Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

THÁM TỬ THẦN THÁM 25/25 tập MPG
Phim nay đã phát hành năm 2004 rồi. Phim này là dạng phim xét án hài coi vừa hồi hộp và vui nữa. Có những khúc rất mắc cười. Thám tử trong phim này cũng giống như là Bao Công tân thời vậy

HT sẽ chiếu mỗi tuần 8 tập thì trong vòng 3 tuần sẽ chiếu xong hết để chiếu phim khác.

Tựa Đề: THÁM TỬ THẦN THÁM - To Catch The Uncatchable
Thể Loại: Hài & xã hội
Dài: 25 tập
Dạng: MPG
Lồng tiếng Việt tại USA

Diễn Viên: Huỳnh Tử Hoa, Thái Thiếu Phấn, Đường Văn Long, và Ngụy Tuấn Kiệt

Tap 1
001 - http://www.megaupload.com/?d=EKWRRSY4
002 - http://www.megaupload.com/?d=TPJCWHJ3
003 - http://www.megaupload.com/?d=D19HGRE6
004 - http://www.megaupload.com/?d=SBBV10IL
005 - http://www.megaupload.com/?d=BC2L6TRA

Tap 2
001 - http://www.megaupload.com/?d=KXZGXZCF
002 - http://www.megaupload.com/?d=4TSPUX5X
003 - http://www.megaupload.com/?d=TOECUB2G
004 - http://www.megaupload.com/?d=IY0LLF2W

Tap 3
001 - http://www.megaupload.com/?d=K42Y115H
002 - http://www.megaupload.com/?d=A6OMFSV9
003 - http://www.megaupload.com/?d=HC5ICK6R
004 - http://www.megaupload.com/?d=8PWT9LBU

Tap 4
001 - http://www.megaupload.com/?d=EJ1CYOAP
002 - http://www.megaupload.com/?d=DJTVAT8O
003 - http://www.megaupload.com/?d=YYNEBDY0
004 - http://www.megaupload.com/?d=SSIPZ5PB

Tap 5
001 - http://www.megaupload.com/?d=S87L2B8G
002 - http://www.megaupload.com/?d=MBKQADIL
003 - http://www.megaupload.com/?d=XLVF2UW2
004 - http://www.megaupload.com/?d=NGNIP4PS

Tap 6
001 - http://www.megaupload.com/?d=9W57XFPZ
002 - http://www.megaupload.com/?d=SUESTCDQ
003 - http://www.megaupload.com/?d=0CP6AAII
004 - http://www.megaupload.com/?d=E3GXGYUX

Tap 7
001 - http://www.megaupload.com/?d=9QYF3082
002 - http://www.megaupload.com/?d=36O10TN3
003 - http://www.megaupload.com/?d=G0I02MVE
004 - http://www.megaupload.com/?d=JYY9FA6H

Tap 8
001 - http://www.megaupload.com/?d=2B96H6V0
002 - http://www.megaupload.com/?d=1I5K9FSY
003 - http://www.megaupload.com/?d=1AIEMAA0
004 - http://www.megaupload.com/?d=8RQ8K5FZ

Tap 9
001 - http://www.megaupload.com/?d=BLMGOYRE
002 - http://www.megaupload.com/?d=24UP2E3B
003 - http://www.megaupload.com/?d=T6RLMLPV
004 - http://www.megaupload.com/?d=XBTJ8STY

Tap 10
001 - http://www.megaupload.com/?d=PTQPPTGD
002 - http://www.megaupload.com/?d=047A0N1F
003 - http://www.megaupload.com/?d=TRYS0MV5
004 - http://www.megaupload.com/?d=3BCUSEZI

Tap 11
001 - http://www.megaupload.com/?d=Q9AWXAPR
002 - http://www.megaupload.com/?d=MATORNCG
003 - http://www.megaupload.com/?d=U0GQ015J
004 - http://www.megaupload.com/?d=GKX80L7W

Tap 12
001 - http://www.megaupload.com/?d=0WBDE7GY
002 - http://www.megaupload.com/?d=UJH06W28
003 - http://www.megaupload.com/?d=0DKC70IQ
004 - http://www.megaupload.com/?d=F9NW65LU

Tap 13
001 - http://www.megaupload.com/?d=2E67HH7Z
002 - http://www.megaupload.com/?d=TA312IVA
003 - http://www.megaupload.com/?d=566GM7A8
004 - http://www.megaupload.com/?d=3686I5SP

Tap 14
001 - http://www.megaupload.com/?d=I633TV57
002 - http://www.megaupload.com/?d=VSRB7GZ0
003 - http://www.megaupload.com/?d=9VMM0OC9
004 - http://www.megaupload.com/?d=TB2T5988

Tap 15
001 - http://www.megaupload.com/?d=KUFKCQSI
002 - http://www.megaupload.com/?d=5OT999JO
003 - http://www.megaupload.com/?d=S0KJMNBO
004 - http://www.megaupload.com/?d=CQVH2MXM

Tap 16
001 - http://www.megaupload.com/?d=3WFY7Q5T
002 - http://www.megaupload.com/?d=LIL0QQOF
003 - http://www.megaupload.com/?d=7B87HXP9
004 - http://www.megaupload.com/?d=NVF6I0NW

Tap 17
001 - http://www.megaupload.com/?d=RUY9XHY2
002 - http://www.megaupload.com/?d=L5QGSU13
003 - http://www.megaupload.com/?d=9J4HDFBO
004 - http://www.megaupload.com/?d=6IVHELUX

Tap 18
001 - http://www.megaupload.com/?d=FWQN3KDV
002 - http://www.megaupload.com/?d=OG553E9Z
003 - http://www.megaupload.com/?d=IFCAYMJH
004 - http://www.megaupload.com/?d=WTZB800W

Tap 19
001 - http://www.megaupload.com/?d=9BY5KGFE
002 - http://www.megaupload.com/?d=YVI1OBJY
003 - http://www.megaupload.com/?d=FMRDSWNJ
004 - http://www.megaupload.com/?d=2PKIPDUX

Tap 20
001 - http://www.megaupload.com/?d=GXOJ66D8
002 - http://www.megaupload.com/?d=G2P24G0B
003 - http://www.megaupload.com/?d=5HMGW5MZ
004 - http://www.megaupload.com/?d=UJTTUBS0

Tap 21
001 - http://www.megaupload.com/?d=HPXTN90B
002 - http://www.megaupload.com/?d=B5WIVCHS
003 - http://www.megaupload.com/?d=Y4QZCK8F
004 - http://www.megaupload.com/?d=56KK9V0G

Tap 22
001 - http://www.megaupload.com/?d=T9BSUBI0
002 - http://www.megaupload.com/?d=XVS43ULK
003 - http://www.megaupload.com/?d=JYOG31Q3
004 - http://www.megaupload.com/?d=UYRZBEDV

Tap 23
001 - http://www.megaupload.com/?d=H2DMVQHE
002 - http://www.megaupload.com/?d=E3PR0WIO
003 - http://www.megaupload.com/?d=GEJE6SQ6
004 - http://www.megaupload.com/?d=YA1K2YVH

Tap 24
001 - http://www.megaupload.com/?d=CIO135HJ
002 - http://www.megaupload.com/?d=AAYY4AOV
003 - http://www.megaupload.com/?d=SO7DNTOU
004 - http://www.megaupload.com/?d=V4ILY6V2

Tap 25
001 - http://www.megaupload.com/?d=HG5DD1HV
002 - http://www.megaupload.com/?d=LBCUN3S9
003 - http://www.megaupload.com/?d=6CWMWSAU
004 - http://www.megaupload.com/?d=8BHKWI5K

THE END...

sweethuongthu
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=7255

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét