Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Cao Thủ bida - TVB - 20/20 Tâp, USLT

Cao Thủ Snookers
The King Of Snooker

Genre: Modern Drama

Starring:
Adam Cheng
Niki Chow
Patrick Tang
Joyce Tang
Derek Kok


01
http://www.megaupload.com/?d=M1TEK8Y4
02
http://www.megaupload.com/?d=HHOUW0XH
03
http://www.megaupload.com/?d=0JOWBKAH
04
http://www.megaupload.com/?d=NSN860W2
05
http://www.megaupload.com/?d=38R2CJPR

TAP 6
http://www.megaupload.com/?d=I5JOE1NC
TAP 7
http://www.megaupload.com/?d=XFWZVA9K
TAP 8
http://www.megaupload.com/?d=YB5T4HMW
TAP 9
http://www.megaupload.com/?d=IN9KHEDD

Tap 10
http://www.megaupload.com/?d=7SRYBBV8
tap 11
http://www.megaupload.com/?d=D3IVALCO
tap 12
http://www.megaupload.com/?d=KXNBSAAO

tap 13
http://www.megaupload.com/?d=DGRRCPNL
tap 14
http://www.megaupload.com/?d=9JCZH2DF
tap 15
http://www.megaupload.com/?d=GNJGCZR2

tap 16
http://www.megaupload.com/?d=YZLAA2V5
tap 17
http://www.megaupload.com/?d=D59ULR3S
tap 18
http://www.megaupload.com/?d=BIHW771Y
tap 19
http://www.megaupload.com/?d=XM2B6YG5
tap 20 END
http://www.megaupload.com/?d=EEURSF1Z

Upload by sufu
download het 5 phan rui ghep lai moi coi duoc nha!
FSJsetup, Dung Phần này để ghép tập phim lại:
http://www.megaupload.com/?d=8MUMTFBM
Tâp 16
http://www.megaupload.com/?d=YZLAA2V5
http://www.megaupload.com/?d=OCOEZ6QY
http://www.megaupload.com/?d=L79Q1XWY
http://www.megaupload.com/?d=GSHELED6
http://www.megaupload.com/?d=LXKJQOHA
Tâp 17
http://www.megaupload.com/?d=D59ULR3S
http://www.megaupload.com/?d=U1ZY3GR2
http://www.megaupload.com/?d=49555V14
http://www.megaupload.com/?d=GQJ6H4A6
http://www.megaupload.com/?d=T17M8387
Tâp 18
http://www.megaupload.com/?d=BIHW771Y
http://www.megaupload.com/?d=ZTUIOAPZ
http://www.megaupload.com/?d=WI0ASXAG
http://www.megaupload.com/?d=8DT36OXP
http://www.megaupload.com/?d=YPGLSN9A
Tâp 19
http://www.megaupload.com/?d=XM2B6YG5
http://www.megaupload.com/?d=PM7IG81V
http://www.megaupload.com/?d=VY68R7EA
http://www.megaupload.com/?d=VVBBOHI1
http://www.megaupload.com/?d=3RKHDQ2A
Tap20 END
http://www.megaupload.com/?d=EEURSF1Z
http://www.megaupload.com/?d=YRH7JGGT
http://www.megaupload.com/?d=27ENPWHB
http://www.megaupload.com/?d=7J6PY13E
http://www.megaupload.com/?d=D1LAIWT4
tvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=146146

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét