Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

[MBC 2009] Horror drama Soul (HON 혼 ) [Vietsub Tập 10 - End]

SOUL/HON - 혼

Thể loại: kinh dị
Số tập: 10 tập
Đạo diễn: Kim Sang Ho (Hyang Dan, Fantasy Couple), Kang Dae Sun (Auction House)
Biên kịch: In Eun Ah (Style, Love Marriage), Go Eun, Park Young Sook
Diễn viên: Lee Seo Jin (Yi San), Im Joo Eun (Me Ri & Dae Gu's Defense Battle), Lee Jin (Hometown Legends, The King and I), Ji Yeon (T-ara), Kim Sung Ryung (Ja Myung Go), Kim Gab Soo
Thời gian chiếu: 21h55' (giờ Seoul) các tối thứ 4, 5 trên đài MBC bắt đầu từ ngày 5/8/2009


Horror drama Soul (HON 혼 ) [Vietsub Tập 10 - End]

Nhân vật:

Horror drama Soul (HON 혼 ) [Vietsub Tập 10 - End]

Shin Ryu (Lee Suh Jin)

Horror drama Soul (HON 혼 ) [Vietsub Tập 10 - End]

Yoon Ha Na (Im Joo Eun)

Horror drama Soul (HON 혼 ) [Vietsub Tập 10 - End]

Yoon Doo Na (Park Ji Yeon)

Horror drama Soul (HON 혼 ) [Vietsub Tập 10 - End]

Jung Si Woo (Park Gun Il)

Link Download Vietsub Reup:
Link Megaupload

Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=ZBRJN5ID
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=6VV892S8
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=DTDT4JA6
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=IVJQOB7N
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=D2HOHRCX
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=LW8774MH
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=INV1HBLY
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=1NJJCN8L
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=36FYIPAO
Tập 10 End: http://www.megaupload.com/?d=WV5AANIJ
Link Megafire

Tập 1:
P1: http://www.mediafire.com/?oocni4mmzoh
P2: http://www.mediafire.com/?vmd5iqmzkyg
P3: http://www.mediafire.com/?2ynmnjm32jm
P4: http://www.mediafire.com/?glnntjjyjm5

Tập 2:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?wza0r2jjqhd
P2: http://www.mediafire.com/download.php?ftwojuoonhd

Tập 3:
P3: http://www.mediafire.com/download.php?n32zdnztnzz
P4: http://www.mediafire.com/download.php?da4yvwzcqz0

Tập 4:
P1: http://www.mediafire.com/?mnxkwwykzme
P2: http://www.mediafire.com/?4dkdzntomo3

Tập 5:
P1: http://www.mediafire.com/?muh5iguzjvm
P2: http://www.mediafire.com/?mmdmjmel2jd

Tập 6:
P1: http://www.mediafire.com/?jfoz4kmmmdn
P2: http://www.mediafire.com/?zmdi1myomdj

Tập 7:
p1: http://www.mediafire.com/?x3rmylzmzxm
P2: http://www.mediafire.com/?jwzgmjq2ti3

Tập 8:
http://www.mediafire.com/?dykmn5hjfog
http://www.mediafire.com/?gy5rmxrjygo

Tập 9:
P1: http://www.mediafire.com/?qeygjjmwymo
P2: http://www.mediafire.com/?jlic0dwjmky

Tập 10 End:
P1:http://www.mediafire.com/?zjnmttgmzmz
P2:http://www.mediafire.com/?wmtdmziikdq
Link Mega1280

Tập 1:
P1: http://mega.1280.com/file/D800UCEW/
P2: http://mega.1280.com/file/5U41KHJ9/

Tập 2:
P1: http://mega.1280.com/file/V8PKO64N/
P2: http://mega.1280.com/file/EG1L2OBH/

Tập 3:
P1: http://mega.1280.com/file/CQH6VY4E/
P2: http://mega.1280.com/file/RMA5380O/

Tập 4:
P1: http://mega.1280.com/file/CML4F1M7
P2: http://mega.1280.com/file/QFN7LY8P

Tập 5:
P1: http://mega.1280.com/file/H85QGEWA
P2: http://mega.1280.com/file/U104TFQF
P3: http://mega.1280.com/file/PH8H9TXB
P4: http://mega.1280.com/file/UKL0UVBK

Tập 6:
P1: http://mega.1280.com/file/V8D5KE7S
P2: http://mega.1280.com/file/6X8WL9G0
P3: http://mega.1280.com/file/L99DGKNJ

Tập 7:
P1: http://mega.1280.com/file/U4516ZR4
P2: http://mega.1280.com/file/E82YB4JN
P3: http://mega.1280.com/file/Y5JAJLZB
P4: http://mega.1280.com/file/8YOKZIC0

Tập 8:
P1: http://mega.1280.com/file/HE8MQYFK
P2: http://mega.1280.com/file/26F1AS70

Tập 9:
P1: http://mega.1280.com/file/DI1TV37K
P2: http://mega.1280.com/file/881K3SM5

Tập 10:
P1: http://mega.1280.com/file/2GEM83IP
P2: http://mega.1280.com/file/AUCNWRMY5
Link Megashare

Tập 1:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=27DBFBDE1
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=58392A091

Tập 2:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=9212E69F1
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=FCD5FCBD1

Tập 3:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=2E26DEBF1
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=DF5439D51

Tập 4:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=06232DF61
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=294A89C41

Tập 5:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2554423

Tập 6:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2554422

Tập 7:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2554425

Tập 8:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2554426

Tập 9:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2554427

Tập 10:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2554428
 
http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=37273&extra=page%3D6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét