Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

[SBS 2009] Dream 드림 Joo Jin Mo, Son Dam Bi, Kim Bum (Vietsub Tập 20 - End)

[SBS 2009]Dream 드림

Hãng sản xuất: SBS
Thời lượng: 20 tập
Đạo diễn: Baek Soo Chan
Biên kịch: Jung Hyung Soo
Diễn viên: Joo Jin Mo, Son Dam Bi, Kim Bum, Park Sang Won, Choi Ye Jin
Thời gian phát sóng: 21h55' các tối thứ 2, 3 trên kênh SBS bắt đầu từ ngày 27/6/2009Dream 드림  Joo Jin Mo, Son Dam Bi, Kim Bum (Vietsub Tập 20 - End)Nhân vật:

Dream 드림  Joo Jin Mo, Son Dam Bi, Kim Bum (Vietsub Tập 20 - End)
Joo Jin Mo vai Nam Jae Il


Dream 드림  Joo Jin Mo, Son Dam Bi, Kim Bum (Vietsub Tập 20 - End)
Son Dam Bi vai Park So Yeon


Dream 드림  Joo Jin Mo, Son Dam Bi, Kim Bum (Vietsub Tập 20 - End)
Kim Bum vai Lee Jang Suk


Dream 드림  Joo Jin Mo, Son Dam Bi, Kim Bum (Vietsub Tập 20 - End)
Park Sang Won vai Kang Kyung Taek


Dream 드림  Joo Jin Mo, Son Dam Bi, Kim Bum (Vietsub Tập 20 - End)
Choi Ye Jin vai Jang Soo Jin

Link Download Vietsub:

Link Megaupload:

Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=3L1KWZN3
Or Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=MQJORURE
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=5IAP90QP
Or Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=6T3CJ4GF
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=CKMHG4YG
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=KZXMTFOA
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=W8CH84S8
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=UOK7Q26Q
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=KS9GEWOE
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=2TDDHHRD
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=BMPJHCVD
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=7940WGY4
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=T24SDQAN
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=VSRXJ796
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=ODGW0CM8
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=HOOXN525
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=A92WDI11
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=DEJDS9E0
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=AWH2OFEB
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=XF0P8K3X
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=N9TZWN02
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=BKXTGJQ0

Link Megafire:

Tập 1:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?ryzdckjjkkr
P2: http://www.mediafire.com/download.php?y03ogjjyzmd
P3: http://www.mediafire.com/download.php?eyvnjutyzmn
P4: http://www.mediafire.com/download.php?tzym5jmvzdy
P5: http://www.mediafire.com/download.php?4wmtznmonyy

Tập 2:

P1: http://www.mediafire.com/?im4mkynolmt
P2: http://www.mediafire.com/?yt52qzufmtx
P3: http://www.mediafire.com/?yotmymy3wr2
P4: http://www.mediafire.com/?tzytizynjgk
P5: http://www.mediafire.com/?fyzztdytw3d

Tập 3:

P1: http://www.mediafire.com/download.php?igyoqadiqmt
P2: http://www.mediafire.com/download.php?ntotbinwzmd
P3: http://www.mediafire.com/download.php?g2maydmvooy
P4: http://www.mediafire.com/download.php?4znzqiwiy1k
P5: http://www.mediafire.com/download.php?mzidxcitymz

Tập 4:

P1: http://www.mediafire.com/download.php?djttfmol5o2
P2: http://www.mediafire.com/download.php?aj3ymhtmjvm
P3: http://www.mediafire.com/download.php?yy1n4tzudzm
P4: http://www.mediafire.com/download.php?ulkynatj1in
P5: http://www.mediafire.com/download.php?mnw24nm2ngg

Tập 5:

P1: http://www.mediafire.com/download.php?oftyg3zi2ow
P2: http://www.mediafire.com/download.php?t2oirmg5mzz
P3: http://www.mediafire.com/download.php?jmjwjniz0mz
P4: http://www.mediafire.com/download.php?zrfyvqyd4my

Tập 6:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?vixmhoydfhg
P2: http://www.mediafire.com/download.php?ndzejmojnmm
P3: http://www.mediafire.com/download.php?x0gxhktejzj

Or Tập 6:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?m5kuf4wdjgy
P2: http://www.mediafire.com/download.php?mgwmzjztymy

Tập 7:

P1: http://www.mediafire.com/download.php?geywujdmygz
P2: http://www.mediafire.com/download.php?jkjgw4lgdze
P3: http://www.mediafire.com/download.php?hntzgztkmmk
P4: http://www.mediafire.com/download.php?yjztdn1gtrm

Tập 8:

P1: http://www.mediafire.com/download.php?mkmjilmynok
P2: http://www.mediafire.com/download.php?mzmdyd5tjww
P3: http://www.mediafire.com/download.php?tyzjojzeinn

Tập 9
P1:http://www.mediafire.com/?ymeiqntqkzm
P2:http://www.mediafire.com/?qmr2mvmz4gz
P3:http://www.mediafire.com/?qz2nigey0wt

Tập 10
P1:http://www.mediafire.com/?yx2nndg1zu4
P2:http://www.mediafire.com/?ozyfl1nlhmo
P3:http://www.mediafire.com/?1mi2ilmuzom

Tập 11
P1: http://www.mediafire.com/?ynyjizmwmj1
P2: http://www.mediafire.com/?nzmbznhndzd
P3: http://www.mediafire.com/?njvnimvmr10

Tập 12
P1 http://www.mediafire.com/?inwndny4y5g
P2 http://www.mediafire.com/?jowgmzduzqz

Tập 13
http://www.mediafire.com/?y0cnzzvr2jg
http://www.mediafire.com/?lwgxlmjomqy
http://www.mediafire.com/?wiewuu3ngmo

Tập 14
http://www.mediafire.com/?ktxnyizzmtm
http://www.mediafire.com/?2omhjyrcm5n
http://www.mediafire.com/?5m0mzjzdzgz

Tập 15
http://www.mediafire.com/download.php?hjdm3zvmvgy
http://www.mediafire.com/download.php?2bemzcg2jgj
http://www.mediafire.com/download.php?izmqyyiz2oq

Tập 16
http://www.mediafire.com/download.php?mym2tmzoglj
http://www.mediafire.com/download.php?mymg2dzym2q
http://www.mediafire.com/download.php?jyzmdyzy0i3

Tập 17
http://www.mediafire.com/?2w0ieuzujnz
http://www.mediafire.com/?d3zwnjmmzy3
http://www.mediafire.com/?cwnzbzjiymn

Tập 18
http://www.mediafire.com/?0j2jmxy5nnn
http://www.mediafire.com/?j5qdyxtmztm
http://www.mediafire.com/?wzywjw4ezoy

Tập 19
http://www.mediafire.com/?nuzqyd2mmw2
http://www.mediafire.com/?jmznt5kkzya
http://www.mediafire.com/?jmznt5kkzya

Tập 20
http://www.mediafire.com/?hnvy53yzjrd
http://www.mediafire.com/?ewkf2jgviod
http://www.mediafire.com/?wlrnewmmzmn

Link Mega1280:


Tập 1:
P1: http://mega.1280.com/file/11U8G488/
P2: http://mega.1280.com/file/KK58HUKW/
P3: http://mega.1280.com/file/UIY6H5O2/

Tập 2:
P1: http://mega.1280.com/file/SQS1UZKI/
P2: http://mega.1280.com/file/RWEZYMJS/
P3: http://mega.1280.com/file/CKHUC8G3/

Tập 3:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=66E5CA8C1
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=B241D9D71

Tập 4:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=4CAD7D0C1
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=C1EAD37C1

Tập 5:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=CE9B116B1
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=EFA682791
P3: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=66D4C7FB1

Tập 6:
P1 http://megashare.vnn.vn/download.php?id=8854C3061
P2 http://megashare.vnn.vn/download.php?id=3536F6AD1

Tập 7:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=A37156A21
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=7C8367181

Tập 8:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=122A4B6D1
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=4544EE041

Tập 9
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=44044D801
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=8A339BCF1

Tập 10
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=F75041241
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=0162BA601

Tập 11
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=45B203A71
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=E4E1AFC21

Tập 12
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=1EE9E60A2
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=B23968C12

Tập 13
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=414474A82
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=2AF51FB02

Tập 14
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=5CD0D3E02
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=84D34D062

Tập 15
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=9D3E104F2
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=AD971E452

Tập 16
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=CCBC012A2
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=C7139D522

Tập 17
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=31DE02042
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=13A1F5472

Tập 18
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=149AD67B2
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=7AFC83522

Tập 19
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=A923D1963
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=8FFC8B543

Tập 20
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=6C4D81C53
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=DB9CF2043

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=40818&extra=page%3D6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét