Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Phong Vân 1 + 2 (65 Tập-MPG-US Mới Lồng Tiếng)

Đây là bộ phim kiếm hiệp hay khét tiếng mà đươc chiếu (phim thuyết minh ) cách đây vài tháng . Hiện phim nầy vừa mới được lồng tiếng Việt tại USA .
Nếu các bạn nào chưa xem qua bộ Phong Vân 1 ( 33 tập - Dạng MPG - US lồng tiếng ) thì cũng được chiếu trọn bộ trong topic nầy .

Dạng MPG . Hình ảnh chất lượng rõ . Xem khoảng 1 hr / tập .


Dùng HJSPLIT software ở đây join lại mỗi tập . Mỗi link dưới 100 MB .
http://www.freebyte.com/hjsplit/
http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/index.html ( Software nầy rất nhanh )

* Xin các bạn lưu ý : Vì máy chứa file không nỗi nên không thể reup lại . Sorry !
Để phản ảnh vấn đề Mề Gà khóa link . Các bạn nào có Premium Account nên copy link và email cho họ mỗi khi gặp link bị khóa . Làm như thế càng nhiều người càng tốt , thì sau nầy họ mới không khóa link nữa.
Địa chỉ Email : support@megaupload.com

Tất cả link trọn bộ được bỏ trong folder . Các bạn nhấn vào link dưới đây và chờ chốc lát, sẽ có 1 folder mở ra , sau đó nhấn vào chữ "File Name" sẽ được sắp xếp theo thứ tự . Tiếp theo nhấn chữ "Next" sẽ được chuyển sang trang kế tiếp cho đến hết . Máy phải có Flash Media mới mở được folder .

Trong Folder mỗi tập ngắn dài MB khác nhau ; có 5,6,7... links không giống nhau , đều đủ tập .
Chiếu mỗi tuần 7 tập hoặc hơn .

Folder Phong Vân 2 : http://www.megaupload.com/?f=RVZX3EOX

Folder Phong Vân 1 : http://www.megaupload.com/?f=BMFD8F8A

 http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=3905

--------------------

Phong Van I Xtra Links Megaupload Premium Links:
Phong Vân I.01.mpg
Phong Vân I.02.mpg
Phong Vân I.03.mpg
Phong Vân I.04.mpg
Phong Vân I.05.mpg
Phong Vân I.06.mpg
Phong Vân I.07.mpg
Phong Vân I.08.mpg
Phong Vân I.09.mpg
Phong Vân I.10.mpg
Phong Vân I.11.mpg
Phong Vân I.12.mpg
Phong Vân I.13.mpg
Phong Vân I.14.mpg
Phong Vân I.15.mpg
Phong Vân I.16.mpg
Phong Vân I.17.mpg
Phong Vân I.18.mpg
Phong Vân I.19.mpg
Phong Vân I.20.mpg
Phong Vân I.21.mpg
Phong Vân I.22.mpg
Phong Vân I.23.mpg
Phong Vân I.24.mpg
Phong Vân I.25.mpg
Phong Vân I.26.mpg
Phong Vân I.27.mpg
Phong Vân I.28.mpg
Phong Vân I.29.mpg
Phong Vân I.30.mpg
Phong Vân I.31.mpg
Phong Vân I.32.mpg
Phong Vân I.33End.mpg

Phong Van II Xtra Links tập 01 Download

02.001 Download
02.002 Download

tập 03 Download

04.001 Download
04.002 Download

tập 05 Download

06.001 Download
06.002 Download

tập 07 Download
tập 08 Download
tập 09 Download
tập 10 Download
tập 11 Download

12.001 Download
12.002 Download

13.001 Download
13.002 Download

14.001 Download
14.002 Download

15.001 Download
15.002 Download

16.001 Download
16.002 Download

17.001 Download
17.002 Download

18.001 Download
18.002 Download

19.001 Download
19.002 Download

20.001 Download
20.002 Download

21.001 Download
21.002 Download

22.001
22.002 Download

tập 23 Download

24.001 Download
24.002 Download

25.001 Download
25.002 Download

26.001 Download
26.002 Downloadhttp://www.luyenphim.us/phim-bo/23607.asp
------------------


Phần 1 : 33 tập

 http://rapidshare.com/files/18525313/PV1-01.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18525319/PV1-01.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18525328/PV1-01.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18525208/PV1-01.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18525213/PV1-01.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18525386/PV1-01.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18525304/PV1-02.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18525450/PV1-02.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18525237/PV1-02.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18525205/PV1-02.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18525214/PV1-02.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18527179/PV1-03.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18527312/PV1-03.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18527473/PV1-03.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18527364/PV1-03.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18527464/PV1-03.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18527571/PV1-04.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18527497/PV1-04.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18527469/PV1-04.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18527702/PV1-04.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18527324/PV1-04.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18527357/PV1-05.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18527144/PV1-05.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18527196/PV1-05.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18527306/PV1-05.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18527129/PV1-05.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18527384/PV1-05.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18527281/PV1-05.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18527119/PV1-06.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18527401/PV1-06.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18527222/PV1-06.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18527092/PV1-06.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18527238/PV1-06.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18527519/PV1-06.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18527109/PV1-07.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18527462/PV1-07.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18527361/PV1-07.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18527575/PV1-07.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18527160/PV1-07.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18527626/PV1-07.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18527249/PV1-07.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18527356/PV1-08.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18527282/PV1-08.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18527050/PV1-08.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18527185/PV1-08.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18527224/PV1-08.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18531423/PV1-09.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18531487/PV1-09.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18531376/PV1-09.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18531575/PV1-09.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18531481/PV1-09.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18531426/PV1-10.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18531349/PV1-10.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18531691/PV1-10.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18531944/PV1-10.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18531896/PV1-10.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18532877/PV1-10.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18531940/PV1-11.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18531563/PV1-11.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18531383/PV1-11.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18531570/PV1-11.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18531576/PV1-11.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18531828/PV1-11.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18531592/PV1-11.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18531246/PV1-12.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18531919/PV1-12.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18532038/PV1-12.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18532859/PV1-12.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18531523/PV1-12.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18531866/PV1-12.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18532041/PV1-13.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18531492/PV1-13.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18531560/PV1-13.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25722902/PV1-13.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18531385/PV1-13.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18531308/PV1-13.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18531532/PV1-14.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18531960/PV1-14.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18532003/PV1-14.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18531350/PV1-14.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18531381/PV1-14.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18531882/PV1-14.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18531343/PV1-14.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18531402/PV1-15.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18532095/PV1-15.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18531404/PV1-15.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18531470/PV1-15.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18531863/PV1-15.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18531619/PV1-15.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18531374/PV1-15.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18531562/PV1-16.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18531390/PV1-16.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18531373/PV1-16.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18531457/PV1-16.MPG.004
http://rapidshare.com/files/1853***4/PV1-16.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18532510/PV1-16.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18532454/PV1-16.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18532213/PV1-17.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18532***/PV1-17.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18532386/PV1-17.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18532772/PV1-17.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18532881/PV1-17.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18532646/PV1-17.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18532110/PV1-18.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18532684/PV1-18.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18532306/PV1-18.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18532842/PV1-18.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18532849/PV1-18.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18532616/PV1-18.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18531985/PV1-19.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18532244/PV1-19.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18532105/PV1-19.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18533153/PV1-19.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18533011/PV1-19.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18532689/PV1-19.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18533023/PV1-19.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18532905/PV1-20.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18533130/PV1-20.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18533691/PV1-20.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18532729/PV1-20.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18533092/PV1-20.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18533098/PV1-20.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18534632/PV1-21.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18535035/PV1-21.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18534654/PV1-21.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18534650/PV1-21.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18535393/PV1-21.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18535351/PV1-21.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18535058/PV1-21.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18535073/PV1-22.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18535268/PV1-22.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18534993/PV1-22.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18535558/PV1-22.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18535206/PV1-22.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18535456/PV1-22.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18534924/PV1-22.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18535798/PV1-23.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18535070/PV1-23.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18535376/PV1-23.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18535032/PV1-23.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18535603/PV1-23.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18535345/PV1-23.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18534***/PV1-23.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18536461/PV1-24.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18535971/PV1-24.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18535917/PV1-24.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18535891/PV1-24.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18536231/PV1-24.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18536270/PV1-24.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18535761/PV1-24.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18536262/PV1-24.MPG.008
http://rapidshare.com/files/18535754/PV1-25.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18535680/PV1-25.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18536310/PV1-25.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18535570/PV1-25.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18535698/PV1-25.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18535757/PV1-25.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18535758/PV1-26.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18535683/PV1-26.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18536391/PV1-26.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18535606/PV1-26.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18536015/PV1-26.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18535481/PV1-27.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18536053/PV1-27.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18536242/PV1-27.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18535732/PV1-27.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18535973/PV1-27.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18536131/PV1-27.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18536352/PV1-27.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18535673/PV1-28.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18535924/PV1-28.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18536221/PV1-28.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18535749/PV1-28.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18536080/PV1-28.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18536651/PV1-28.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18536429/PV1-28.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18537763/PV1-28.MPG.008
http://rapidshare.com/files/18537448/PV1-29.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18537113/PV1-29.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18537401/PV1-29.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18537856/PV1-29.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18537311/PV1-29.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18537836/PV1-29.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18538392/PV1-30.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18537586/PV1-30.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18537661/PV1-30.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18537629/PV1-30.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18537210/PV1-30.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18537634/PV1-30.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18537422/PV1-30.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18537920/PV1-31.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18537145/PV1-31.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18537783/PV1-31.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18538380/PV1-31.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18537513/PV1-31.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18537267/PV1-31.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18538356/PV1-31.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18538104/PV1-32.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18537644/PV1-32.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18538130/PV1-32.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18538418/PV1-32.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18537558/PV1-32.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18537692/PV1-32.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18537564/PV1-33-End.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18537854/PV1-33-End.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18538559/PV1-33-End.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18537419/PV1-33-End.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18537270/PV1-33-End.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18537366/PV1-33-End.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18537167/PV1-33-End.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18537767/PV1-33-End.MPG.008


Link: http://www.ddth.com/showthread.php/118327-Phong-V%C3%A2n-1-2-65-t%E1%BA%ADp-l%E1%BB%93ng-ti%E1%BA%BFng-%28MPG-Rapidshare.com%29#ixzz1X9vdq97EPhần 2 : 32 tập

 http://rapidshare.com/files/18542641/PV2-01.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18539966/PV2-01.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18540602/PV2-01.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18542760/PV2-01.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18539987/PV2-01.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18542925/PV2-02.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18540773/PV2-02.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18539815/PV2-02.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18542658/PV2-02.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18539317/PV2-02.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18542514/PV2-02.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18540053/PV2-02.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18540717/PV2-03.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18540279/PV2-03.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18540011/PV2-03.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18539084/PV2-03.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18539927/PV2-03.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18539759/PV2-04.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18542863/PV2-04.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18542477/PV2-04.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18540416/PV2-04.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18542493/PV2-04.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18539073/PV2-04.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18540071/PV2-05.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18543093/PV2-05.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18538984/PV2-05.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18539550/PV2-05.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18539599/PV2-05.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18540047/PV2-06.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18540581/PV2-06.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18539431/PV2-06.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18543292/PV2-06.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18542459/PV2-06.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18543249/PV2-06.MPG.006
http://rapidshare.com/files/18543109/PV2-06.MPG.007
http://rapidshare.com/files/18543187/PV2-07.MPG.001
http://rapidshare.com/files/18542891/PV2-07.MPG.002
http://rapidshare.com/files/18540605/PV2-07.MPG.003
http://rapidshare.com/files/18543242/PV2-07.MPG.004
http://rapidshare.com/files/18539353/PV2-07.MPG.005
http://rapidshare.com/files/18543154/PV2-07.MPG.006
http://rapidshare.com/files/25724864/PV2-08.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724798/PV2-08.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724833/PV2-08.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724805/PV2-08.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25723847/PV2-08.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724972/PV2-09.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724318/PV2-09.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724295/PV2-09.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724310/PV2-09.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724871/PV2-09.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724941/PV2-10.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724307/PV2-10.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724869/PV2-10.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724114/PV2-10.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724419/PV2-10.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25723870/PV2-11.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724330/PV2-11.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724288/PV2-11.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724815/PV2-11.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724896/PV2-12.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25723788/PV2-12.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724187/PV2-12.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724856/PV2-12.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724797/PV2-12.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724845/PV2-12.MPG.006
http://rapidshare.com/files/25724783/PV2-12.MPG.007
http://rapidshare.com/files/25724322/PV2-13.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724938/PV2-13.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25723797/PV2-13.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724392/PV2-13.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724161/PV2-13.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724830/PV2-13.MPG.006
http://rapidshare.com/files/25724962/PV2-14.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25723912/PV2-14.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724267/PV2-14.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724354/PV2-14.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724301/PV2-14.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724870/PV2-14.MPG.006
http://rapidshare.com/files/25724370/PV2-15.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724817/PV2-15.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25725001/PV2-15.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724247/PV2-15.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724791/PV2-15.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724842/PV2-15.MPG.006
http://rapidshare.com/files/25724866/PV2-15.MPG.007
http://rapidshare.com/files/25724357/PV2-16.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724924/PV2-16.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724166/PV2-16.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724821/PV2-16.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724373/PV2-16.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724260/PV2-16.MPG.006
http://rapidshare.com/files/25723813/PV2-16.MPG.007
http://rapidshare.com/files/25723852/PV2-17.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724226/PV2-17.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724224/PV2-17.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724492/PV2-17.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724147/PV2-17.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724277/PV2-17.MPG.006
http://rapidshare.com/files/25724895/PV2-17.MPG.007
http://rapidshare.com/files/25723806/PV2-18.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724912/PV2-18.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724914/PV2-18.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724831/PV2-18.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724753/PV2-18.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25723903/PV2-18.MPG.006
http://rapidshare.com/files/25724979/PV2-18.MPG.007
http://rapidshare.com/files/25724892/PV2-19.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724276/PV2-19.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724309/PV2-19.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25723869/PV2-19.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724127/PV2-19.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724936/PV2-19.MPG.006
http://rapidshare.com/files/25724921/PV2-20.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724948/PV2-20.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25723884/PV2-20.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25723916/PV2-20.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25723908/PV2-20.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724818/PV2-20.MPG.006
http://rapidshare.com/files/25724366/PV2-21.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724838/PV2-21.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724857/PV2-21.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724135/PV2-21.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724149/PV2-21.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724326/PV2-21.MPG.006
http://rapidshare.com/files/25724959/PV2-22.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724827/PV2-22.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25723864/PV2-22.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724282/PV2-22.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724130/PV2-22.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724813/PV2-22.MPG.006
http://rapidshare.com/files/25724305/PV2-22.MPG.007
http://rapidshare.com/files/25724789/PV2-23.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25723843/PV2-23.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724275/PV2-23.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724957/PV2-23.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724920/PV2-23.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724197/PV2-24.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724925/PV2-24.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724824/PV2-24.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724365/PV2-24.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724946/PV2-24.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724323/PV2-24.MPG.006
http://rapidshare.com/files/25723812/PV2-25.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724088/PV2-25.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724151/PV2-25.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724943/PV2-25.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724110/PV2-25.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25723792/PV2-25.MPG.006
http://rapidshare.com/files/25723854/PV2-26.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724775/PV2-26.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724950/PV2-26.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724836/PV2-26.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25723848/PV2-26.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25723808/PV2-26.MPG.006
http://rapidshare.com/files/25724932/PV2-27.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724829/PV2-27.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25723802/PV2-27.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724294/PV2-27.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724816/PV2-27.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724981/PV2-28.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724347/PV2-28.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724874/PV2-28.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724917/PV2-28.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724341/PV2-28.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724773/PV2-29.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724108/PV2-29.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724918/PV2-29.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25724812/PV2-29.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724355/PV2-29.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724825/PV2-30.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724102/PV2-30.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724890/PV2-30.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25723807/PV2-30.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724086/PV2-30.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724360/PV2-31.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724880/PV2-31.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724811/PV2-31.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25723844/PV2-31.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724887/PV2-31.MPG.005
http://rapidshare.com/files/25724346/PV2-32-End.MPG.001
http://rapidshare.com/files/25724380/PV2-32-End.MPG.002
http://rapidshare.com/files/25724327/PV2-32-End.MPG.003
http://rapidshare.com/files/25723886/PV2-32-End.MPG.004
http://rapidshare.com/files/25724329/PV2-32-End.MPG.005


Link: http://www.ddth.com/showthread.php/118327-Phong-V%C3%A2n-1-2-65-t%E1%BA%ADp-l%E1%BB%93ng-ti%E1%BA%BFng-%28MPG-Rapidshare.com%29#ixzz1X9vqEq1c

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét