Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Tế Công - La Hán Phục Mệnh ( Châu Minh Tăng ) - ĐL - 132/132 ep - Lồng Tiếng


Posted Image

132/132 LỒNG TIẾNG

MÌNH KHÔNG LÀM THÊM LINK MEGA

LINK SƯU TẦM CỦA bạn dazaion87

Diễn Viên :

- Châu Minh Tăng: vai Tế Điên .
- Mộ Ngọc Hoa: vai Bạch Linh .
- Vương Hy Hoa: vai Hắc Phong .
- Ngọc Thượng: vai Trần Lượng .
- Trần Văn Sơn: vai Quảng Lượng .
- Trịnh Chí Vỹ: vai Tất Thanh

Posted Image

Tế công tập 1 và 2 :
http://www.mediafire.../?65g933x6yxvds
Tế công tập 3 và 4:
http://www.mediafire.../?5bpstaik5aob7
Tế công tập 5 và 6:
http://www.mediafire.../?d755kax3zt53g
Tế công tập 7 và 8:
http://www.mediafire.../?zakk5kwrrzibx
Tế công tập 9 và 10:
http://www.mediafire.../?m0u2s6nthkvzg
Tế công tập 11 và 12:
http://www.mediafire.../?9tz4cbos3dbk3
Tế công tập 13 và 14:
http://www.mediafire.../?cx92cx2421c7z
Tập 15&16: http://www.mediafire.../?4lvdv89dwjrjg
Tế công tập 16:
http://www.mediafire.../?3hzxt2tb6g1fq
Tế công tập 17 và 18:
http://www.mediafire.../?ioq6roiw6ccat
Tế công tập 19 và 20:
http://www.mediafire.../?7bsocmlfm3e77
Tế công tập 21 và 22:
http://www.mediafire.../?0tj3q6apyzajl
Tế công tập 23 và 24:
http://www.mediafire.../?ckg228c1hpi6r
Tế công tập 25 và 26:
http://www.mediafire.../?k3gpxxe5z6c25
Tế công tập 27 và 28:
http://www.mediafire.../?t803gn4aa7410
Tế công tập 29 và 30:
http://www.mediafire.../?2m2tphm38ox4d
Tế công tập 31 và 32:
http://www.mediafire.../?ak4p5ye0rebej
Tế công tập 33 và 34:
http://www.mediafire.../?nkb4o5bu5w1jt
Tế công tập 35 và 36:
http://www.mediafire.../?r5si6n5azzt95
Tế công tập 37 và 38:
http://www.mediafire.../?5v7grrp607aur
Tế công tập 39 và 40:
http://www.mediafire.../?bhd0nwz5wctgd
Tế công tập 41 và 42:
http://www.mediafire.../?mo262056d9fx0
Tế công tập 43 và 44:
http://www.mediafire.../?zugj4ckf43enh
Tế công tập 45 và 46:
http://www.mediafire.../?kctg6ytgdmgmm
Tế công tập 47 và 48:
http://www.mediafire.../?lx0rrpl7hxm3i
Tế công tập 49 và 50:
http://www.mediafire.../?1n3e91qts8l1m
Tế công tập 51 và 52:
http://www.mediafire.../?ab9y5f81cyxa9
Tế công tập 53 và 54:
http://www.mediafire.../?7r8fbkxn9up86
Tế công tập 55 và 56:
http://www.mediafire.../?z2ot88ug7totf
Tế công tập 57 và 58:
http://www.mediafire.../?vlisw9zw9q9j7
Tế công tập 59 và 60:
http://www.mediafire.../?ns7244sb8b5s2
Tế công tập 61 và 62:
http://www.mediafire.../?2n4s4jib1n4r4
Tế công tập 63 và 64:
http://www.mediafire.../?0s8xzinwe8rs3
Tế công tập 65 và 66:
http://www.mediafire.../?a1d4pb2xtw9jz
Tế công tập 67 và 68:
http://www.mediafire.../?9y6tawegs9z92
Tế công tập 69 và 70:
http://www.mediafire.../?erj8doulj5isd
Tế công tập 71 và 72:
http://www.mediafire.../?lst2w4g3c18b7
Tế công tập 73 và 74:
http://www.mediafire.../?9jn85v2sm0q6i
Tế công tập 75 và 76:
http://www.mediafire.../?tt4fzzidc6pht
Tế công tập 77 và 78:
http://www.mediafire.../?7226wg1jo11d1
Tế công tập 79 và 80:
http://www.mediafire.../?6ahmnth528m6c
Tế công tập 81 và 82:
http://www.mediafire.../?9s4naer40nosu
Tế công tập 83 và 84:
http://www.mediafire.../?lc2ac45gvu3c5
Tế công tập 85 và 86:
http://www.mediafire.../?92bydburd3228
Tế công tập 87 và 88:
http://www.mediafire.../?7i4xyo0ad2tx5
Tế công tập 89 và 90:
http://www.mediafire.../?u6dmzfgi37uha
Tế công tập 91 và 92:
http://www.mediafire.../?333i7hq095057
Tế công tập 93 và 94:
http://www.mediafire.../?ce8eydtwvfxx1
Tế công tập 95 và 96:
http://www.mediafire.../?6w73xs9ozm6w5
Tế công tập 97 và 98:
http://www.mediafire.../?kvd28kygq75w3
Tế công tập 99 và 100:
http://www.mediafire.../?4kdqz1qlqf418
Tế công tập 101 và 102:
http://www.mediafire.../?1g5lpdpyb7fmc
Tế công tập 103 và 104:
http://www.mediafire.../?b9zrv8rwt871b
Tế công tập 105 và 106:
http://www.mediafire.../?42kt99p2x35tl
Tế công tập 107 và 108:
http://www.mediafire.../?kctvngfwttefy
Tế công tập 109 và 110:
http://www.mediafire.../?6cqkdgy62m7fm
Tế công tập 111 và 112:
http://www.mediafire.../?sdrzz1ck5j59h
Tế công tập 113 và 114:
http://www.mediafire.../?gxur7a0y60iql
Tế công tập 115 và 116:
http://www.mediafire.../?qxcsfwbpak8wt
Tế công tập 117 và 118:
http://www.mediafire.../?9kat6r3qf3bwh
Tế công tập 119 và 120:
http://www.mediafire.../?q4nvz5w4fd76t
Tế công tập 121 và 122:
http://www.mediafire.../?wiwiko7k78jij
Tế công tập 123 và 124:
http://www.mediafire.../?rodykzsja7t0i

Tế công tập 125 và 126:
http://www.mediafire.../?iokkqb15wx2qo
Tế công tập 127 và 128:
http://www.mediafire.../?qdcsae5qy4928
Tế công tập 129 và 130:
http://www.mediafire.../?a2xb809ozlc2c
Tế công tập 131 và 132:
http://www.mediafire.../?5qdxzf5yty6ntend 
 
 
http://phimnhacviet.net/index.php?/topic/3403-t%E1%BA%BF-cong-la-han-ph%E1%BB%A5c-m%E1%BB%87nh-chau-minh-tang/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét