Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Vương Quốc Cuồng Phong - Phần 2, 36/36 Tập USLT - HQ

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=125365&d=1257550680


Vương Quốc Cuồng Phong - Hậu JUMONG( US LT)

Truyện phim được dựa vào cuộc đời của vị vua thứ III của triều đại Kogooryeo là Daemooshin, khi ông đã tìm mọi cách để bành trướng vương quốc của mình và con cháu của mình sau này.

Vua cha Yuri đã sống trong nỗi sợ hãi triền miên vì không được công nhận là vua. Khi cảm thấy sẽ bị cướp ngai vàng ông đã giết hai người con trai của mình . Đã hứa nguyện với lòng là sẽ không theo gót vua cha nhưng khi lên ngôi, vua Daemooshin cũng đã bắt chước giống như cha mình . Trong khi đó, hoàng tử chứng kiến cảnh cha mình đã biến thành một người khó tính và lạnh lùng.

Một vị vua đã có cả thiên hạ nhưng sống trong nỗi cô đơn…đánh mất tình yêu và gia đình. Và những người thân cận phải sống trong nỗi thống khổ hồi hộp vì vị vua luôn luôn thay đổi tính tình.


Tập 01-1 http://www.megaupload.com/?d=CVL1N9DJ
Tập 01-2 http://www.megaupload.com/?d=O6C97CSA
Tập 01-3 http://www.megaupload.com/?d=DDSBPPXL
Tập 02-1 http://www.megaupload.com/?d=PU0PGJID
Tập 02-2 http://www.megaupload.com/?d=X3MKKF9B
Tập 02-3 http://www.megaupload.com/?d=D2TJ9AKS
Tập 02-4 http://www.megaupload.com/?d=XFVRLUHZ
Tập 03-1 http://www.megaupload.com/?d=26ZJX6B1
Tập 03-2 http://www.megaupload.com/?d=3UQQCT09
Tập 03-3 http://www.megaupload.com/?d=F1XT342H
Tập 04-1 http://www.megaupload.com/?d=9VN0806Y
Tập 04-2 http://www.megaupload.com/?d=0WJRO4DT
Tập 04-3 http://www.megaupload.com/?d=Q51J64BZ
Tập 04-4 http://www.megaupload.com/?d=ARQV3HKU
Tập 05-1 http://www.megaupload.com/?d=LYGP0IFC
Tập 05-2 http://www.megaupload.com/?d=MKUYARRO
Tập 05-3 http://www.megaupload.com/?d=LQAFRSE0

Tập 06-1 http://www.megaupload.com/?d=84LH52QS
Tập 06-2 http://www.megaupload.com/?d=O9KYU49C
Tập 06-3 http://www.megaupload.com/?d=X1QGKRHV
Tập 07-1 http://www.megaupload.com/?d=BCINQUS3
Tập 07-2 http://www.megaupload.com/?d=NYWR8PDK
Tập 07-3 http://www.megaupload.com/?d=HWOPA2YP
Tập 08-1 http://www.megaupload.com/?d=37WNWS6Z
Tập 08-2 http://www.megaupload.com/?d=F7ZAARZZ
Tập 08-3 http://www.megaupload.com/?d=HX84XVWP
Tập 08-4 http://www.megaupload.com/?d=5WP18YNF
Tập 09-1 http://www.megaupload.com/?d=98CIWCDT
Tập 09-2 http://www.megaupload.com/?d=PKTWPLLQ
Tập 09-3 http://www.megaupload.com/?d=7WSC96FD
Tập 10-1 http://www.megaupload.com/?d=DCD9AG2X
Tập 10-2 http://www.megaupload.com/?d=DYS2FTRZ

Tập 11-1 http://www.megaupload.com/?d=P088VPPE
Tập 11-2 http://www.megaupload.com/?d=PJB4ZLEK
Tập 11-3 http://www.megaupload.com/?d=OLFRF9XB
Tập 12-1 http://www.megaupload.com/?d=GNBFTX4F
Tập 12-2 http://www.megaupload.com/?d=UQYW08QH
Tập 12-3 http://www.megaupload.com/?d=AMKRTHQ9
Tập 12-4 http://www.megaupload.com/?d=K3AVVE4P
Tập 13-1 http://www.megaupload.com/?d=Z27D1GBY
Tập 13-2 http://www.megaupload.com/?d=UZVPIL1W
Tập 13-3 http://www.megaupload.com/?d=GN4ULNWK
Tập 14-1 http://www.megaupload.com/?d=MGUFND3V
Tập 14-2 http://www.megaupload.com/?d=Q617HPAM
Tập 14-3 http://www.megaupload.com/?d=5Q3I2RFD
Tập 15-1 http://www.megaupload.com/?d=2PB8PLA2
Tập 15-2 http://www.megaupload.com/?d=S3AXB3EZ
Tập 15-3 http://www.megaupload.com/?d=P1CKX5RL

Tập 16-1 http://www.megaupload.com/?d=VKZWAG4H
Tập 16-2 http://www.megaupload.com/?d=BBQ0P5QF
Tập 16-3 http://www.megaupload.com/?d=SIVTUNRW
Tập 17-1 http://www.megaupload.com/?d=OERG1JRT
Tập 17-2 http://www.megaupload.com/?d=JQ6Q37N7
Tập 17-3 http://www.megaupload.com/?d=ZNMD0MZ1
Tập 17-4 http://www.megaupload.com/?d=2RMIA5BH


* HD AVI rip (Bit rate: 1,532kbps, độ phân giải: 720x480, size: 1.78GB)

VQCP_18-01 http://www.megaupload.com/?d=03XVOZT2
VQCP_18-02 http://www.megaupload.com/?d=Z6IM4WE4
VQCP_18-03 http://www.megaupload.com/?d=0KB90U1U
VQCP_18-04 http://www.megaupload.com/?d=EXIMX6V7
VQCP_18-05 http://www.megaupload.com/?d=CDHR8ZK8
VQCP_18-06 http://www.megaupload.com/?d=C85KVGRD
VQCP_18-07 http://www.megaupload.com/?d=O33OKVQV
VQCP_18-08 http://www.megaupload.com/?d=C7Q1JZJH
VQCP_18-09 http://www.megaupload.com/?d=Y0HMB9JR
VQCP_18-10 http://www.megaupload.com/?d=UZWPEVOP
VQCP_18-11 http://www.megaupload.com/?d=WGZNE02L
VQCP_18-12 http://www.megaupload.com/?d=7ICQ8YDJ
VQCP_18-13 http://www.megaupload.com/?d=J58NYT7R
VQCP_18-14 http://www.megaupload.com/?d=LE2SBRZX
VQCP_18-15 http://www.megaupload.com/?d=MHZHVYG6
VQCP_18-16 http://www.megaupload.com/?d=27EJI2WQ
VQCP_18-17 http://www.megaupload.com/?d=IUNC3X41
VQCP_18-18 http://www.megaupload.com/?d=OHPEOJ9I
(Hết phần I)

Vương Quốc Cuồng Phong - Phần 2 (AVI rip)

VQCP_19 http://www.megaupload.com/?d=YDAAC297
VQCP_20 http://www.megaupload.com/?d=ZK33SZJ1
VQCP_21 http://www.megaupload.com/?d=FYUEY19H
VQCP_22 http://www.megaupload.com/?d=P7FMM2P0
VQCP_23 http://www.megaupload.com/?d=3IYU1KII
VQCP_24 http://www.megaupload.com/?d=KZCTLN0L
VQCP_25 http://www.megaupload.com/?d=LJC79BID
VQCP_26 http://www.megaupload.com/?d=B8OA9KKE
VQCP_27 http://www.megaupload.com/?d=GHBOIMLJ
VQCP_28 http://www.megaupload.com/?d=DLJYMPLI
VQCP_29 http://www.megaupload.com/?d=C3KAJV1Y
VQCP_30 http://www.megaupload.com/?d=N4EVQWF5
VQCP_31 http://www.megaupload.com/?d=GWW1QSTC
VQCP_32 http://www.megaupload.com/?d=VWQBXXND
VQCP_33 http://www.megaupload.com/?d=9GWW27GK
VQCP_34 http://www.megaupload.com/?d=A1PCZB9D
VQCP_35 http://www.megaupload.com/?d=L2VLQ372
VQCP_36 http://www.megaupload.com/?d=05AOX4K7
(HẾT)
 
 namtran09
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=179621

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét