Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

[SBS 2008] Star’s Lover: Choi Ji Woo, Yoo Ji Tae (Tập 20 End - Vietsub)

[SBS 2008] Star’s Lover - 스타의 연인

Star’s Lover: Choi Ji Woo, Yoo Ji Tae (Tập 20 End - Vietsub)

DIỄN VIÊN


Star’s Lover: Choi Ji Woo, Yoo Ji Tae (Tập 20 End - Vietsub)

Star’s Lover: Choi Ji Woo, Yoo Ji Tae (Tập 20 End - Vietsub)

Star’s Lover: Choi Ji Woo, Yoo Ji Tae (Tập 20 End - Vietsub)

Star’s Lover: Choi Ji Woo, Yoo Ji Tae (Tập 20 End - Vietsub)

Link Megaupload

Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=8X6S1LGN
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=VF8Y1P6W
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=K44LDSK0
Or Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=52V9ELBH (Special thanks thumpee)
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=UZZE4V00
Or Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=05IVGH3W(Special thanks thumpee)
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=AC7KW34B
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=E6WNSL8F
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=VKB0SZG7
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=RQLG4IUW
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=QNJF3NL5
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=YO1IVG15
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=ADQ6TX9D
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=ERZ72NY1
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=FD2989YJ
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=1EYZL93I
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=I2BEATMT
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=0LUF3UOE
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=SEQGNXOQ
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=3VP2O9FA
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=AAAMKF2S
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=LMTII57U

Link Mediafire + Direct

Tập 01:
P1: http://www.mediafire.com/?xzymgixzdjl
P2: http://www.mediafire.com/?2yy2ktdhwi5
P3: http://www.mediafire.com/?o2niglumj0g
P4: http://www.mediafire.com/?hlqnqtmm3y5
P5: http://www.mediafire.com/?e2223jzfzze

Tập 01: http://www.adrive.com/public/fb7 ... 3b0e31049318fe.html

Tập 02:
P1: http://www.mediafire.com/?uq0zymytoyh
P2: http://www.mediafire.com/?odlnmzjhmee
P2: http://www.mediafire.com/?w1l44ydkm4h
P3: http://www.mediafire.com/?tnjijnmqdyj
P4: http://www.mediafire.com/?zitnnjozrzz

Tập 02: http://www.adrive.com/public/6ee ... 60a673bd2f03ac.html

Tập 03:
P1: http://www.mediafire.com/?mtmnwyn52mz
P2: http://www.mediafire.com/?z2inmtnvdkz
P3: http://www.mediafire.com/?enfndmzzjix
P4: http://www.mediafire.com/?dtm0t0zqmhy
P5: http://www.mediafire.com/?o0zmyl2zynn

Or Tập 03:(Special thanks anhsaobuon_1412)
http://www.mediafire.com/?wxzynmnfemx
http://www.mediafire.com/?jz55njtwnyz
http://www.mediafire.com/?ye2m2jytyyq
http://www.mediafire.com/?hzmnzzhymmz
http://www.mediafire.com/?wzjztojim5h

Tập 04:
http://www.mediafire.com/?l4yadmi86y6pu4b
http://www.mediafire.com/?1h6jjdlrx8qddyn
http://www.mediafire.com/?d6uq7d9w43zh8q0

Tập 05:
Part 1 : http://www.mediafire.com/?wutoantq1mj
Part 2 : http://www.mediafire.com/?zww0nonzzia
Part 3 : http://www.mediafire.com/?gdgfmgoma4m
Part 4 : http://www.mediafire.com/?dydm2ztmzmw
Part 5 : http://www.mediafire.com/?jybmdjw3inq

Tập 05: http://krfilm.net/f/o.php?refera ... cd8e5a63a7a98d.html

Tập 06:
Part 1 : http://www.mediafire.com/?wmrzkjmkjm3
Part 2 : http://www.mediafire.com/?djwwnwal5yc
Part 3 : http://www.mediafire.com/?m322hmbm2dc
Part 4 : http://www.mediafire.com/?dzjy5oydiyj
Part 5 : http://www.mediafire.com/?ogwmzj0m02z

Or Tập 06: http://www.adrive.com/public/24b ... 1648d4e7cc2362.html

Tập 07:
Part 1 : http://www.mediafire.com/?wjljmzznmil
Part 2 : http://www.mediafire.com/?kdfm5w2vjzz
Part 3 : http://www.mediafire.com/?0rmcmmim13n
Part 4 : http://www.mediafire.com/?iztmhym02nh
Part 5 : http://www.mediafire.com/?qfkidmtcnxm

Or Tập 07: http://www.adrive.com/public/a7b ... f909ba3e3439c0.html

Tập 08:
Part 1 : http://www.mediafire.com/?hnhoyhdywut
Part 2 : http://www.mediafire.com/?d1mbzmv2zo2
Part 3 : http://www.mediafire.com/?zm2ozzmenmy
Part 4 : http://www.mediafire.com/?11qjweilwjl
Part 5 : http://www.mediafire.com/?zgzdn1zwy3n

Or Tập 08: http://www.adrive.com/public/2d0 ... 30505c24a8f427.html

Tập 09:
P1: http://www.mediafire.com/?dkznuzzjiy2
P2: http://www.mediafire.com/?zomzakgyhbg
P3: http://www.mediafire.com/?tezmazgnyme
P4: http://www.mediafire.com/?yylmt52dmrw

Tập 09: http://www.adrive.com/public/359 ... dd16611756c140.html

Tập 10:
P1 : http://www.mediafire.com/?ujzoccfgng2
P2 : http://www.mediafire.com/?bkddtotiml4
P3 : http://www.mediafire.com/?mznyiimzzui
P4 : http://www.mediafire.com/?uzuyxlznkn2
P5 : http://www.mediafire.com/?1zw44ytwlmz

Tập 10: http://www.adrive.com/public/b4d ... c75b41f143e42a.html

Tập 11:
P1 : http://www.mediafire.com/?jjjzmzyjmjj
P2 : http://www.mediafire.com/?w2zf0yiywgg
P3 : http://www.mediafire.com/?emhzou4q1mk
P4 : http://www.mediafire.com/?mozfzw3jhou
P5 : http://www.mediafire.com/?cgtzytyigmg

Tập 11: http://www.adrive.com/public/aac ... 8c41e0f5efeb77.html

Tập 12:
P1 : http://www.mediafire.com/?zinnwoezy5m
P2 : http://www.mediafire.com/?lmwiny5zyyz
P3 : http://www.mediafire.com/?bkyztonzmqz
P4 : http://www.mediafire.com/?njmylkd1yiy
P5 : http://www.mediafire.com/?miwwanbyzud

Tập 12: http://www.adrive.com/public/855 ... 5072b6f9e4ffef.html

Tập 13:
P1 : http://www.mediafire.com/?tytydmzid11
P2 : http://www.mediafire.com/?yhzjiaitoti
P3 : http://www.mediafire.com/?mht3njuj2tr
P4 : http://www.mediafire.com/?4zgzuwjqgin
P5 : http://www.mediafire.com/?4xnmrhov2yh

Tập 13: http://www.adrive.com/public/4b9 ... 3d8c0781c06674.html

Tập 14:
P1 : http://www.mediafire.com/?ggzkm0mjjmt
P2 : http://www.mediafire.com/?2zvmzndglgv
P3 : http://www.mediafire.com/?w5kgymjtjvy
P4 : http://www.mediafire.com/?munvahh2mlc
P5 : http://www.mediafire.com/?5jwokw1znjy

Tập 14: http://www.adrive.com/public/3fa ... 1029c6e1086323.html

Tập 15:
P1 : http://www.mediafire.com/?qyymnlhomhb
P2 : http://www.mediafire.com/?tnkjvw1tzzm
P3 : http://www.mediafire.com/?ylgoqqrr5ne
P4 : http://www.mediafire.com/?wuj4nqmwnm4
P5 : http://www.mediafire.com/?gziitwoyug5

Tập 15: http://www.adrive.com/public/51e ... 9409760ffcd2bc.html

Tập 16:
P1 : http://www.mediafire.com/?hzjmqmtoddn
P2 : http://www.mediafire.com/?xzdmzmhzztm
P3 : http://www.mediafire.com/?mqdmynzmnmg
P4 : http://www.mediafire.com/?grcnttce1ml
P5 : http://www.mediafire.com/?njh0dgmqyny

Tập 16: http://www.adrive.com/public/d99 ... 2d57cf18341524.html

Tập 17:
P1 : http://www.mediafire.com/?j2yz5dniomi
P2 : http://www.mediafire.com/?it1untrmdem
P3 : http://www.mediafire.com/?ktxkixhhymg
P4 : http://www.mediafire.com/?n2wjymz35mi
P5 : http://www.mediafire.com/?omzjzmumgny

Tập 17: http://www.adrive.com/public/df1 ... 9b0bdf04b3c951.html

or (thank you thumpee)

P1:http://www.mediafire.com/?33vgdwmjwro
P2:http://www.mediafire.com/?2g2ymzejayi
P3:http://www.mediafire.com/?jj0mkgeeyod
P4:http://www.mediafire.com/?lnxhqohmdiz
P5:http://www.mediafire.com/?niiennu34jn

Tập 18:
P1 : http://www.mediafire.com/download.php?myzojuogknz
P2 : http://www.mediafire.com/download.php?zo1hyuxmwmo
P3 : http://www.mediafire.com/download.php?znnuwigz2mm
P4 : http://www.mediafire.com/download.php?cyjm3nkhuw0

Tập 18: http://www.adrive.com/public/fd1 ... 5ff32e8bc8d96f.html

Tập 19:
http://www.mediafire.com/?9uhwbrehpj2r6w2
http://www.mediafire.com/?huvqkwfjy02tkc4
http://www.mediafire.com/?7cb02xrbiwlxmbp

Tập 20:
http://www.mediafire.com/?sk3at7nb6c0tqhn
http://www.mediafire.com/?1eppndttl19ewg2
http://www.mediafire.com/?v59roaysqhu968w


http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=25259&extra=page%3D7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét