Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Nữ Tố Viên Sành Điệu - HQ 16/16 tập USLTNội dung: Ma Hye Ri là một tiểu thư con nhà giàu, ba cô vì muốn con gái trở thành một công tố viên nên đã ép cô học và trở thành một công tố viên. Nhưng Hye Ri lại là một cô gái mê thời trang và hàng hiệu. Sự xuất hiện của Hye Ri ở văn phòng khiến cho cả văn phòng công tố viên trải qua hết bất ngờ này đến sửng sốt nọ. Nhưng dần dần khi tiếp xúc với công việc Ma Hye Ri đã có sự trưởng thành và thay đổi. Cùng với sự xuất hiện bí ẩn của luật sư Seon In Woo bên cạnh cô đã tạo ra những tình huống dở khóc, dở cười...

Download Links Here:

Tap 1
http://www.megaupload.com/?d=H4FKVG4L
http://www.megaupload.com/?d=WBMSBM0G
http://www.megaupload.com/?d=IC9IF101
http://www.megaupload.com/?d=ECFSVCLR
http://www.megaupload.com/?d=QVD3V6RU
http://www.megaupload.com/?d=RMDK2TNH
http://www.megaupload.com/?d=Q2YRQ9DP
Tap 2
http://www.megaupload.com/?d=B0653XCL
http://www.megaupload.com/?d=AJVQQGRP
http://www.megaupload.com/?d=5EKGPWIU
http://www.megaupload.com/?d=TJDWI4YZ
http://www.megaupload.com/?d=XRM6VW9V
http://www.megaupload.com/?d=A5YX1ITJ
http://www.megaupload.com/?d=SHBFPATI
Tap 3
http://www.megaupload.com/?d=UXT0D80J
http://www.megaupload.com/?d=8ZKDVKQU
http://www.megaupload.com/?d=GP1LHNYV
http://www.megaupload.com/?d=S83S9G2V
http://www.megaupload.com/?d=ZK944Q28
http://www.megaupload.com/?d=7L7QYJ5D
http://www.megaupload.com/?d=COJJ4SV5
Tap 4
http://www.megaupload.com/?d=G5KW1TWZ
http://www.megaupload.com/?d=4X63EVUS
http://www.megaupload.com/?d=QOHEBGY9
http://www.megaupload.com/?d=BCUE326F
http://www.megaupload.com/?d=ZEVDYMYI
http://www.megaupload.com/?d=1TUE3B60
http://www.megaupload.com/?d=U1344AUG
Tap 5
http://www.megaupload.com/?d=M7AJ6D56
http://www.megaupload.com/?d=LJ8UGAS0
http://www.megaupload.com/?d=SJXFWUA6
http://www.megaupload.com/?d=D85X1RL6
http://www.megaupload.com/?d=D7VMF1WM
http://www.megaupload.com/?d=1R3OYI6T
http://www.megaupload.com/?d=W9Y6N6U0
Tap 6
http://www.megaupload.com/?d=7TMI0V0J
http://www.megaupload.com/?d=FYAKFECC
http://www.megaupload.com/?d=65S8IFRM
http://www.megaupload.com/?d=AZA1NOUL
http://www.megaupload.com/?d=A8IPZZZQ
http://www.megaupload.com/?d=JR8O8TYQ
http://www.megaupload.com/?d=A1TMDCCL
Tap 7
http://www.megaupload.com/?d=GLIKMVCD
http://www.megaupload.com/?d=P8W37ABG
http://www.megaupload.com/?d=TXI23534
http://www.megaupload.com/?d=LT5MHQQG
http://www.megaupload.com/?d=BSSCPOMF
http://www.megaupload.com/?d=AELNF4SY
http://www.megaupload.com/?d=5SCAS7TJ
OR
http://www.megaupload.com/?d=GAVADXKW
Tap 8
http://www.megaupload.com/?d=29NVTUTH
http://www.megaupload.com/?d=TQDAX4Q7
http://www.megaupload.com/?d=81WF8CG1
http://www.megaupload.com/?d=XILIVVDX
http://www.megaupload.com/?d=4DGS3W6I
http://www.megaupload.com/?d=6TTQ2XEB
http://www.megaupload.com/?d=GP6RG89Q
Tap 9
http://www.megaupload.com/?d=WX07WR10
http://www.megaupload.com/?d=WU0DKUZG
http://www.megaupload.com/?d=BOZUDWNA
http://www.megaupload.com/?d=HGAWCBB2
http://www.megaupload.com/?d=HJCLRVM8
http://www.megaupload.com/?d=4Q6W50TS
http://www.megaupload.com/?d=MQI9Z24Y
Tap 10
http://www.megaupload.com/?d=Q7UAPQC9
http://www.megaupload.com/?d=SMIV154E
http://www.megaupload.com/?d=262QO797
http://www.megaupload.com/?d=PBZUR7GI
http://www.megaupload.com/?d=Z8RBZXAR
http://www.megaupload.com/?d=QCZ21D6G
http://www.megaupload.com/?d=O5N8K92Z
Tap 11
http://www.megaupload.com/?d=3UFD9CPP
http://www.megaupload.com/?d=HTKM5VFR
http://www.megaupload.com/?d=HJ4YUVSW
http://www.megaupload.com/?d=AR0WURD0
http://www.megaupload.com/?d=B2Q09E4Q
http://www.megaupload.com/?d=7KMIBPBG
http://www.megaupload.com/?d=AYQMFIBI
Tap 12
http://www.megaupload.com/?d=HZDYEQ24
http://www.megaupload.com/?d=0CVLTUIK
http://www.megaupload.com/?d=KWXSKUVX
http://www.megaupload.com/?d=4RV5NA7Z
http://www.megaupload.com/?d=AHNGFZL3
http://www.megaupload.com/?d=P667TG8E
http://www.megaupload.com/?d=157K961F
Tap 13
http://www.megaupload.com/?d=9XM5HR6J
http://www.megaupload.com/?d=11DI5N9L
http://www.megaupload.com/?d=Y2ZOX1IC
http://www.megaupload.com/?d=BSMPW6K7
http://www.megaupload.com/?d=LDFAOO8J
http://www.megaupload.com/?d=76I65JSR
http://www.megaupload.com/?d=YTJ0JXDB
Tap 14
http://www.megaupload.com/?d=JWF8V8BN
http://www.megaupload.com/?d=DWRS9JHN
http://www.megaupload.com/?d=FCM6MB3F
http://www.megaupload.com/?d=MDOM4G5A
http://www.megaupload.com/?d=6WOI4R9U
http://www.megaupload.com/?d=7XCKZNJ0
http://www.megaupload.com/?d=T5QQV8RW
Tap 15
http://www.megaupload.com/?d=26V6YJUM
http://www.megaupload.com/?d=YKALEJ5E
http://www.megaupload.com/?d=OQIDYKIL
http://www.megaupload.com/?d=BG7YBHTS
http://www.megaupload.com/?d=RFKRZAEX
http://www.megaupload.com/?d=V916DJUC
http://www.megaupload.com/?d=47VGQ2GP
Tap 16
http://www.megaupload.com/?d=WWD2H6TZ
http://www.megaupload.com/?d=WL0IWFIG
http://www.megaupload.com/?d=BPICYDWI
http://www.megaupload.com/?d=6V3Z9B4A
http://www.megaupload.com/?d=ZPM0GX9N
http://www.megaupload.com/?d=YI3DMGK6
http://www.megaupload.com/?d=3A7MHRUJ
The End

danadang
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=389332

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét