Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

[vietsub] Coffee House 2010 - 18/18 Eps - HQ

Title: 커피하우스 / Coffee House
Previously known as: 페이지 원 / Page One
Genre: Romance
Episodes: 16 ? (not yet confirmed)
Broadcast network: SBS
Broadcast period: 2010-May-17 to 2010-July-06
Air time: Monday & Tuesday 20:55

Synopsis

Seung-yeon, ra giúp việt tại quán cà phê mẹ cô "Palace cà phê" trong khi đang học để trở thành một nhân viên chính phủ.
Khi cô nhảy vào thế giới của các chuyên gia và cố gắng để đáp ứng khẩu vị cầu kỳ Jin-soo trong cà phê, Seung-yeon nghiệp dư đã bắt đầu nhìn thấy các thay đổi cho cuộc sống của cô.E1
http://www.megaupload.com/?d=T4WFQR5H
http://www.megaupload.com/?d=ZZPTI2E6
http://www.megaupload.com/?d=T9MPO21P
http://www.megaupload.com/?d=6P42673P
http://www.megaupload.com/?d=D5QFGVBK
http://www.megaupload.com/?d=N03J23GI

E2
http://www.megaupload.com/?d=1O36743B
http://www.megaupload.com/?d=R3NUUQEB
http://www.megaupload.com/?d=0MAGWZM6
http://www.megaupload.com/?d=S2Q6CU51
http://www.megaupload.com/?d=BQT2GG70
http://www.megaupload.com/?d=XJCOUCHL
http://www.megaupload.com/?d=DTBU2D47

E3
http://www.megaupload.com/?d=W1CFTRM3
http://www.megaupload.com/?d=DQ09X020
http://www.megaupload.com/?d=AWZNEN31
http://www.megaupload.com/?d=UE3QG1EV
http://www.megaupload.com/?d=Y4H8SG2Q
http://www.megaupload.com/?d=O4RMAZFG

E4
http://www.megaupload.com/?d=REW3AMJM
http://www.megaupload.com/?d=2A7CZIT5
http://www.megaupload.com/?d=0YSHUK4E
http://www.megaupload.com/?d=4KMITG50
http://www.megaupload.com/?d=8RIM45FX

E5
http://www.megaupload.com/?d=0HMWX727
http://www.megaupload.com/?d=8JPSK95M
http://www.megaupload.com/?d=RNN2ZR43
http://www.megaupload.com/?d=UUNZV6JL
http://www.megaupload.com/?d=Z5O7BA3F
http://www.megaupload.com/?d=JGWOSKKY FIX

E6
http://www.megaupload.com/?d=VT1L3UAX
http://www.megaupload.com/?d=ALMYGGXH
http://www.megaupload.com/?d=KOJCU2UU
http://www.megaupload.com/?d=71MZJC51
http://www.megaupload.com/?d=7CEX5AN0
http://www.megaupload.com/?d=QXMJP1GD


e7
http://www.megaupload.com/?d=OQIG29NT
http://www.megaupload.com/?d=FV9KZAYG
http://www.megaupload.com/?d=XEQT1WKW
http://www.megaupload.com/?d=NEKCFH4L
http://www.megaupload.com/?d=TH289B05
http://www.megaupload.com/?d=0ZPVL1C5 fix

E8
http://www.megaupload.com/?d=IJW7R1L4
http://www.megaupload.com/?d=X60Z284O
http://www.megaupload.com/?d=LVAHCUWH
http://www.megaupload.com/?d=ZN99UPTI
http://www.megaupload.com/?d=JROANUMU
http://www.megaupload.com/?d=8JNA35BK

e9
http://www.megaupload.com/?d=DY2K14KL

E10
http://www.megaupload.com/?d=2LRF6NPB
http://www.megaupload.com/?d=ZJSFBJE9
http://www.megaupload.com/?d=D8MPZV0B
http://www.megaupload.com/?d=7PGCSWJW
http://www.megaupload.com/?d=YMHG69YE
http://www.megaupload.com/?d=QK04IT1Z

E11
http://www.megaupload.com/?d=EVCA47YZ
http://www.megaupload.com/?d=6J0IVJ8F
http://www.megaupload.com/?d=1HXI43NJ
http://www.megaupload.com/?d=Q46DCKXG
http://www.megaupload.com/?d=U04NEK5A
http://www.megaupload.com/?d=7GKU0HOG
e12
http://www.megaupload.com/?d=J1002S5W fix
http://www.megaupload.com/?d=LKGCNM5R
http://www.megaupload.com/?d=D4R6I3FQ
http://www.megaupload.com/?d=5T7NCY3M
http://www.megaupload.com/?d=V6KI8MFU
http://www.megaupload.com/?d=TLSFVCXJ
http://www.megaupload.com/?d=827Y2L6J

e13
http://www.megaupload.com/?d=BHEDB2AF
http://www.megaupload.com/?d=BHVHPY89
http://www.megaupload.com/?d=URZ7W989
http://www.megaupload.com/?d=RXUA9I8Y
http://www.megaupload.com/?d=PBH03AMR
http://www.megaupload.com/?d=P67L3S8R
http://www.megaupload.com/?d=YGYEA0X6

E14
http://www.megaupload.com/?d=48KNMJHO
http://www.megaupload.com/?d=J6ITD4UE
http://www.megaupload.com/?d=U4VJ5SUG
http://www.megaupload.com/?d=WKNON0K6
http://www.megaupload.com/?d=Y8SAJHK9
http://www.megaupload.com/?d=YHKAYFRL
http://www.megaupload.com/?d=0593STBF

E15
http://www.megaupload.com/?d=4T0W8LZD
http://www.megaupload.com/?d=IM8IBJOM
http://www.megaupload.com/?d=KLK5EEAD
http://www.megaupload.com/?d=OABSE02C
http://www.megaupload.com/?d=U3155X56
http://www.megaupload.com/?d=V48ONAJK

E16
http://www.megaupload.com/?d=0IU6EH0S
http://www.megaupload.com/?d=5BVTFK9Z
http://www.megaupload.com/?d=AU1I9LKM
http://www.megaupload.com/?d=L459GP6O
http://www.megaupload.com/?d=OBDIO7A9
http://www.megaupload.com/?d=XNKZC5KX

e17
http://www.megaupload.com/?d=47DATDIA
http://www.megaupload.com/?d=C13JYALX
http://www.megaupload.com/?d=HG83T2C4
http://www.megaupload.com/?d=IZE9R1Y5
http://www.megaupload.com/?d=KF2QRI3E
http://www.megaupload.com/?d=N6OABPQI

E18 end
http://www.megaupload.com/?d=MDWI2UCB

meothuong
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=320016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét