Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Thần Chưởng Như Lai - 21/21 DVDs [US L.T.] - TQ


Disc Label: http://www.myionu.us/images/large/thanchuongnhulai.jpg
Thể Loại: Phim Bộ Võ Thuật Kiếm Hiệp Hong Kong, do TVBI thực hiện .
Số Dĩa: 21 DVD-R 100% uncompressed retail DVD
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp]
Audio: Vietnamese language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
Starring: Truong Chi Lam, Chu An, Ton Hung...
Phim rất hay, and uploading

Software to extract links from Megafolder in one click:
http://www.megaupload.com/?d=IHOS8OJ3


DVD 1 & 2 http://www.megaupload.com/?f=0JQK624T
DVD 3 & 4 http://www.megaupload.com/?f=OPH9PRR3
DVD 5 & 6 http://www.megaupload.com/?f=H68003YF
DVD 7 & 8 http://www.megaupload.com/?f=VU7JJ9GJ
DVD 9 &10 http://www.megaupload.com/?f=IW8U14RY
DVD 11 & 12 http://www.megaupload.com/?f=CNESED4M
DVD 13 & 14 http://www.megaupload.com/?f=7K5DL2IT
DVD 15 & 16 http://www.megaupload.com/?f=UZ0K0Z2M
DVD 17 & 18 http://www.megaupload.com/?f=LL3EP5LB
DVD 19 & 20 http://www.megaupload.com/?f=1E4JYA3A
DVD 21 End http://www.megaupload.com/?f=WDBDKU6T
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=13292

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét