer1y5azty1
http://www.mediafire.com/?lntz2hizmul
http://www.mediafire.com/?kyhfu2qd11a

Ep 9:
http://www.mediafire.com/?umudatmdzzo
http://www.mediafire.com/?zy3znty4mma
http://www.mediafire.com/?qzlt2kmz0k1

Ep 10:
http://www.mediafire.com/?jtmieyz2mzm
http://www.mediafire.com/?kkfwwmzbz4c
http://www.mediafire.com/?zuyyt1gzmz1

Ep 11:
http://www.mediafire.com/?jmonllnjhy0
http://www.mediafire.com/?zgycdnanktz
http://www.mediafire.com/?wdzkyz5vyqm

Ep 12:
http://www.mediafire.com/?ojaruvnywl1
http://www.mediafire.com/?2mzcmwfqjgm

Ep 13:
http://www.mediafire.com/?ivirgozjzy3
http://www.mediafire.com/?niyzcnxzzzt

Ep 14:
http://www.mediafire.com/?jwynfwmmeuz
http://www.mediafire.com/?ezmzoymnyiz
http://www.mediafire.com/?qjkj0hlz2jy

Ep 15:
http://www.mediafire.com/?yyuednnjutm
http://www.mediafire.com/?jmhxjmmzfjo

Ep 16:
http://www.mediafire.com/?ggnm22iqzmz
http://www.mediafire.com/?oxhzinjnyzy
Bản HD: (1280x720)


MEGAUPLOAD

MEDIAFIRE

Ep 1:
P1: http://www.mediafire.com/?zjtmuj1ywyq
P2: http://www.mediafire.com/?aozddogijyj
P3: http://www.mediafire.com/?iwemm4nnwvk
P4: http://www.mediafire.com/?zkzmwyz5nmz
P5: http://www.mediafire.com/?l0y2jmtzydf

Ep 2:
P1: http://www.mediafire.com/?gmvtebhmymn
P2: http://www.mediafire.com/?tzyawyydgnk
P3: http://www.mediafire.com/?wntmjzjideh
P4: http://www.mediafire.com/?zzgnhmzjwdy

Ep 3:
P1: http://www.mediafire.com/?njdmwzcygz0
P2: http://www.mediafire.com/?edktxmjwdz1
P3: http://www.mediafire.com/?ztizyztymg2
P4: http://www.mediafire.com/?jfegfinzznz

Ep 4:
P1: http://www.mediafire.com/?z0uy4tzn4yj
P2: http://www.mediafire.com/?hz5wyymwfzw
P3: http://www.mediafire.com/?jjmgzwmyuzl
P4: http://www.mediafire.com/?5tzjzymlyut

Ep 5:
P1: http://www.mediafire.com/?yzavnemmyfm
P2: http://www.mediafire.com/?jyjmahjcnye
P3: http://www.mediafire.com/?ntuzwfmjhim
P4: http://www.mediafire.com/?w0jz55q2jtn

Ep 6:
P1: http://www.mediafire.com/?mzuatzoydnt
P2: http://www.mediafire.com/?d4utygzmz0y
P3: http://www.mediafire.com/?kjmlm5n0mgn
P4: http://www.mediafire.com/?nmid4nwmujt

Ep 7:
P1: http://www.mediafire.com/?zylft3nkdzk
P2: http://www.mediafire.com/?g5y1nky1h5l
P3: http://www.mediafire.com/?oknytzzfomz
P4: http://www.mediafire.com/?yndx2zjyzzi

Ep 8:
P1: http://www.mediafire.com/?mykviznuamd
P2: http://www.mediafire.com/?gmkvmuuzgjw
P3: http://www.mediafire.com/?mnjitmozkb2
P4: http://www.mediafire.com/?yhty0nw0ozw

Ep 9:
P1: http://www.mediafire.com/?ttyyztjkwjn
P2: http://www.mediafire.com/?k2ioet0jwzm
p3: http://www.mediafire.com/?eiguoqzkzmt
P4: http://www.mediafire.com/?23jwzkzmwgq

Ep 10:
P1: http://www.mediafire.com/?w35nvndijyw
p2: http://www.mediafire.com/?2y51zdqjkwb
P3: http://www.mediafire.com/?tvin5oem3ez
P4: http://www.mediafire.com/?2ygwzgzmydr

Ep 11:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?oqziihnzmwy
P2: http://www.mediafire.com/download.php?utmmw5mlmqu
P3: http://www.mediafire.com/download.php?jzyltjyuiyt
P4: http://www.mediafire.com/download.php?twml0zzf0my

Ep 12:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?mmmytyo1ulm
P2: http://www.mediafire.com/download.php?20hbkztzkm0
P3: http://www.mediafire.com/download.php?4jymwmtjmzw
P4: http://www.mediafire.com/download.php?3zcjdgdgzmi

Ep 13:
P1: http://www.mediafire.com/?ymt53u02wth
P2: http://www.mediafire.com/?wlemwtkozhn
P3: http://www.mediafire.com/?wmi1xzmoxql
P4: http://www.mediafire.com/?ujznqtfnzdl

Ep 14:
P1: http://www.mediafire.com/?ueodmnzzmti
P2: http://www.mediafire.com/download.php?zm2jydomd2x
P3: http://www.mediafire.com/?fz02yzednmy
P4: http://www.mediafire.com/download.php?3mwcmwyzkko

Ep 15:
http://www.mediafire.com/?stp0at7xcgxh0es
http://www.mediafire.com/?p6f33ta26t6nf5q
http://www.mediafire.com/?opcngwgtdb7i4rc
http://www.mediafire.com/?g3elk3llzmy6q6e
http://www.mediafire.com/?kw3p6vqqcxfm0n6

Ep 16end:
http://www.mediafire.com/?mch5pf7wuy40539
http://www.mediafire.com/?2bxxfcg6ad722bp
http://www.mediafire.com/?v1akmsaec55a4e7
http://www.mediafire.com/?9v565nu194j5lwz
http://www.mediafire.com/?9km0eevavqfbfmj

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=30778&extra=page%3D5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét