Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Khí Phách Hào Tình - TVB - HDTV rip 32/32eps - US LT

Khí Phách Hào Tình
No Regrets (Rosy Business 2)巾帼枭雄之義海豪情 (2010)
AKA: Rosy Business 2
Cast : Wayne Lai, Sheren Tang, Raymond Wong, Fala Chen, Pierre Ngo, Ngok Wah, Susan Tse, Nancy Wu, Ben Wong, Elena Kong, Kara Hui, Evergreen Mak
Notable : not-allow-host-do-not-post-them-or-bann-not-allow-host-do-not-post-them-or-bann-not-allow-host-do-not-post-them-or-bann- 43rd Anniversary series (2010), Replacing The Comeback Clan
Release Date : October 18, 2010
Episodes: 32
Lô Đề cương (dựa trên doanh số bán hàng trình bày) (dịch bởi: aZnangel)
Trong những năm 1930, Quảng Châu đã bất ổn chính trị và bạo loạn gangster. Việc kinh doanh thuốc phiện được lợi nhuận tốt, nhưng tại thời điểm chính phủ thiết lập một phòng cấm hút thuốc lá, cụ thể là thuốc phiện. Tuy nhiên đó là một thực tế là người đã công khai bán thuốc lá, các vai nữ (Sheren Tang) là người lãnh đạo của Phòng cấm, nhưng cũng là lãnh đạo Hội Tam Hoàng lâu đời nhất con gái, cô ấy là nhẫn tâm. Vai nam (Wayne Lai) là trưởng nhóm của một đơn vị điều tra hình sự. Ông là một người nóng tính, nhưng trên thực tế cũng là một nhà tư tưởng cẩn thận. Hai là định mệnh là kẻ thù, có nhiều mâu thuẫn và không phải đi để làm đường cho bất cứ ai. Tuy nhiên, họ vẫn thành lập một mối quan hệ tế nhị. Khi quân Nhật xâm chiếm Quảng Châu, hai phải đối mặt với năm khó khăn với nhau và cuối cùng quay xung quanh để giúp đỡ nhau ....


Khí Phách Hào Tình (No Regrets) (2010) - 32/32 (USLT)


 AVI VERSION(US LONG TIENG):
Tập 1 FULL: http://www.megaupload.com/?d=X8TG79YP
Tập 2 FULL: http://www.megaupload.com/?d=OFLFU7B5
Tập 3 FULL: http://www.megaupload.com/?d=1ZCTGFWB
Tập 4 FULL: http://www.megaupload.com/?d=47G1C1O3
Tập 5 FULL: http://www.megaupload.com/?d=WDRHRZ91
Tập 6 FULL: http://www.megaupload.com/?d=7EK8K52Y
Tập 7 FULL: http://www.megaupload.com/?d=P7J6476K
Tập 8 FULL: http://www.megaupload.com/?d=1EZGII7V
Tập 9 FULL: http://www.megaupload.com/?d=EOL5T2O4
Tập 10 FULL: http://www.megaupload.com/?d=ATYI6TL9
Tập 11 FULL: http://www.megaupload.com/?d=J6MCUFQP
Tập 12 FULL: http://www.megaupload.com/?d=FBFO792K
Tập 13 FULL: http://www.megaupload.com/?d=3KSFVLU2
Tập 14 FULL: http://www.megaupload.com/?d=V1NGNO8C
Tập 15 FULL: http://www.megaupload.com/?d=0Y0RUGUD
Tập 16 FULL: http://www.megaupload.com/?d=MNDPJPH0
Tập 17 FULL: http://www.megaupload.com/?d=LNPDNK8R
Tập 18 FULL: http://www.megaupload.com/?d=JVFRXQFT
Tập 19 FULL: http://www.megaupload.com/?d=JDIN0UNS
Tập 20 FULL: http://www.megaupload.com/?d=GG28031B
Tập 21 FULL: http://www.megaupload.com/?d=CWTUKJEI
Tập 22 FULL: http://www.megaupload.com/?d=R6N71Y5J
Tập 23 FULL: http://www.megaupload.com/?d=YIDISF4I
Tập 24 FULL: http://www.megaupload.com/?d=XFZLWEI0
Tập 25 FULL: http://www.megaupload.com/?d=IG13FPL3
Tập 26 FULL: http://www.megaupload.com/?d=GFZK3MX0
Tập 27 FULL: http://www.megaupload.com/?d=VCAATBUL
Tập 28 FULL: http://www.megaupload.com/?d=W13Z4VWE
Tập 29 FULL: http://www.megaupload.com/?d=FRCGH64F
Tập 30 FULL: http://www.megaupload.com/?d=XUY152T2
Tập 31 FULL: http://www.megaupload.com/?d=N2PKC96P
Tập 32 FULL: http://www.megaupload.com/?d=7D1U4K9K

HD720P[.MKV](US LONG TIENG):
Tập 1 FULL: http://www.megaupload.com/?d=AJPXTYV2
Tập 2 FULL: http://www.megaupload.com/?d=E2R93MZ2
Tập 3 FULL: http://www.megaupload.com/?d=D04OZ9RI
Tập 4 FULL: http://www.megaupload.com/?d=874HB4N7
OR
Tập 1 FULL: http://www.megaupload.com/?d=7Z7K0ZTS
Tập 2 FULL: http://www.megaupload.com/?d=WH8X2PJE
Tập 3 FULL: http://www.megaupload.com/?d=9YBTSO7K
Tập 4 FULL: http://www.megaupload.com/?d=TAE4O68D
Tập 5 FULL: http://www.megaupload.com/?d=K27UR04T
Tập 6 FULL: http://www.megaupload.com/?d=ABVHZQQB
Tập 7 FULL: http://www.megaupload.com/?d=W1BR8LI3
Tập 8 FULL: http://www.megaupload.com/?d=EU28YBVX
Tập 9 FULL: http://www.megaupload.com/?d=NBG0D36M
Tập 10 FULL: http://www.megaupload.com/?d=SY49G6LM
Tập 11 FULL: http://www.megaupload.com/?d=3OIZVNN4
Tập 12 FULL: http://www.megaupload.com/?d=943VH6OH


 http://www.vietpeek.com/forum/index.php?showtopic=5432
------------------------------------------


http://www.megaupload.com/?d=E760ACK4
http://www.megaupload.com/?d=GAJ3JTEQ
http://www.megaupload.com/?d=LZX6XEO8
http://www.megaupload.com/?d=FZPE4X8Z
http://www.megaupload.com/?d=29RIBBGO
http://www.megaupload.com/?d=2KT1GJDW
http://www.megaupload.com/?d=44714XNS
http://www.megaupload.com/?d=N525OZ0Z
http://www.megaupload.com/?d=LW6XWN69
http://www.megaupload.com/?d=00Q3UGQ4
http://www.megaupload.com/?d=S0BVUVV5
http://www.megaupload.com/?d=857L09JD
http://www.megaupload.com/?d=59I1QEE6
http://www.megaupload.com/?d=T0OBVM2S
http://www.megaupload.com/?d=T0FO1LX7
http://www.megaupload.com/?d=QURTB917
http://www.megaupload.com/?d=HD589UY5
http://www.megaupload.com/?d=TKM6IZJZ
http://www.megaupload.com/?d=DXM4P8XT
http://www.megaupload.com/?d=GUM8BO32
http://www.megaupload.com/?d=GNE23A6E
http://www.megaupload.com/?d=UEKM24KC
http://www.megaupload.com/?d=I2ZKN05L
http://www.megaupload.com/?d=W5HLUOTX
http://www.megaupload.com/?d=714P9GA4
http://www.megaupload.com/?d=GT3XKBUF
http://www.megaupload.com/?d=9MTL93TE
http://www.megaupload.com/?d=HHE701K7
http://www.megaupload.com/?d=TUA9DUWW
http://www.megaupload.com/?d=HRRQAJVS
http://www.megaupload.com/?d=HHAZ158L
http://www.megaupload.com/?d=GW355HQH

hết

http://thahocoiphim.blogspot.com/2011/07/3_30.html


--------------------------------------------


--------------------------------------

tap 1
http://www.megaupload.com/?d=PS0OHZ6Q
tap 2
http://www.megaupload.com/?d=2X3SQS2O
tap 3
http://www.megaupload.com/?d=2LJOV5HE
tap 4
http://www.megaupload.com/?d=PV37LX2S
tuan nay co 4 tap:
tap 5
http://www.megaupload.com/?d=7G6VO3T2
tap 6
http://www.megaupload.com/?d=NUKUFNS7
tap 7
http://www.megaupload.com/?d=JADGDOYL
tap 8
http://www.megaupload.com/?d=6FZX03OS

tap 9
http://www.megaupload.com/?d=WJ0N35VO
tap 10
http://www.megaupload.com/?d=A0SAEO5P
tap 11
http://www.megaupload.com/?d=JQEHXIJL
tap 12
http://www.megaupload.com/?d=1GHDG6CW
tap 13
http://www.megaupload.com/?d=Q69FRB4I
tap 14
http://www.megaupload.com/?d=CYUM85BQ
tap 15
http://www.megaupload.com/?d=23VH5399
tap 16
http://www.megaupload.com/?d=JVVM5QG0
tap 25
http://www.megaupload.com/?d=0P6CGL5W
tap 26
http://www.megaupload.com/?d=VB54W4XM
tap 27
http://www.megaupload.com/?d=NHL2VKBP
tap 28
http://www.megaupload.com/?d=PMVORFK2

TAP 29
http://www.megaupload.com/?d=W7QU4JBP
TAP 30
http://www.megaupload.com/?d=ZLR0CU3E
TAP 31
http://www.megaupload.com/?d=6IJL1SK8
TAP 32END
http://www.megaupload.com/?d=4Z8HQ24L


Tập 01 http://www.megaupload.com/?d=UP3T8G9W
Tập 02 http://www.megaupload.com/?d=8PGFEADA
Tập 03 http://www.megaupload.com/?d=IYTDOQ1N
Tập 04 http://www.megaupload.com/?d=QOJL39JB
Tập 05 http://www.megaupload.com/?d=0ZN2JHSY
Tập 06 http://www.megaupload.com/?d=TZ1W18GP
Tập 07 http://www.megaupload.com/?d=XCPK35GC
Tập 08 http://www.megaupload.com/?d=00JRU0Y6
Tập 09 http://www.megaupload.com/?d=0W58W4A0
Tập 10 http://www.megaupload.com/?d=1UAYA1YQ
Tập 11 http://www.megaupload.com/?d=D8R91E1F
Tập 12 http://www.megaupload.com/?d=321A9YS1
Tập 13 http://www.megaupload.com/?d=9ZPH2XCG
Tập 14 http://www.megaupload.com/?d=85GAF48Q
Tập 15 http://www.megaupload.com/?d=KEP84BGG
Tập 16 http://www.megaupload.com/?d=O0EIEUM2

tap 17
http://www.megaupload.com/?d=9GA30W2D
tap 18
http://www.megaupload.com/?d=44Z8YFCK
tap 19
http://www.megaupload.com/?d=JNB7SRRA
tap 20
http://www.megaupload.com/?d=SXMUZPFM
tap 21
http://www.megaupload.com/?d=OB8V0ANB
tap 22
http://www.megaupload.com/?d=UHC50SBA
tap 23
http://www.megaupload.com/?d=94NSNC2L
tap 24
http://www.megaupload.com/?d=YCBGWKTH

tap 25
http://www.megaupload.com/?d=0P6CGL5W
tap 26
http://www.megaupload.com/?d=VB54W4XM
tap 27
http://www.megaupload.com/?d=NHL2VKBP
tap 28
http://www.megaupload.com/?d=PMVORFK2

http://www.vietstuff.org/forums/showthread.php?7766-Kh%ED-Ph%E1ch-H%E0o-T%ECnh-32-30eps-DVD-RIP

---------------------------------------
FileSever

http://www.fileserve.com/file/sRMxB8z/01_KhiPhachHaoTinh.AVI
http://www.fileserve.com/file/SSAbkTC/02_KhiPhachHaoTinh.Avi
http://www.fileserve.com/file/NNNxdDq/03_KhiPhachHaoTinh.AVI
http://www.fileserve.com/file/SghGQ8P/04_KhiPhachHaoTinh.avi
http://www.fileserve.com/file/2upZQvS/05_KhiPhachHaoTinh.avi
http://www.fileserve.com/file/hr82JWz/06_KhiPhachHaoTinh.avi
http://www.fileserve.com/file/SjEAMSd/07_KhiPhachHaoTinh.avi
http://www.fileserve.com/file/Ntg9Vje/08_KhiPhachHaoTinh.avi
http://www.fileserve.com/file/xg9azPJ/09_KhiPhachHaoTinh.avi
http://www.fileserve.com/file/rYhApcq/10_KhiPhachHaoTinh.avi
http://www.fileserve.com/file/RkZW4xp/11_KhiPhachHaoTinh.avi
http://www.fileserve.com/file/mRSRjER/12_KhiPhachHaoTinh.avi
http://www.fileserve.com/file/ngYPy8d/KPHT_13.avi
http://www.fileserve.com/file/bffujRV/KPHT_14.avi
http://www.fileserve.com/file/DXB9sCN/KPHT_15.avi
http://www.fileserve.com/file/XVpjVge/KPHT_16.avi
http://www.fileserve.com/file/3xJbYsj/KPHT_17.avi
uploading
http://www.fileserve.com/file/X9NHRwr/KPHT_19.avi
http://www.fileserve.com/file/MBxN5mS/KPHT_20.avi
http://www.fileserve.com/file/Ptg8yQc/KPHT_21.avi
http://www.fileserve.com/file/yufWzHQ/KPHT_22.avi
http://www.fileserve.com/file/c63fR5f/KPHT_23.avi
http://www.fileserve.com/file/vsVzkAH/KPHT_24.aviPhần mềm xem film với tất cả các định dạng kể cả file ISO:
Code:
http://www.fileserve.com/file/ZcXgenE/vlc-1.0.5-win32.exe
Phần mềm Total all video conver đổi tất cả định dạng file:
Code:
http://www.fileserve.com/file/ugSaZTS/Total%20all%20video%20convert.rar
 
 


Rebirth2207
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=395479

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét