Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Ở Lại Thế Gian (40/40 Episodes) - VN

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=197204&d=1277916257

Ở lại thế gian được phát sóng lúc 22 giờ từ ngày thứ năm đến chủ nhật hàng tuần, trên kênh HTV7. Bộ phim do Trần Ngọc Phong làm đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên Lê Bê La, Trương Thế Vinh, Minh Hoàng, Hoàng Sơn, Thanh Hoàng, Thiên Hương...
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=197204&d=1277916257Tập 40
http://www.megaupload.com/?d=LU1N6FRZ
http://www.megaupload.com/?d=9D0KAYCE
http://www.megaupload.com/?d=6F3WUURO
http://www.megaupload.com/?d=9W1R7LDB
http://www.megaupload.com/?d=W5G1FPUD

Tập 39
http://www.megaupload.com/?d=WH0VXT4L
http://www.megaupload.com/?d=PC1WY1CX
http://www.megaupload.com/?d=2LA7RGSQ
http://www.megaupload.com/?d=HKO4137Z
http://www.megaupload.com/?d=5W97CHCQ

Tập 38
http://www.megaupload.com/?d=9KTP9KY9
http://www.megaupload.com/?d=EKPE0QLB
http://www.megaupload.com/?d=87A5ZZ9C
http://www.megaupload.com/?d=CRIC5JKN
http://www.megaupload.com/?d=9UHJ5OGP

Tập 37
http://www.megaupload.com/?d=BMGG5SX9
http://www.megaupload.com/?d=YDE01UEC
http://www.megaupload.com/?d=6VB2FOQJ
http://www.megaupload.com/?d=BMZUENH8
http://www.megaupload.com/?d=I13QAK78

Tập 36
http://www.megaupload.com/?d=BDWWS2C3
http://www.megaupload.com/?d=ANEB4J4W
http://www.megaupload.com/?d=41BWPZSM
http://www.megaupload.com/?d=TDFMU78B
http://www.megaupload.com/?d=EC9GGHFA

Tập 35
http://www.megaupload.com/?d=FVXCNKF0
http://www.megaupload.com/?d=HWKXQ2NT
http://www.megaupload.com/?d=2BX62ZAY
http://www.megaupload.com/?d=F3KOPI33
http://www.megaupload.com/?d=2U770U8C

Tập 34
http://www.megaupload.com/?d=SM0XWPKN
http://www.megaupload.com/?d=KS2A8HN0
http://www.megaupload.com/?d=NLGKIW3M
http://www.megaupload.com/?d=WDAM246Z
http://www.megaupload.com/?d=2TP95AH5

Tập 33
http://www.megaupload.com/?d=XF2Z6GC9
http://www.megaupload.com/?d=9Q9SZ1E4
http://www.megaupload.com/?d=ORJ6WO47
http://www.megaupload.com/?d=ZXEH82QI
http://www.megaupload.com/?d=AZVEYQ0P

Tập 32
http://www.megaupload.com/?d=8MDECD67
http://www.megaupload.com/?d=EZHFHVJJ
http://www.megaupload.com/?d=CSL1RVP0
http://www.megaupload.com/?d=KNWST1ER
http://www.megaupload.com/?d=86Q4SCDL

Tập 31
http://www.megaupload.com/?d=2VOCVK93
http://www.megaupload.com/?d=STTN8UDV
http://www.megaupload.com/?d=20ML32K7
http://www.megaupload.com/?d=C40LE7CA
http://www.megaupload.com/?d=2U7EHHM9

Tập 30
http://www.megaupload.com/?d=KMBIJ5X3
http://www.megaupload.com/?d=NN7A9VNY
http://www.megaupload.com/?d=WL9CSLGS
http://www.megaupload.com/?d=T3BV3WB1
http://www.megaupload.com/?d=CYO90ER9

Tập 29
http://www.megaupload.com/?d=8SEINFMR
http://www.megaupload.com/?d=9BKRTRXI
http://www.megaupload.com/?d=X19GK8XP
http://www.megaupload.com/?d=J90NBXUC
http://www.megaupload.com/?d=6QFGAFHK

Tập 28
http://www.megaupload.com/?d=GKA3QSU9
http://www.megaupload.com/?d=H1TLZ7OP
http://www.megaupload.com/?d=KCH8XUGB
http://www.megaupload.com/?d=WKPR898H
http://www.megaupload.com/?d=CG2IHEK6

Tập 27
http://www.megaupload.com/?d=XM04FTM4
http://www.megaupload.com/?d=UCEK18RZ
http://www.megaupload.com/?d=O650NLNH
http://www.megaupload.com/?d=UY7LCXHH
http://www.megaupload.com/?d=4XFZ570U

Tập 26
http://www.megaupload.com/?d=38XU49DK
http://www.megaupload.com/?d=CTZLT4BF
http://www.megaupload.com/?d=ONVT1JYA
http://www.megaupload.com/?d=IFW677ZA
http://www.megaupload.com/?d=ZLOJK5QT

Tập 25
http://www.megaupload.com/?d=TXE3GLW4
http://www.megaupload.com/?d=NJMDDQES
http://www.megaupload.com/?d=87C0RMKG
http://www.megaupload.com/?d=BZVVVHDJ
http://www.megaupload.com/?d=M3Y6R9KE

Tập 24
http://www.megaupload.com/?d=DZ9CAATI
http://www.megaupload.com/?d=HH89C2W5
http://www.megaupload.com/?d=ONXM4OOY
http://www.megaupload.com/?d=PKHRET1F
http://www.megaupload.com/?d=B3UOWU8J

Tập 23
http://www.megaupload.com/?d=ID03NO46
http://www.megaupload.com/?d=J6X9EPY9
http://www.megaupload.com/?d=99IQJR8I
http://www.megaupload.com/?d=UOASFM30
http://www.megaupload.com/?d=I59GCS5D

Tập 22
http://www.megaupload.com/?d=WXHGTI2D
http://www.megaupload.com/?d=09UJ4N22
http://www.megaupload.com/?d=WDGSQY2Z
http://www.megaupload.com/?d=WFC18YR9
http://www.megaupload.com/?d=F43X0JAU

Tập 21
http://www.megaupload.com/?d=SV04JJT6
http://www.megaupload.com/?d=ONV1FDRZ
http://www.megaupload.com/?d=9Z1R8TVO
http://www.megaupload.com/?d=DFLSDN28
http://www.megaupload.com/?d=SAIBN313

Tập 20
http://www.megaupload.com/?d=D3Q60M19
http://www.megaupload.com/?d=ZJ8JI041
http://www.megaupload.com/?d=I3LYWTS1
http://www.megaupload.com/?d=VBZ9DYEA
http://www.megaupload.com/?d=36XNAYY9

Tập 19
http://www.megaupload.com/?d=7U17VY45
http://www.megaupload.com/?d=HFA9DJFA
http://www.megaupload.com/?d=I6H4URAD
http://www.megaupload.com/?d=LJHZNSEZ
http://www.megaupload.com/?d=VSABI2VN

Tập 18
http://www.megaupload.com/?d=NPRYUQ4M
http://www.megaupload.com/?d=UC5R7M20
http://www.megaupload.com/?d=BSZFBSHU
http://www.megaupload.com/?d=GRXI132M
http://www.megaupload.com/?d=960GRE2O

Tập 17
http://www.megaupload.com/?d=ASNLLX18
http://www.megaupload.com/?d=SIVH4EPU
http://www.megaupload.com/?d=JOA0KV7A
http://www.megaupload.com/?d=RMS8HSGA
http://www.megaupload.com/?d=GQT1B4NT

Tập 16
http://www.megaupload.com/?d=9H8Z98GF
http://www.megaupload.com/?d=EWMVERUZ
http://www.megaupload.com/?d=BF711GX0
http://www.megaupload.com/?d=YRKSGLSV
http://www.megaupload.com/?d=U2IYDHX4

Tập 15
http://www.megaupload.com/?d=BVTH60IA
http://www.megaupload.com/?d=M8JX4B52
http://www.megaupload.com/?d=5M4IB60P
http://www.megaupload.com/?d=IGECALPS
http://www.megaupload.com/?d=R3VZTAU0

Tập 14
http://www.megaupload.com/?d=XJRM0AIW
http://www.megaupload.com/?d=CN5VEPH0
http://www.megaupload.com/?d=W3R01FKU
http://www.megaupload.com/?d=OE60M900
http://www.megaupload.com/?d=EUT39ZKB

Tập 13
http://www.megaupload.com/?d=STSJC3WS
http://www.megaupload.com/?d=OHABFE4W
http://www.megaupload.com/?d=BCNV6NP2
http://www.megaupload.com/?d=75R34V42
http://www.megaupload.com/?d=DQGC55DI

Tập 12
http://www.megaupload.com/?d=T5EXMEKL
http://www.megaupload.com/?d=TDH7210Z
http://www.megaupload.com/?d=XKA05UYN
http://www.megaupload.com/?d=ZEQ21I47
http://www.megaupload.com/?d=KXQ9O6WZ

Tập 11
http://www.megaupload.com/?d=XKW6CV76
http://www.megaupload.com/?d=NGS6P1UO
http://www.megaupload.com/?d=5TZTZVL0
http://www.megaupload.com/?d=B5JB9E45
http://www.megaupload.com/?d=IV0L3ZT9

Tập 10
http://www.megaupload.com/?d=CV0EBEQ0
http://www.megaupload.com/?d=1TU6IKYR
http://www.megaupload.com/?d=YDDEKOQ3
http://www.megaupload.com/?d=MM5UBVYQ
http://www.megaupload.com/?d=6ZU7MO0L

Tập 9
http://www.megaupload.com/?d=7SQ652I0
http://www.megaupload.com/?d=ON2Z6I22
http://www.megaupload.com/?d=JCYGI35N
http://www.megaupload.com/?d=0U29HM6M
http://www.megaupload.com/?d=EYX9MWI6

Tập 8
http://www.megaupload.com/?d=4BCZG3BV
http://www.megaupload.com/?d=MX5TZK2T
http://www.megaupload.com/?d=LIK34A79
http://www.megaupload.com/?d=EHQ4ZTZW
http://www.megaupload.com/?d=0HALAGBT

Tập 7
http://www.megaupload.com/?d=9GFUZYFI
http://www.megaupload.com/?d=YP812D1B
http://www.megaupload.com/?d=Z2KUR8WV
http://www.megaupload.com/?d=VGZI9JUN
http://www.megaupload.com/?d=2NE8HIEB

Tập 6
http://www.megaupload.com/?d=5R4Y5265
http://www.megaupload.com/?d=VZ0JTJMZ
http://www.megaupload.com/?d=EQ332YOV
http://www.megaupload.com/?d=S5DU6WU4
http://www.megaupload.com/?d=17OELRMY

Tập 5
http://www.megaupload.com/?d=QRJVITS2
http://www.megaupload.com/?d=HNHDUZBZ
http://www.megaupload.com/?d=KKG42KIV
http://www.megaupload.com/?d=YH3Z2NJG
http://www.megaupload.com/?d=2UQPQ5VT

Tập 4
http://www.megaupload.com/?d=EP2XEN4O
http://www.megaupload.com/?d=Q71R719J
http://www.megaupload.com/?d=O44YMUE0
http://www.megaupload.com/?d=7VP917KV
http://www.megaupload.com/?d=U3L9Y2RX

Tập 3
http://www.megaupload.com/?d=LVXQ8C60
http://www.megaupload.com/?d=LWMURO40
http://www.megaupload.com/?d=TM7W6BCX
http://www.megaupload.com/?d=TMWKADO0
http://www.megaupload.com/?d=W72XIJ7V

Tập 2
http://www.megaupload.com/?d=WA8HY35N
http://www.megaupload.com/?d=10WQVQRB
http://www.megaupload.com/?d=GKX3473G
http://www.megaupload.com/?d=09K0UN3B
http://www.megaupload.com/?d=CSTRALAU

Tập 1
http://www.megaupload.com/?d=9QK52HRY
http://www.megaupload.com/?d=VVJXM0U4
http://www.megaupload.com/?d=79K54Y3C
http://www.megaupload.com/?d=MQ55TS22
http://www.megaupload.com/?d=8ZNJC8Q8

hotman9
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=332358

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét