Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Nữ Bác Sĩ - HQ, 16/16 Tâp USLT.

Nữ Bác Sĩ
OB/GYN Doctors
Director: Lee Hyun Jik (Green Coach, Tazza, Lobbyist, Working Mom)
Scriptwriter: Choi Hee Ra

Genre: Medical, romance
Episodes: 16


Cast:

Hospital Staff

Jang Seo Hee
Ko Joo Won
Suh Ji Suk
Lee Young Eun
Song Joong Ki
Ahn Sun Young
Yun Woon Kyung
Lee Ki Young
Lee Seung Hyung
Ji Yoo
Kim Ho Chang01: http://www.megaupload.com/?d=0J69X9GU
02: http://www.megaupload.com/?d=SPMSPA5R
03: http://www.megaupload.com/?d=4WMCY4B0
04: http://www.megaupload.com/?d=C4UO8A8D
05: http://www.megaupload.com/?d=YETKQF09
06: http://www.megaupload.com/?d=EOGZY5I6
07: http://www.megaupload.com/?d=0R7LP6V6
08: http://www.megaupload.com/?d=HXRQFOP7
09: http://www.megaupload.com/?d=8E8L9CRC
10: http://www.megaupload.com/?d=C2ZF2JJT
11: http://www.megaupload.com/?d=DHHA49XK
12: http://www.megaupload.com/?d=902QXWSR
13: http://www.megaupload.com/?d=V5M9C56A
14: http://www.megaupload.com/?d=VBZEHM6V
15: http://www.megaupload.com/?d=ZZRO64S5
16H: http://www.megaupload.com/?d=V50990MP

MKV 720P High Quality (2 Audio) by Sufu
Links Folder: http://www.megaupload.com/?f=2E357Z9B

tvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=346394

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét