Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Đường Đời Thử Thách - 30eps Avi - 2010 - TVB


Posted Image

Episodes: 30

Cast:
Lui Yau Wai - Raymond's mom
Damian Lau - Hoi Leung 海亮 (Raymond's 2nd uncle)
Raymond Lam - Hoi Seng 海星 (
Bosco Wong - Chung Lam Dai 鍾林大 (Toby's boyfriend, Villain Role)
Feng Shao Feng [mainland actor]
Zhao Ji Kei [mainland actress] - 方麗京 (Raymond's secretary, Likes Raymond)
Song Man Fei [mainland actress] - 祝耀群 (Raymond's fiancee, Bosco's ex-girlfriend)
Yu Hao Ming [mainland actor]
Toby Leung - Mei Si 海美思(Damian's daughter)
Cecillia Yip - Damien's wife
Dominic Lam
Power Chan
Mimi Lo
Lam Yi Kei

Posted Image
 
 
1 : http://www.megaupload.com/?d=CUKKXISH
2 : http://www.megaupload.com/?d=HGLGDS5Y
3 : http://www.megaupload.com/?d=ASP49JM8
4 : http://www.megaupload.com/?d=13AGKHW6
5 : http://www.megaupload.com/?d=TBQWN9V9
6 : http://www.megaupload.com/?d=9NPQGG0B
7 : http://www.megaupload.com/?d=CDC81QRJ
8 : http://www.megaupload.com/?d=03HZIVHW
9 : http://www.megaupload.com/?d=VE3VV1TW
10: http://www.megaupload.com/?d=LQRHMQ3H
11: http://www.megaupload.com/?d=CZD6RP1F
12: http://www.megaupload.com/?d=T69V8GDF
13: http://www.megaupload.com/?d=JWKTJMTH
14: http://www.megaupload.com/?d=5MF8YI3I
15: http://www.megaupload.com/?d=3CYR4DAA
16: http://www.megaupload.com/?d=8FV6Y2HM
17: http://www.megaupload.com/?d=3OBJ3I26
18: http://www.megaupload.com/?d=RI1B1TPG
19: http://www.megaupload.com/?d=1A6EHPMZ
20: http://www.megaupload.com/?d=0D17CWS3
21: http://www.megaupload.com/?d=DOZVLVPZ
22: http://www.megaupload.com/?d=HM2U8E3T
23: http://www.megaupload.com/?d=6KOLRZRI
24: http://www.megaupload.com/?d=A0HTD2BN
25: http://www.megaupload.com/?d=E9IMO5BO
26: http://www.megaupload.com/?d=JS3S7YKI
27: http://www.megaupload.com/?d=A5QVOODO
28: http://www.megaupload.com/?d=JA2R147Z
29: http://www.megaupload.com/?d=REUZB8P1
30: http://www.megaupload.com/?d=S8RWOQHQ

Xong 
 
 
http://phimnhacviet.net/index.php?/topic/3305-tvb-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-d%E1%BB%9Di-th%E1%BB%AD-thach-30eps-avi-2010/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét