Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

[SBS 2008] On Air | 온에어 | Chuyện hậu trường - Kim Ha Neul, Song Yoon Ah,

[SBS 2008] On Air | 온에어 | Chuyện hậu trường - Kim Ha Neul, Song Yoon Ah, Lee Bum


Ngày chiếu : 5.3.2008
Nội dung : Nói về những việc làm sau hậu trường của 1 bộ phim
Đạo diễn : Shin Woo Chul 신우철
Biên kịch : Kim Eun Suk 김은숙


Diễn viên :[SBS 2008] On Air | 온에어 | Chuyện hậu trường - Kim Ha Neul, Song Yoon Ah, Lee Bum

[SBS 2008] On Air | 온에어 | Chuyện hậu trường - Kim Ha Neul, Song Yoon Ah, Lee Bum

[SBS 2008] On Air | 온에어 | Chuyện hậu trường - Kim Ha Neul, Song Yoon Ah, Lee Bum

[SBS 2008] On Air | 온에어 | Chuyện hậu trường - Kim Ha Neul, Song Yoon Ah, Lee Bum


Diễn viên khách mời
Ảnh hậu Cannes Jeon Do Yeon , Sexy Queen Lee Hyori
Kang Hye Jung , Uhm Ji Won


[SBS 2008] On Air | 온에어 | Chuyện hậu trường - Kim Ha Neul, Song Yoon Ah, Lee Bum


Rating
TNS
AGB
Tập 1
13,4%(Toàn Quốc)15,0%(Seoul)
11,4%(Toàn Quốc)12,5%(Seoul)
Tập 2
15,2%(Toàn Quốc)16,1%(Seoul)
14,4%(Toàn Quốc)14,9%(Seoul)
Tập 3
14,7%(Toàn Quốc)15,9%(Seoul)
14,1%(Toàn Quốc)15,2%(Seoul)
Tập 4
18,9%(Toàn Quốc)20,5%(Seoul)
16,6%(Toàn Quốc)17,5%(Seoul)
Tập 5
16,7%(Toàn Quốc)17,9%(Seoul)
15,8%(Toàn Quốc)16,9%(Seoul)
Tập 6
18,1%(Toàn Quốc)18,6%(Seoul)
16,9%(Toàn Quốc)16,5%(Seoul)
Tập 7
20,1%(Toàn Quốc)20,9%(Seoul)
18,3%(Toàn Quốc)19,9%(Seoul)
Tập 8
21,2%(Toàn Quốc)22,1%(Seoul)
20,2%(Toàn Quốc)20,4%(Seoul)
Tập 9
21,6%(Toàn Quốc)22,9%(Seoul)
20,5%(Toàn Quốc)22,0%(Seoul)
Tập 10
22,8%(Toàn Quốc)24,4%(Seoul)
21,1%(Toàn Quốc)21,7%(Seoul)
Tập 11
19,4%(Toàn Quốc)20,1%(Seoul)
19,5%(Toàn Quốc)20,3%(Seoul)
Tập 12
21,1%(Toàn Quốc)21,9%(Seoul)
20,7%(Toàn Quốc)22,4%(Seoul)
Tập 13
22,2%(Toàn Quốc)23,7%(Seoul)
20,9%(Toàn Quốc)22,5%(Seoul)
Tập 14
22,9%(Toàn Quốc)23,7%(Seoul)
21,0%(Toàn Quốc)22,3%(Seoul)
Tập 15
23,3%(Toàn Quốc)24,1%(Seoul)
21,3%(Toàn Quốc)22,2%(Seoul)
Tập 16
21,4%(Toàn Quốc)21,9%(Seoul)
20,4%(Toàn Quốc)21,5%(Seoul)
Tập 17
24,0%(Toàn Quốc)25,6%(Seoul)
22,0%(Toàn Quốc)23,0%(Seoul)
Tập 18
23,5%(Toàn Quốc)24,1%(Seoul)
20,2%(Toàn Quốc)20.6%(Seoul)
Tập 19
25,6%(Toàn Quốc)26,2%(Seoul)
23,4%(Toàn Quốc)24,4%(Seoul)
Tập 20
23,5%(Toàn Quốc)24,9%(Seoul)
21.9%(Toàn Quốc)23,6%(Seoul)

ONLINE & DONLOAD(192Kpbs)

Whole album: http://ost.krfilm.net/#Album-384-on_air_ost.html

1. han ga ji mal - F.T Island
2. we sarang - Park Yong Ha
3. geu rim ja - Song Yoon Ah
4. sul re im - Lim Jae Yong
5. go ma oon sa ram - Park Yong Ha
6. If.. - Naby
7. sarang eul hae yo - Choi Hoon
8. Q
9. Dissolvent

Phụ đề Tiếng Việt (Viet Sub)

Uploaders: Pigbbong & Dukas_fim


Megaupload

Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=ZG0Q6XJA
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=M0O8Y2FX
Tập 3: http://www.megaupload.com/vn/?d=GE11Y8R0
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=Y8CRJRPL

Down các phần về rồi join lại bằng hjsplit

Tập 5
P1: http://www.megaupload.com/?d=CMAC2LN4
P2: http://www.megaupload.com/?d=8A79IPGY
Tập 6
P1: http://www.megaupload.com/?d=O7ORXVAD
P2: http://www.megaupload.com/?d=15P94U24
Tập 7
P1: http://www.megaupload.com/vn/?d=AR35EA3P
P2: http://www.megaupload.com/?d=GZ334L16
Tập 8
P1: http://www.megaupload.com/?d=GRWAM7WU
P2: http://www.megaupload.com/?d=4RMFFPKP
Tập 9
P1: http://www.megaupload.com/?d=44W10IVB
P2: http://www.megaupload.com/?d=WSCNLWD4
Tập 10
P1: http://www.megaupload.com/?d=WECK4RN5
P2: http://www.megaupload.com/?d=ISU89GTS
Tập 11
P1: http://www.megaupload.com/?d=N17JS3II
P2: http://www.megaupload.com/?d=HE6SE2DP
Tập 12
P1: http://www.megaupload.com/vn/?d=UP45G316
P2: http://www.megaupload.com/?d=C23A76BJ

Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=2BXPG56N
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=2M6XBF0W
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=41CRPHG7
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=IK5O8LXA

Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=AVF2YGHD
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=9BY1EZH8
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=M2FPBUUO
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=FNJ5RBWT
Tập 21: http://www.megaupload.com/?d=ZFWMBMUI


Media Fire

Down các phần về rồi join lại bằng hjsplit

Tập 1
P1: http://www.mediafire.com/?jzt2lzxneig
P2: http://www.mediafire.com/?jwjydnmz4jg
P3: http://www.mediafire.com/?l5wajl321dm
P4: http://www.mediafire.com/?921yy91cztm
Tập 2
P1: http://www.mediafire.com/?vdnh2cdatm2
P2: http://www.mediafire.com/?ejopgknmv41
P3: http://www.mediafire.com/?s24lgccmxiw
P4: http://www.mediafire.com/?jblzxm3dmma
Tập 3
P1: http://www.mediafire.com/?wgijlfnm41j
P2: http://www.mediafire.com/?yyy5jhzwl5g
P3: http://www.mediafire.com/?e6xkdnmximg
P4: http://www.mediafire.com/?wxk919wjjxi
Tập 4
P1: http://www.mediafire.com/?v3zio92ajbm
P2: http://www.mediafire.com/?m4ljyamtx9m
P3: http://www.mediafire.com/?jzgzy2tembg
P4: http://www.mediafire.com/?6mwjxsvc4xb
Tập 5
P1: http://www.mediafire.com/?iltct9dh1i9
P2: http://www.mediafire.com/?02mbzngvezn
P3: http://www.mediafire.com/?ebmfj11jtt1
P4: http://www.mediafire.com/?yupmctpz2xn
P5: http://www.mediafire.com/?xww1d19ymmv
P6: http://www.mediafire.com/?zmd0x9h3ylc
Tập 6
P1: http://www.mediafire.com/?xnmecq0z4jf
P2: http://www.mediafire.com/?zdmfn0zdeme
P3: http://www.mediafire.com/?tw1ohigz9wm
P4: http://www.mediafire.com/?zew0xxthzpc
P5: http://www.mediafire.com/?ybjgwyxt16z
Tập 7
P1: http://www.mediafire.com/?0eynbedpjnz
P2: http://www.mediafire.com/?wkmdw2ljvml
P3: http://www.mediafire.com/?htxunv1not4
P4: http://www.mediafire.com/?tdd3vmxqjn9
P5: http://www.mediafire.com/?vtgxgpac4im
Tập 8
P1: http://www.mediafire.com/?dqb10b5qelady7r
P2: http://www.mediafire.com/?1hcqvojzcrjkt43
P3: http://www.mediafire.com/?uvb8szvk9te0qua
Tập 9
P1: http://www.mediafire.com/?9m6ql379ayu34pt
P2: http://www.mediafire.com/download.php?tnshs0x7j6az30t
P3: http://www.mediafire.com/download.php?csp26pyfnel4gn0
Tập 10
P1: http://www.mediafire.com/download.php?jp7mveiqnofme56
P2: http://www.mediafire.com/download.php?kluwvqyvmin06h3
P3: http://www.mediafire.com/?dekonvr28fi2g91
Tập 11
P1: http://www.mediafire.com/?mczub3lyjv1
P2: http://www.mediafire.com/?inj90xjhyvo
P3: http://www.mediafire.com/?mbbvnmnnhw1
P4: http://www.mediafire.com/?hv1nxnmqw4z
P5: http://www.mediafire.com/?dytmnkzl1lb
Tập 12
P1: http://www.mediafire.com/?9iymcjm3jjy
P2: http://www.mediafire.com/?ywzx94xbhtw
P3: http://www.mediafire.com/?cxgn0mdjzmo
P4: http://www.mediafire.com/?l1jvstbycf5
P5: http://www.mediafire.com/?jad2dwnitte
Tập 13
P1: http://www.mediafire.com/?ogozd1aynmh
P2: http://www.mediafire.com/?sigzgifps44
P3: http://www.mediafire.com/?y5bmuknpnam
P4: http://www.mediafire.com/?zivmltihyya
Tập 14
P1: http://www.mediafire.com/?kib4v095s92
P2: http://www.mediafire.com/?wyvym3imnz3
P3: http://www.mediafire.com/?w9lbs94g954
P4: http://www.mediafire.com/?43ymjy5obo1
P5: http://www.mediafire.com/?5jptuyewfmy
Tập 15
P1: http://www.mediafire.com/?u3fxmd1mjb2
P2: http://www.mediafire.com/?t6z3n5lgz9i
P3: http://www.mediafire.com/?ztvjxtmhdj1
P4: http://www.mediafire.com/?ammg4dfek3v
P5: http://www.mediafire.com/?pmnzz309t1z
Tập 16
P1: http://www.mediafire.com/?zzq199ztec5
P2: http://www.mediafire.com/?d2xu5ztrg9l
P3: http://www.mediafire.com/?m359e9w9g9y
P4: http://www.mediafire.com/?lyw9d99cbh9
P5: http://www.mediafire.com/?yjwcjmwey1y
Tập 17
P1: http://www.mediafire.com/download.php?w1c91c0nelp76f2
P2: http://www.mediafire.com/download.php?lf08332l3gn1637
P3: http://www.mediafire.com/download.php?tsxmtck1kcnh82p
Tập 18
P1: http://www.mediafire.com/download.php?8k3svp57f58z6xh
P2: http://www.mediafire.com/?hcjnjuelkcv62xu
P3: http://www.mediafire.com/?3otz307a7s3kcy4
Tập 19
P1: http://www.mediafire.com/?0d1zyalp2txjyzw
P2: http://www.mediafire.com/?sw58b7allmgqevb
P3: http://www.mediafire.com/?j7t7h5wnonn1nc2
Tập 20
P1: http://www.mediafire.com/?ygwgrm9e2cy
P2: http://www.mediafire.com/?29jtggtwmui
P3: http://www.mediafire.com/?cezhlrgchdq
P4: http://www.mediafire.com/?dsd2wc9tgb3
P5: http://www.mediafire.com/?nytr9mimd13
P6: http://www.mediafire.com/?wx9mtsdr9d2
Tập 21
P1: http://www.mediafire.com/?9irmmkx6ad3dkeh
P2: http://www.mediafire.com/?ohreuhzos3jwbvd
P3: http://www.mediafire.com/?5y2zoae00bfbddl

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=7508&extra=page%3D6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét