Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Thái Tổ Bí Sử (Phim Taiwan)

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=204195&d=1279686800
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=204195&d=1279686800Thái Tổ Bí Sử
46 AVI (USLT) DVD-RIP (MEGA Links)

Bộ phim Lịch sử
Số tập : 46
Dạng : DVD-Rip/AVI
Lồng tiếng : USLT
Diễn Viên : Mã Cảnh Đào – Trần Đức Dung – Kim Xảo Xảo… more
- A drama about the aspirations, tribulations, and triumphs of Qing Dynasty founder Nu Er Ha Chi and how he rose from lowly soldier status to eventually conquer the once powerful Ming Dynasty.

Tập 1:
http://www.megaupload.com/?d=6J97OODP
http://www.megaupload.com/?d=BOZOONWC
http://www.megaupload.com/?d=EUPTCBUR
http://www.megaupload.com/?d=LI482V75
http://www.megaupload.com/?d=QHTIQLCM
Tập 2:
http://www.megaupload.com/?d=9SO5POYF
http://www.megaupload.com/?d=JVLIAD79
http://www.megaupload.com/?d=JD24HIEW
http://www.megaupload.com/?d=GM378F7U
http://www.megaupload.com/?d=VAEN70BY
Tập 3:
http://www.megaupload.com/?d=136NK125
http://www.megaupload.com/?d=FDE614PD
http://www.megaupload.com/?d=FN1M6V6E
http://www.megaupload.com/?d=I6GRC07I
http://www.megaupload.com/?d=WJ1T65QI
Tập 4:
http://www.megaupload.com/?d=7CH07GAO
http://www.megaupload.com/?d=KR1WVZ9H
http://www.megaupload.com/?d=R0ITP3OF
http://www.megaupload.com/?d=SXXYE71T
http://www.megaupload.com/?d=XK97ECKM
Tập 5:
http://www.megaupload.com/?d=1SAG07X3
http://www.megaupload.com/?d=8MJWULUK
http://www.megaupload.com/?d=CQG05EOZ
http://www.megaupload.com/?d=HMFDYSPI
http://www.megaupload.com/?d=PVGOPGN3
Tập 6:
http://www.megaupload.com/?d=6SDH5FMP
http://www.megaupload.com/?d=7A8UDK0N
http://www.megaupload.com/?d=ARMML376
http://www.megaupload.com/?d=LFXVU7IK
http://www.megaupload.com/?d=PCDPWON7
Tập 7:
http://www.megaupload.com/?d=1HKO3DHU
http://www.megaupload.com/?d=25A5L7CY
http://www.megaupload.com/?d=GP2SUZ41
http://www.megaupload.com/?d=TKYTXTZV
http://www.megaupload.com/?d=VDTSGBNH
Tập 8:
http://www.megaupload.com/?d=NLTMJG8A
http://www.megaupload.com/?d=4DRPLDEE
http://www.megaupload.com/?d=1H3R8SU2
http://www.megaupload.com/?d=1W2OQDWY
http://www.megaupload.com/?d=541FR9UZ
Tập 9:
http://www.megaupload.com/?d=2IAUOQHK
http://www.megaupload.com/?d=GZUXYFAN
http://www.megaupload.com/?d=I67PDXI6
http://www.megaupload.com/?d=K5P5YEYP
http://www.megaupload.com/?d=NMLH2UR3
Tập 10:
http://www.megaupload.com/?d=1ELTV4KL
http://www.megaupload.com/?d=2XDUORZZ
http://www.megaupload.com/?d=4L1QRSTU
http://www.megaupload.com/?d=5BCDKANR
http://www.megaupload.com/?d=Y7FJY04C
Tập 11:
http://www.megaupload.com/?d=8BS5P0MQ
http://www.megaupload.com/?d=UZ25ZEJZ
http://www.megaupload.com/?d=YD2KD1I4
http://www.megaupload.com/?d=D7DQJVP5
http://www.megaupload.com/?d=E6V7W8S1
Tập 12:
http://www.megaupload.com/?d=BCR3C30K
http://www.megaupload.com/?d=WYRRC5TD
http://www.megaupload.com/?d=OGOIL86V
http://www.megaupload.com/?d=ROAXDRY1
http://www.megaupload.com/?d=PYLBHQI4
Tập 13:
http://www.megaupload.com/?d=QE5C3PQ0
http://www.megaupload.com/?d=RM4VNWDA
http://www.megaupload.com/?d=B9VW2FBJ
http://www.megaupload.com/?d=SS6MHZOG
http://www.megaupload.com/?d=ZJU2T38X
Tập 14:
http://www.megaupload.com/?d=7PR45GIC
http://www.megaupload.com/?d=VRJBP0GU
http://www.megaupload.com/?d=4LIP5FUB
http://www.megaupload.com/?d=51TV2F34
http://www.megaupload.com/?d=524U4O5N
Tập 15:
http://www.megaupload.com/?d=RTATANHO
http://www.megaupload.com/?d=U6J6TXQ1
http://www.megaupload.com/?d=FSX95NAP
http://www.megaupload.com/?d=GSZAKPEA
http://www.megaupload.com/?d=GNW50C0X
Tập 16:
http://www.megaupload.com/?d=1RTFA1W9
http://www.megaupload.com/?d=8XM5S0NI
http://www.megaupload.com/?d=PNRLGDND
http://www.megaupload.com/?d=UXBPLC6J
http://www.megaupload.com/?d=V6UJ9DB6
Tập 17:
http://www.megaupload.com/?d=56ZDOV30
http://www.megaupload.com/?d=IYP1ANAK
http://www.megaupload.com/?d=JHPD42FP
http://www.megaupload.com/?d=NLJFDEDK
http://www.megaupload.com/?d=QIVPH690
Tập 18:
http://www.megaupload.com/?d=4QIMNTOO
http://www.megaupload.com/?d=L1B80NO5
http://www.megaupload.com/?d=Q1PPBH53
http://www.megaupload.com/?d=Q8F4PU3S
http://www.megaupload.com/?d=YU738KIZ
Tập 19:
http://www.megaupload.com/?d=35ELBQQ3
http://www.megaupload.com/?d=3XXRWUBS
http://www.megaupload.com/?d=5XU1VTGL
http://www.megaupload.com/?d=86028OWI
http://www.megaupload.com/?d=QI3XE4O0
Tập 20:
http://www.megaupload.com/?d=3O7EKMO4
http://www.megaupload.com/?d=8JD0H09K
http://www.megaupload.com/?d=G035CARD
http://www.megaupload.com/?d=IH428BOE
http://www.megaupload.com/?d=NDYUCZAZ
Tập 21:
http://www.megaupload.com/?d=KYMAKKDP
http://www.megaupload.com/?d=1M9IQNP3
http://www.megaupload.com/?d=IS48FO9G
http://www.megaupload.com/?d=XJ63JEXM
http://www.megaupload.com/?d=NSKNOEG4
Tập 22:
http://www.megaupload.com/?d=3D1VAZOZ
http://www.megaupload.com/?d=7HME9XGJ
http://www.megaupload.com/?d=ERVVOWXM
http://www.megaupload.com/?d=OIF22P5P
http://www.megaupload.com/?d=QRSKRA8N
Tập 23:
http://www.megaupload.com/?d=IDJ210V4
http://www.megaupload.com/?d=K0DPLL9X
http://www.megaupload.com/?d=MXR5XZWW
http://www.megaupload.com/?d=QQI1WKLX
http://www.megaupload.com/?d=BCM3SMQQ
Tập 24:
http://www.megaupload.com/?d=3S7NMHBI
http://www.megaupload.com/?d=3TM1R3OZ
http://www.megaupload.com/?d=DWOL3XT0
http://www.megaupload.com/?d=POACY3MN
http://www.megaupload.com/?d=ZKCJ28K6
Tập 25:
http://www.megaupload.com/?d=X2M6CSL1
http://www.megaupload.com/?d=9CAGM59X
http://www.megaupload.com/?d=CSRPXPLM
http://www.megaupload.com/?d=YKW7BN1H
http://www.megaupload.com/?d=CO45FJ84
Tập 26:
http://www.megaupload.com/?d=3I6KE8KK
http://www.megaupload.com/?d=J7W326NA
http://www.megaupload.com/?d=RQ5Z3VA5
http://www.megaupload.com/?d=U77A7ZTX
http://www.megaupload.com/?d=WHOOOYJB
Tập 27:
http://www.megaupload.com/?d=Q6CLO31D
http://www.megaupload.com/?d=RGK6QOBS
http://www.megaupload.com/?d=JKWI18MR
http://www.megaupload.com/?d=GXSW9M79
http://www.megaupload.com/?d=YZOVAI2I
Tập 28:
http://www.megaupload.com/?d=38KB4E3R
http://www.megaupload.com/?d=AQIGBIJV
http://www.megaupload.com/?d=FG71H2XV
http://www.megaupload.com/?d=JFSNXJIV
http://www.megaupload.com/?d=LGW254SP
Tập 29:
http://www.megaupload.com/?d=3DCHTNUK
http://www.megaupload.com/?d=9KC1F5EW
http://www.megaupload.com/?d=9KNR96TZ
http://www.megaupload.com/?d=JYGS3K77
http://www.megaupload.com/?d=SH08Z9VV
Tập 30:
http://www.megaupload.com/?d=2RZUCM57
http://www.megaupload.com/?d=A0MCE976
http://www.megaupload.com/?d=IGSLWIAZ
http://www.megaupload.com/?d=OIWMD7V3
http://www.megaupload.com/?d=VYEQTVZU
Tập 31:
http://www.megaupload.com/?d=7OYV3VZK
http://www.megaupload.com/?d=EX5VPBJR
http://www.megaupload.com/?d=UAKDFKHS
http://www.megaupload.com/?d=UI4HYTUE
http://www.megaupload.com/?d=X37OVL01
Tập 32:
http://www.megaupload.com/?d=4EWIR9EX
http://www.megaupload.com/?d=6WR9Q6C6
http://www.megaupload.com/?d=7LLCKYWF
http://www.megaupload.com/?d=U3EU7NSI
http://www.megaupload.com/?d=43MZQPST
Tập 33:
http://www.megaupload.com/?d=GYKSOTVU
http://www.megaupload.com/?d=ODXSZQ55
http://www.megaupload.com/?d=VEPQIHL4
http://www.megaupload.com/?d=NJW2NIYT
http://www.megaupload.com/?d=U158BK69
Tập 34:
http://www.megaupload.com/?d=4YIP2MTM
http://www.megaupload.com/?d=0RGZ0BWJ
http://www.megaupload.com/?d=V89M29JE
http://www.megaupload.com/?d=YKIDB8MW
http://www.megaupload.com/?d=C868MLIW
Tập 35:
http://www.megaupload.com/?d=JLF7RTXG
http://www.megaupload.com/?d=LSGXSSQY
http://www.megaupload.com/?d=CV6GO0NJ
http://www.megaupload.com/?d=FTT7BYIG
http://www.megaupload.com/?d=IUXX5XK0
Tập 36:
http://www.megaupload.com/?d=352HI0CF
http://www.megaupload.com/?d=9G0BYI4Y
http://www.megaupload.com/?d=CHO1UG3W
http://www.megaupload.com/?d=D4L7K8UA
http://www.megaupload.com/?d=JGWRJYZB
Tập 37:
http://www.megaupload.com/?d=1QZGTRPS
http://www.megaupload.com/?d=3HM2QGCN
http://www.megaupload.com/?d=4LA25CK6
http://www.megaupload.com/?d=FYSLFTYO
http://www.megaupload.com/?d=X9TPO3XG
Tập 38:
http://www.megaupload.com/?d=7POGX8BX
http://www.megaupload.com/?d=9XJPLZKZ
http://www.megaupload.com/?d=B75H4BNY
http://www.megaupload.com/?d=L65ETM21
http://www.megaupload.com/?d=P3HBF1TV
Tập 39:
http://www.megaupload.com/?d=0UUUFEJM
http://www.megaupload.com/?d=73OUYU2R
http://www.megaupload.com/?d=AA9FMSL3
http://www.megaupload.com/?d=RCEWQ4L8
http://www.megaupload.com/?d=UI9C30X0
Tập 40:
http://www.megaupload.com/?d=VDAM7VLS
http://www.megaupload.com/?d=7XYKM2TK
http://www.megaupload.com/?d=CM60SOQY
http://www.megaupload.com/?d=YS42EWKD
http://www.megaupload.com/?d=C4G4UBLV
Tập 41:
http://www.megaupload.com/?d=VZQCJZX7
http://www.megaupload.com/?d=H431111Y
http://www.megaupload.com/?d=KJ7D7LE4
http://www.megaupload.com/?d=FADJHFEV
http://www.megaupload.com/?d=HCW12VHV
Tập 42:
http://www.megaupload.com/?d=2AKKXFJQ
http://www.megaupload.com/?d=36DWRAHW
http://www.megaupload.com/?d=5S57H9DL
http://www.megaupload.com/?d=879NDXY0
http://www.megaupload.com/?d=8KXPCKP8
Tập 43:
http://www.megaupload.com/?d=0FCMQF69
http://www.megaupload.com/?d=3UM7KBM2
http://www.megaupload.com/?d=8H876CJW
http://www.megaupload.com/?d=AC0ZT0CN
http://www.megaupload.com/?d=SFMJDNOA
Tập 44:
http://www.megaupload.com/?d=BVW7443B
http://www.megaupload.com/?d=OLTNWRTT
http://www.megaupload.com/?d=KGXDLBO8
http://www.megaupload.com/?d=YPFZ2N1J
http://www.megaupload.com/?d=1SUJ3R8Z
http://www.megaupload.com/?d=G6GODUMO
Tập 45:
http://www.megaupload.com/?d=1SUJ3R8Z
http://www.megaupload.com/?d=4GQ6OGJF
http://www.megaupload.com/?d=7K2F7I6L
http://www.megaupload.com/?d=O35N8BPF
http://www.megaupload.com/?d=RHAMRN49
Tập 46:
http://www.megaupload.com/?d=2I9AGDUX
http://www.megaupload.com/?d=7VD62FHR
http://www.megaupload.com/?d=D8FDMIV0
http://www.megaupload.com/?d=PY6Q42QV
http://www.megaupload.com/?d=ZWLBYGUY
End!!!

http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=342244

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét