Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Tìm hiểu những qui định chung về khử trùng những dụng cụ đồ nghề dẫn điện  T iếp theo bài viết kỳ trước về lĩnh vực khử trùng ( disinfection ), kỳ này chúng ta cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về việc khử trùng những dụng cụ dẫn điện, trên cơ sở những qui định của State Board of Barbering and Cosmetology (section 980 )
 
Disinfection of electrical instruments
Có thể hiểu là khử trùng hay tẩy uế những dụng cụ có sử dụng điện .
a. Removable Parts ( Các bộ phận tháo rời được )
 1. Scrub each removable part with a clean brush ina solution of soap and water to remove all organic matter.
 2. Rinse removable part thoroughly in clean water
 3. Pat the removable part dry with a clean towel ( paper or cloth ) to prevent dilution of the disinfection solution.
 4. Totally immerse in an EPA registered disinfectant with demonstrated bactericidal, viricidal, and fungicidal capabilities according to manufacturer’s directions.
 5. Removable parts must be removed by either gloved hands or clean tongs to prevent contamination of the solution.
 6. Removable parts should then be rinsed with clean water again and patted dry. At this point in the disinfection process pointed or sharp edged non – removable parts should be oiled to prevent rusting and maintain the cutting edge.
 7. Store removable parts in a clean, covered container untill they are used, to prevent contamination.
  Ta có thể hiểu theo hướng diễn giải cụ thể là : Đối với những dụng cụ hành nghề có sử dụng điện thì khi khử trùng, cần lưu ý rằng những bộ phận có thể tháo rời được, cần thực hiện thao tác khử trùng tuần tự như sau :

 1. Cọ rửa từng bộ phận tháo rời này, bằng bàn chải sạch trong dung dịch xà phòng và nước, nhằm mục đích : tẩy uế hết chất dơ bám trên dụng cụ đã sử dụng.
 2. Xả kỹ (rửa ) lại các bộ phận tháo rời này bằng nước sạch.
 3. Lau cho khô ( các bộ phận này ) bằng khăn sạch ( giấy hay vải )
 4. Nhúng sâu ( ngâm ngập kỹ ) vào dung dịch khử trùng EPA- registered , có khả năng diệt vi khuẩn và nấm theo đúng sự chỉ dẫn của nhà sản xuất ( hay hãng bào chế )
 5. Lấy bộ phận tháo rời ( trên ) khỏi dung dịch khử trùng , phải cầm bằng tay có đeo găng tay hoặc cây gắp sạch để tránh làm dơ dung dịch khử trùng ( chất khử trùng ) .
 6. Những bộ phận tháo rời ( trên ) cần phải được xả bằng nước sạch một lần nữa và lau khô chúng.
Trong quá trình khử trùng thì đến lúc này những bộ phận không thể tháo rời ( nhọn hoặc có cạnh bén ) cần phải được cho dầu để tránh rỉ sét và giữ bén.
 1. Chứa những bộ phận tháo rời trong đồ đựng ( hộp ) sạch có nắp, cho đến khi dùng đến để tránh bị dơ hay nhiễm bẩn.
 
b. All non – removable parts must be disinfected according to manufacturer’s directions.

1. Removal all foreign matter from the clippers, vibrators, or other electrical instrument.
2. Commercially prepared disinfectant sprays are available that meet Board requirements for use on non – removable parts which cannot be immersed in a disinfectant container.
 
Ta có thể hiểu rộng ra là : Tất cả những bộ phận không thể tháo rời được phải được khử trùng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất .
 1. Lấy tất cả vật lạ ra khỏi clippers ( cây tông – đơ ) , phần đầu lược, hoặc các dụng cụ chạy bằng điện khác.
 2. Trên thị trường có các thuốc xịt theo đúng tiêu chuẩn của State Board dùng để khử trùng những bộ phận mà người ta không thể tháo rời , không ngâm trong dung dịch khử trùng được.
 
c. The container for disinfecting implements must be clean and large enough to thoroughly immerse ( completely cover ) all implements placed in the disinfectant solution.
d. The disinfectant container must be properly labeled as to its contents ( quats,etc .) The container must be covered to help prevent evaporation as well as product contamination from airborne bacteria.
e. The disinfectant solution must be changed at least weekly or whenever visibly cloudy or dirty. If it becomes contaminated ( visibly cloudy or dirty ) in less than a week, it must be changed.
f. If the technician is unable to immediately attend to used implements, used implements must be placed into a covered, properly labeled receptacle until such time as disinfection can be accomplished.
 
Những qui định c,d,e,f bao hàm các khía cạnh cần lưu ý thực hiện gồm :
Vật ( hộp ) đựng những bộ phận cần khử trùng phải sạch và đủ rộng để cho tất các bộ phận đó ngập trong dung dịch khử trùng. Vật ( hộp ) đựng thuốc khử trùng phải có nhãn hiệu rõ ràng, ghi loại thuốc, phải có nắp đậy để tránh sự bốc hơi cũng như sự nhiễm khuẩn ( có trong không khí ). Dung dịch khử trùng phải được thay ít nhất mỗi tuần hoặc bất cứ khi nào bị đục hoặc dơ. Nếu chưa tới 01 tuần lễ mà dung dịch bị nhiễm trùng thì phải thay ngay. Nếu không thể khử trùng ngay ( kịp ) những dụng cụ đã sử dụng thì để chúng trong những đồ đựng có nắp đây, có dán nhãn rõ ràng cho đến lúc có thể tiến hành việc khử trùng chúng.
 
 
 
Để đảm bảo việc kinh doanh trong ngành thẩm mỹ được lâu bền và tránh bị những khoản phạt luật định bởi cơ quan thẩm quyền, quan tâm đến việc tuân thủ nghiêm ngặt những qui định khử trùng là điều rất quan trọng và phải được quan tâm hàng đầu. Bài viết kết thúc nhưng việc nghiên cứu để áp dụng tốt nhất các qui định về khử trùng có lẽ vẫn luôn được chúng ta quan tâm tìm hiểu ? Nếu các bạn còn có những quan tâm hơn nữa về khía cạnh trình bày ở trên, các bạn có thể sử dụng internet vào http://www.barbercosmo.ca.gov/formspubs/pc2001.pdf để tìm hiểu thêm . Thân ái chào tạm biệt ! ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét