Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Những Ngày Đẹp Trời - 12/12 Retail DVD Completed - HQBộ này cũ rồi nên khỏi phải cần giới thiệu hen. I just think it's a must for your tình cảm collection, so d/l it if you want. FYI, it's US lồng tiếng.

Mega Download Folder:

DVD1: http://www.megaupload.com/?f=8Y98IWL2
DVD2: http://www.megaupload.com/?f=ZYFA43UX
DVD3: http://www.megaupload.com/?f=VXQVWJST
DVD4: http://www.megaupload.com/?f=OQY3LO6E
DVD5: http://www.megaupload.com/?f=ONYFPPTW >>> NEW REUP FOLDER!!!
DVD6: http://www.megaupload.com/?f=5UNMLBT4
DVD7: http://www.megaupload.com/?f=IOPJSM9F
DVD8: http://www.megaupload.com/?f=9IM4LIJL
DVD9: http://www.megaupload.com/?f=FXN9XM2Y
DVD10: http://www.megaupload.com/?f=HCB3NSDO
DVD11: http://www.megaupload.com/?f=5AGT6IAW
DVD12 End: http://www.megaupload.com/?f=H7PWJBTQ

DVD8 PART 33 reup: http://www.megaupload.com/?d=810AHFV5 Oc Tieu
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=45598

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét