Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Đội Pháp Lý Tiền Phong I + II - TVB (25+30ep full) uslt 

* Cantonese/Mandarin title: Fat Jing Sin Fung / Fa Zheng Xian Feng
* English title: Forensic Heroes
* Genre: Mystery, investigation
* Broadcast network:TVB
* Phim dạng : DVDRip Avi
* Phim dai : 25 tập
* US lồng tiếng
01 http://www.megaupload.com/?d=32YUEUM9
02 http://www.megaupload.com/?d=WAFJ8NKM
03 http://www.megaupload.com/?d=WGPSF2CK
04 http://www.megaupload.com/?d=5CC9Q8QR
05 http://www.megaupload.com/?d=PWMQJ70Z
06 http://www.megaupload.com/?d=FI2K58UY
07 http://www.megaupload.com/?d=5AXBMXRB
08 http://www.megaupload.com/?d=5FUGGF5B
09 http://www.megaupload.com/?d=RDFJS978
10 http://www.megaupload.com/?d=RWDR7P07
11 http://www.megaupload.com/?d=AL5JICME
12 http://www.megaupload.com/?d=7BB0Q5HT
13 http://www.megaupload.com/?d=QIQK4EE0
14 http://www.megaupload.com/?d=O8TG2JAP
15 http://www.megaupload.com/?d=Y3IUSO50
16 http://www.megaupload.com/?d=7EIMII1N
17 http://www.megaupload.com/?d=S2L3HFS6
18 http://www.megaupload.com/?d=SBKK9CB4
19 http://www.megaupload.com/?d=OMF8XH1U
20 http://www.megaupload.com/?d=86O7K0VM
21 http://www.megaupload.com/?d=5H5TR5ES
22 http://www.megaupload.com/?d=LA5960LI
23 http://www.megaupload.com/?d=10X3DIRJ
24 http://www.megaupload.com/?d=XQHGHS36
25 http://www.megaupload.com/?d=A2HQ6PQ2
hết phần 1

Part IICast:
Bobby Au Yeung
Frankie Lam
Kevin Cheng
Charmaine Sheh
Yoyo Mung
Linda Chung
Raymond Cho
Phim dạng DVDRip
Phim siZe 450MB
Phim US Lồng tiếng
Episodes: 30
http://www.megaupload.com/?d=TRQ6UAP3
http://www.megaupload.com/?d=0Z9OCO7M
http://www.megaupload.com/?d=I19PNN6W
http://www.megaupload.com/?d=X51GJFDG
http://www.megaupload.com/?d=F5Y9OUEQ
http://www.megaupload.com/?d=NI9YNQHW
http://www.megaupload.com/?d=X0QEKBKZ
http://www.megaupload.com/?d=RYO1T70P
http://www.megaupload.com/?d=2ONA4YH0 
10 http://www.megaupload.com/?d=PWC5ZRFW
11 http://www.megaupload.com/?d=5ITJNTKN
12 http://www.megaupload.com/?d=R7UMW2J4
13 http://www.megaupload.com/?d=ROZ7RE5V
14 http://www.megaupload.com/?d=XBTOIZME
15 http://www.megaupload.com/?d=6FHD5JNO
16 http://www.megaupload.com/?d=AI7B6BW1
17 http://www.megaupload.com/?d=IURBZ527
18 http://www.megaupload.com/?d=AK2ZUZAG
19 http://www.megaupload.com/?d=WWKQQFMR
20 http://www.megaupload.com/?d=AA35292S
21 http://www.megaupload.com/?d=C1RSDGAL
22 http://www.megaupload.com/?d=4AVWJ66Y
23 http://www.megaupload.com/?d=HEP5Q1IB
24 http://www.megaupload.com/?d=OL6596SW
25 http://www.megaupload.com/?d=UU9DF3VX
26 http://www.megaupload.com/?d=OS639B8R
27 http://www.megaupload.com/?d=WKYTEJQZ
28 http://www.megaupload.com/?d=40XI0ABY
29 http://www.megaupload.com/?d=MR994EBA
30 http://www.megaupload.com/?d=H1WNB5PT

hết phần 2 

http://downloaduslt.blogspot.com/2011/07/oi-phap-ly-tien-phong-2-forensic-heroes.html
------------------------------------------------------------------------
 Phần 2:


TAP 1
http://www.megaupload.com/?d=TRQ6UAP3
TAP 2
http://www.megaupload.com/?d=RAB59D0P
TAP 3
http://www.megaupload.com/?d=I19PNN6W
TAP 4
http://www.megaupload.com/?d=X51GJFDG
TAP 5
http://www.megaupload.com/?d=F5Y9OUEQ
TAP 6
http://www.megaupload.com/?d=NI9YNQHW
TAP 7
http://www.megaupload.com/?d=X0QEKBKZ
TAP 8
http://www.megaupload.com/?d=RYO1T70P
TAP 9
http://www.megaupload.com/?d=2ONA4YH0
TAP 10
http://www.megaupload.com/?d=PWC5ZRFW
TAP 11
http://www.megaupload.com/?d=5ITJNTKN
TAP 12
http://www.megaupload.com/?d=R7UMW2J4
TAP 13
http://www.megaupload.com/?d=ROZ7RE5V
tap 14
http://www.megaupload.com/?d=XBTOIZME
tap 15
http://www.megaupload.com/?d=6FHD5JNO
TAP 16
http://www.megaupload.com/?d=Q5NJQG6X
TAP 17
http://www.megaupload.com/?d=ZAZ9W6TJ
TAP 18
http://www.megaupload.com/?d=QBSBCGA2
TAP 19
http://www.megaupload.com/?d=GZK3K9H1
TAP 20
http://www.megaupload.com/?d=BANLMJGN
TAP 21
http://www.megaupload.com/?d=HKJAQRON
TAP 22
http://www.megaupload.com/?d=N7II91BW
TAP 23
http://www.megaupload.com/?d=3W61ZIUN
TAP 24
http://www.megaupload.com/?d=GLTMA6OI
TAP 25
http://www.megaupload.com/?d=LZV0F9VQ
TAP 26
http://www.megaupload.com/?d=SDZFDE6X
TAP 27
http://www.megaupload.com/?d=G9M3NTUO
TAP 28
http://www.megaupload.com/?d=VWVWV174
TAP 29
http://www.megaupload.com/?d=F8RY8HBJ
TAP 30END
http://www.megaupload.com/?d=X3JGI6AH


http://www.phim88.com/forum/showthread.php?t=3405
------------------------------------------------

Diễn viên: Âu Dương Chấn Hoa, Lâm Văn Long ...

Đây là phần 1 của Đội Pháp Lý Tiên Phong gồm 25 tập. Với thành công của phần 1, TVB cho ra phần 2 vào năm 2008

01
http://www.megaupload.com/?d=32YUEUM9
02
http://www.megaupload.com/?d=WAFJ8NKM
03
http://www.megaupload.com/?d=WGPSF2CK
04
http://www.megaupload.com/?d=5CC9Q8QR
05
http://www.megaupload.com/?d=PWMQJ70Z
06
http://www.megaupload.com/?d=FI2K58UY
07
http://www.megaupload.com/?d=5AXBMXRB
08
http://www.megaupload.com/?d=5FUGGF5B
09
http://www.megaupload.com/?d=RDFJS978
10
http://www.megaupload.com/?d=RWDR7P07
11
http://www.megaupload.com/?d=AL5JICME
12
http://www.megaupload.com/?d=Q8Q73HSJ
13
http://www.megaupload.com/?d=PI2NC0JI
14
http://www.megaupload.com/?d=HHQ39CXK
15
http://www.megaupload.com/?d=WA6CXKNK
16
http://www.megaupload.com/?d=MDA0MF1Y
17
http://www.megaupload.com/?d=NXR1040Q
18
http://www.megaupload.com/?d=XYA4ZS0D
19
http://www.megaupload.com/?d=4CF9OEEN
20
http://www.megaupload.com/?d=IVCHWQDM
21
http://www.megaupload.com/?d=86JK2GH3
22
http://www.megaupload.com/?d=JKDVIFWC
23
http://www.megaupload.com/?d=LSRTJ8DV
24
http://www.megaupload.com/?d=1BZX60MA
25
http://www.megaupload.com/?d=J1VN473M
hết F1

http://vietkungfu.com/view2580.html


Phần 2:Main Characters :
Ây Dương CHấn Hoa, Lâm Văn Long, Xa Thi MạnPhim dạng: DVD RIP
Phim dai : 30 Tap
Link size : 440 MO
Host : Megaupload
Long Tieng : USCredit Neo_tvb

Phim mới ra tuần này (14-06-2008)

Phần 1 của DPLTP download ở đây: http://vietkungfu.com/view2580.html

01 http://www.megaupload.com/?d=YMG99FRI
02 http://www.megaupload.com/?d=RAB59D0P
03 http://www.megaupload.com/?d=7HCH2AT2
04 http://www.megaupload.com/?d=5MZL3UA0
05 http://www.megaupload.com/?d=W5BO407S
Or 05 mirror http://www.megaupload.com/?d=F5Y9OUEQ

06: http://www.megaupload.com/?d=QP2350XM
07: http://www.megaupload.com/?d=WMQQ5I6C
08 http://www.megaupload.com/?d=474EECJN (2 phút cuối không có viet audio)
09 http://www.megaupload.com/?d=XDG0LTVN
10 http://www.megaupload.com/?d=HJ1HS6V9

11 http://www.megaupload.com/?d=VCEHM5LF
12 http://www.megaupload.com/?d=CB3SKV30
13 http://www.megaupload.com/?d=YMA6RUER
14 http://www.megaupload.com/?d=X057MZ5I
15 http://www.megaupload.com/?d=8UF548IF

16 http://www.megaupload.com/?d=DRNVE7KB
17 http://www.megaupload.com/?d=ZPIU2VH8
18 http://www.megaupload.com/?d=0IQ7U78N
19 http://www.megaupload.com/?d=KEWUKZ36
20 http://www.megaupload.com/?d=OGNGMDZR

21 http://www.megaupload.com/?d=HKJAQRON
22 http://www.megaupload.com/?d=N7II91BW
23 http://www.megaupload.com/?d=3W61ZIUN
TAP 24
http://www.megaupload.com/?d=GLTMA6OI

TAP 25
http://www.megaupload.com/?d=LZV0F9VQ
TAP 26
http://www.megaupload.com/?d=SDZFDE6X
TAP 27
http://www.megaupload.com/?d=51FY5B49

TAP 28
http://www.megaupload.com/?d=VWVWV174
TAP 29
http://www.megaupload.com/?d=F8RY8HBJ
TAP 30END
http://www.megaupload.com/?d=X3JGI6AH.


Mirror: Links are provided by cafemau, thank you!
Links are in folder:
http://www.megaupload.com/?f=05KOZ9C4


http://vietkungfu.com/view2365-2.html


--------------------------------
Phần 1

01 http://www.megavideo.com/?v=C9NTQOV0
02 http://www.megavideo.com/?v=V92MDII9
03 http://www.megavideo.com/?v=J0M9C6QE
04 http://www.megavideo.com/?v=I6JUUDOD
05 http://www.megavideo.com/?v=Q980SA2Y
06 http://www.megavideo.com/?v=VE26EUE4
07 http://www.megavideo.com/?v=B8TA1WJU
08 http://www.megavideo.com/?v=IQVLH6SR
09 http://www.megavideo.com/?v=WBO9K1VA
10 http://www.megavideo.com/?v=7S32UMN3
11 http://www.megavideo.com/?v=Z5RQOB8J
12 http://www.megavideo.com/?v=FPHG06R5
13 http://www.megavideo.com/?v=OCZNRKBU
14 http://www.megavideo.com/?v=LTLQA090
15 http://www.megavideo.com/?v=D40E0E39
16 http://www.megavideo.com/?v=7XAIU6YI
17 http://www.megavideo.com/?v=REYKR3PY
18 http://www.megavideo.com/?v=P6LO7938
19 http://www.megavideo.com/?v=7D297U5C
20 http://www.megavideo.com/?v=YRV8805D
21 http://www.megavideo.com/?v=VZMD8VHA
22 http://www.megavideo.com/?v=7BVHZ21P
23 http://www.megavideo.com/?v=W9OP09UE
24 http://www.megavideo.com/?v=69BT7Z4K
25 http://www.megavideo.com/?v=2639YAR7
hết phần 1


http://www.vietpeek.com/forum/index.php?showtopic=10phần 2 01 http://www.megavideo.com/?v=GVD3J29W OR http://www.megavideo.com/?v=06WT7KJ8 or http://www.megaupload.com/?d=YMG99FRI
02 http://www.megavideo.com/?v=CQ61LYG9
03 http://www.megavideo.com/?v=LWJEB1K6
04 http://www.megavideo.com/?v=S23CH8XX
05 http://www.megavideo.com/?v=RMKNNL6N
06 http://www.megavideo.com/?v=YRTBOQQN
07 http://www.megavideo.com/?v=2OXSX0Y7
08 http://www.megavideo.com/?v=8U305UC0
09 http://www.megavideo.com/?v=VCHRK0NI
10 http://www.megavideo.com/?v=W5P5DLNK
11 http://www.megavideo.com/?v=U5TEL293
12 http://www.megavideo.com/?v=J05IZ1QQ
13 http://www.megavideo.com/?v=M98BGA7Y
14 http://www.megavideo.com/?v=3K841CKS
15 http://www.megavideo.com/?v=8HUYXUZH
16 http://www.megavideo.com/?v=2JD08QHM
17 http://www.megavideo.com/?v=ZI4Z0NP8
18 http://www.megavideo.com/?v=FNK7GOBL
19 http://www.megavideo.com/?v=DW529FG2
20 http://www.megavideo.com/?v=BR9J82EK
21 http://www.megavideo.com/?v=RGPJMK0Z
22 http://www.megavideo.com/?v=FY5G9K3N
23 http://www.megavideo.com/?v=F2PGQYE6
24 http://www.megavideo.com/?v=CJWZWKH1
25 http://www.megavideo.com/?v=4I5NPQDE
26 http://www.megavideo.com/?v=NMPEEJW6
27 http://www.megavideo.com/?v=D1QLU7VQ
28 http://www.megavideo.com/?v=Q3LW8XQF
29 http://www.megavideo.com/?v=F6JSLW7F
30 http://www.megavideo.com/?v=A5VHIIT4 
hết phần 2

http://www.vietpeek.com/forum/index.php?showtopic=4700

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét