Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Nguyên Chấn Hiệp - The Legendary Ranger - 20/20 - TVB


Posted Image

Số tập: 20
Diễn viên:

Lê Minh - Nguyên Chấn Hiệp
Lý Gia Hân - Hoàng Quyên (Thanh Bình lồng)
Chu Ân - Vân Thể (Khánh Phương lồng)
Hồng Hân - Lam Lăng (Thanh Bình lồng)
Ngô Đại Dung - Kim Thạch
Dương Đắc Thời - Châu Đồng
Tiền Gia Lạc - Mạc Danh
Vương Phi - Hải Đường
Quan Hải Sơn - Vinh Diệu
Lưu Triệu Minh - Hoàng Khuông
Lưu Tú Bình - Lương Thuần
Hồ Anh Văn - Mỹ Cảnh
Ngụy Tuấn Kiệt - Vương Tử
Lý Lệ Lệ - Như Hân

Upload: buubuu
Audio: FFVN
Format: avi
Video size: 720 x 536

MU: http://www.megaupload.com/?f=TAVOTA3C

Trong Folder Thiếu 2 file :
http://www.megaupload.com/?d=WFL20SUL
http://www.megaupload.com/?d=UGXLNW2A
 
http://phimnhacviet.net/index.php?/topic/1078-nguyen-ch%E1%BA%A5n-hi%E1%BB%87p-the-legendary-ranger-2020/
 
Posted Image
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét