Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Đời (21/21 Episodes)

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=206581&d=1280210192
Phim là câu chuyện về Thành, một công tử nhà giàu vì bất mãn với cha, bỏ Sài Gòn lên Đà Lạt làm họa sĩ. Anh yêu Yến, một cô gái có nhân thân vô cùng bí mật. Tình yêu của họ gặp nhiều sóng gió...Diễn viên Kiều Minh Tuấn, Mi Trần, Duyên Anh Idol...
end
Tập 21
http://www.megaupload.com/?d=OEXQ5AA1
http://www.megaupload.com/?d=1I23CXX7
http://www.megaupload.com/?d=CQ054PRV
http://www.megaupload.com/?d=K8O8V303
http://www.megaupload.com/?d=NQVPWBE0

Tập 20
http://www.megaupload.com/?d=1ERQUJSD
http://www.megaupload.com/?d=G00D6KXR
http://www.megaupload.com/?d=6N1NFYIV
http://www.megaupload.com/?d=FGI06X63
http://www.megaupload.com/?d=S2TAQWDG

Tập 19
http://www.megaupload.com/?d=0BA7D0G8
http://www.megaupload.com/?d=1KAPDUZ3
http://www.megaupload.com/?d=LI1DXS2A
http://www.megaupload.com/?d=HO5XHOT4
http://www.megaupload.com/?d=1Y4QKZX0

Tập 18
http://www.megaupload.com/?d=F51H9I3E
http://www.megaupload.com/?d=HAMKTWAX
http://www.megaupload.com/?d=BRU0PN76
http://www.megaupload.com/?d=O0YMFNIX
http://www.megaupload.com/?d=A7CHPMV2

Tập 17
http://www.megaupload.com/?d=WU7ZFON7
http://www.megaupload.com/?d=7QJYGUMX
http://www.megaupload.com/?d=0FUH4K95
http://www.megaupload.com/?d=YMM7E7ZN
http://www.megaupload.com/?d=JSGG6GAS

Tập 16
http://www.megaupload.com/?d=JXAW465M
http://www.megaupload.com/?d=UAZTG96D
http://www.megaupload.com/?d=Q4KB1I2D
http://www.megaupload.com/?d=UPHP4EZJ
http://www.megaupload.com/?d=IQVSPTG3

Tập 15
http://www.megaupload.com/?d=3O5S31L0
http://www.megaupload.com/?d=EV58EJYB
http://www.megaupload.com/?d=DJ057RUW
http://www.megaupload.com/?d=RNEBC2PV
http://www.megaupload.com/?d=1IFBMP3V

Tập 14
http://www.megaupload.com/?d=6MG75RM4
http://www.megaupload.com/?d=9B9ZTZAF
http://www.megaupload.com/?d=LEYAPW8L
http://www.megaupload.com/?d=VUQJ55VL
http://www.megaupload.com/?d=1ITX5Q4V

Tập 13
http://www.megaupload.com/?d=WFU3C05T
http://www.megaupload.com/?d=E48Y3YOE
http://www.megaupload.com/?d=3WPE8VRM
http://www.megaupload.com/?d=9PY2MFSR
http://www.megaupload.com/?d=WU62MX3T

Tập 12
http://www.megaupload.com/?d=3L86Q097
http://www.megaupload.com/?d=2O9OUNF7
http://www.megaupload.com/?d=SJ4OF4IS
http://www.megaupload.com/?d=9P1BGTPB
http://www.megaupload.com/?d=3Y4ZB37M

Tập 11
http://www.megaupload.com/?d=NTVG126P
http://www.megaupload.com/?d=HZ1GTOZ7
http://www.megaupload.com/?d=JSBAZZVX
http://www.megaupload.com/?d=HL1RKVBU
http://www.megaupload.com/?d=DDJWGHX4

Tập 10
http://www.megaupload.com/?d=9VEEUYX6
http://www.megaupload.com/?d=52C4T298
http://www.megaupload.com/?d=0M7UYIS4
http://www.megaupload.com/?d=3C1ETS0T
http://www.megaupload.com/?d=SMUHQBUF

Tập 9
http://www.megaupload.com/?d=N1LOXSJA
http://www.megaupload.com/?d=HSEQFS9E
http://www.megaupload.com/?d=MCKUBR17
http://www.megaupload.com/?d=KZASLGDH
http://www.megaupload.com/?d=VGUCF5HJ

Tập 8
http://www.megaupload.com/?d=3MWX00O8
http://www.megaupload.com/?d=TM76YPQ9
http://www.megaupload.com/?d=79PP5C7Z
http://www.megaupload.com/?d=9U8ZNUUO
http://www.megaupload.com/?d=J8JF2DV6

Tập 7
http://www.megaupload.com/?d=VCOIDC5X
http://www.megaupload.com/?d=8SK46Y8B
http://www.megaupload.com/?d=EAWRXS5F
http://www.megaupload.com/?d=9KXOUWXL
http://www.megaupload.com/?d=ZE0QHQIA

Tập 6
http://www.megaupload.com/?d=YKYSQH7Z
http://www.megaupload.com/?d=8B5EKVR6
http://www.megaupload.com/?d=CFCVBTFT
http://www.megaupload.com/?d=Q5D68K11
http://www.megaupload.com/?d=6J3GXIX6

Tập 5
http://www.megaupload.com/?d=0O4F8LJU
http://www.megaupload.com/?d=UL5NI1W8
http://www.megaupload.com/?d=1105GROW
http://www.megaupload.com/?d=UVU7G6LH
http://www.megaupload.com/?d=B9BIBECR

Tập 4
http://www.megaupload.com/?d=9EGDWO80
http://www.megaupload.com/?d=EMBTLKQV
http://www.megaupload.com/?d=V5WIGSP6
http://www.megaupload.com/?d=VTPA9YTX
http://www.megaupload.com/?d=O91GBJKW

Tập 3
http://www.megaupload.com/?d=T38MAV5S
http://www.megaupload.com/?d=GZ7D728V
http://www.megaupload.com/?d=BQ54YQ60
http://www.megaupload.com/?d=BI4I2WCJ
http://www.megaupload.com/?d=6EET814M

Tập 2 (đoạn giữa phim thiếu khoảng 10 phút )
http://www.megaupload.com/?d=WZUDUX5W
http://www.megaupload.com/?d=SNWK3CF4
http://www.megaupload.com/?d=6QR8BX1M
http://www.megaupload.com/?d=06AK59VU
http://www.megaupload.com/?d=D06XYQCI

Tập 1
http://www.megaupload.com/?d=LF3GE9BL
http://www.megaupload.com/?d=1R7O99F5
http://www.megaupload.com/?d=0P9OOD9D
http://www.megaupload.com/?d=RMGXW9H0
http://www.megaupload.com/?d=QYL23TDG

http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=345559

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét