Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Duyên Phận - 20/20 tập uslt avi [Thailand - 2009] Long Reur Ha Ruk | Kelly & Jieb


[Thailand - 2009] Long Reur Ha Ruk | Duyên Phận | Kelly & Jieb

 

* Tựa: Long Reur Ha Ruk
* Số tập: 30
* Thời gian phát sóng: 18:45 Thứ 2 - CN
* Kênh: Channel 7
* Thời điểm phát sóng : 18/2/2009 - 19/3/2009
* Theme song:


Link phim:

http://www.youtube.com/view_play_list?p=C031914E9A4223E2


 
 

Diễn viên:

* Kelly Rattapong Tanapat vai Kiatti
* Jieb Sopitnapa Chumpanee vai Homjan
* Benz Punyaporn PEPongpipat vai Namtarn
* Surasak Chotetinnawat vai Chaode
* Big Sarut Vijittranon vai Patsada
* Chalit Fuengarom vai Yai
* Pla Palita Kosolsak vai Orawee
* Panom Nopporn vai Boontam
* Wiyada Komarnkul vai Pimjit
* Nirut Sirijanya (Ning) vai Son
* Jamie Bouher as Jaroongjit er hurt her in the past.

nguồn : http://www.dienanh.net/forums/showthread.php/146802-Thailand-2009-Long-Reur-Ha-Ruk-Duy%C3%AAn-Ph%E1%BA%ADn-Kelly-amp-Jieb

----------------------------

Link Online 
Episode 01
Episode 02
Episode 03
Episode 04
Episode 05
Episode 06
Episode 07
Episode 08
Episode 09
Episode 10
Episode 11
Episode 12
Episode 13
Episode 14
Episode 15
Episode 16
Episode 17
Episode 18
Episode 19
Episode 20End


Link Download 

E20 END
http://www.megaupload.com/?d=9OQGIH4S
http://www.megaupload.com/?d=7V2HY0DE
http://www.megaupload.com/?d=DBSY4OM5
http://www.megaupload.com/?d=XTE6Y7J0
http://www.megaupload.com/?d=0S9DM5DR
http://www.megaupload.com/?d=A4LM3BD1
http://www.megaupload.com/?d=AZLNT6TO
http://www.megaupload.com/?d=OUC05KCG
E19
http://www.megaupload.com/?d=Y5TREENE
http://www.megaupload.com/?d=Q9BL27C4
http://www.megaupload.com/?d=27OB892O
http://www.megaupload.com/?d=PJZFJVCO
http://www.megaupload.com/?d=GY2SZ6F9
http://www.megaupload.com/?d=MDAU6KDK
http://www.megaupload.com/?d=T672R1W6
http://www.megaupload.com/?d=77KDLV44
http://www.megaupload.com/?d=AQ7PNESL
E18
http://www.megaupload.com/?d=J9GTZLQ1
http://www.megaupload.com/?d=2GP6RTX9
http://www.megaupload.com/?d=3Q0CTG8V
http://www.megaupload.com/?d=3M0HDUP0
http://www.megaupload.com/?d=0NYB0HRX
http://www.megaupload.com/?d=WLL6BORH
http://www.megaupload.com/?d=MXTOVFL0
http://www.megaupload.com/?d=NYD0VYXQ
http://www.megaupload.com/?d=81GGMNMD
E17
http://www.megaupload.com/?d=2H844DN0
http://www.megaupload.com/?d=1FUFW7MY
http://www.megaupload.com/?d=KWCT4LG4
http://www.megaupload.com/?d=6K7H3KOK
http://www.megaupload.com/?d=2U05JWWF
http://www.megaupload.com/?d=IP5IL9BJ
http://www.megaupload.com/?d=4WU81104
http://www.megaupload.com/?d=9SEW9OLK
http://www.megaupload.com/?d=5Y3EDBAC
E16
http://www.megaupload.com/?d=RDQMFCZI
http://www.megaupload.com/?d=EY4CX651
http://www.megaupload.com/?d=Y3824L9Z
http://www.megaupload.com/?d=9SZULOJ9
http://www.megaupload.com/?d=IPE95OEE
http://www.megaupload.com/?d=PW840QKB
http://www.megaupload.com/?d=N89OPEUD
http://www.megaupload.com/?d=WE1H7MR2
http://www.megaupload.com/?d=32I4Q2H1
E15
http://www.megaupload.com/?d=MWMTFZDL
http://www.megaupload.com/?d=UMWA5FIF
http://www.megaupload.com/?d=P0QTQ830
http://www.megaupload.com/?d=9UXI8MYE
http://www.megaupload.com/?d=8BI7Q7RS
http://www.megaupload.com/?d=WOIX3DDK
http://www.megaupload.com/?d=HPPKVIT1
http://www.megaupload.com/?d=LGHUAYTV
http://www.megaupload.com/?d=9N6VEVQ7
E14
http://www.megaupload.com/?d=CX0Y26E8
http://www.megaupload.com/?d=WHOP6HZA
http://www.megaupload.com/?d=13LD11IG
http://www.megaupload.com/?d=V23AQ43D
http://www.megaupload.com/?d=FR021P0Y
http://www.megaupload.com/?d=I9AGI5MR
http://www.megaupload.com/?d=UIHP53F1
http://www.megaupload.com/?d=1IZOR1E7
http://www.megaupload.com/?d=BLBPJP3H
E13
http://www.megaupload.com/?d=DCT0FTK1
http://www.megaupload.com/?d=INZRDCKQ
http://www.megaupload.com/?d=W23OK9OD
http://www.megaupload.com/?d=SVCP4B3X
http://www.megaupload.com/?d=T13YX8C7
http://www.megaupload.com/?d=RJO1RKGO
http://www.megaupload.com/?d=WX8DD50Z
http://www.megaupload.com/?d=56ZFZSO7
http://www.megaupload.com/?d=5R4FUVRV
E12
http://www.megaupload.com/?d=FC67GP6A
http://www.megaupload.com/?d=ETR2A5ZG
http://www.megaupload.com/?d=FVFF4RTI
http://www.megaupload.com/?d=1HCZ536P
http://www.megaupload.com/?d=HJ81L1WR
http://www.megaupload.com/?d=BOH5AEX6
http://www.megaupload.com/?d=BUPAT8L6
http://www.megaupload.com/?d=PQJW298P
http://www.megaupload.com/?d=CHSGT0BW
E11
http://www.megaupload.com/?d=8JQGGKIL
http://www.megaupload.com/?d=HWM88290
http://www.megaupload.com/?d=7CXLKRZ6
http://www.megaupload.com/?d=94HP24Y0
http://www.megaupload.com/?d=1GBPDITP
http://www.megaupload.com/?d=GGEQSP3Y
http://www.megaupload.com/?d=KLRGEECW
http://www.megaupload.com/?d=4OGU4U61
http://www.megaupload.com/?d=4E6I126Y
E10
http://www.megaupload.com/?d=4XE5WTWX
http://www.megaupload.com/?d=6IF1NWCQ
http://www.megaupload.com/?d=84T5FYHE
http://www.megaupload.com/?d=QNW6JD9Q
http://www.megaupload.com/?d=LZFA3TTA
http://www.megaupload.com/?d=C7FKV89E
http://www.megaupload.com/?d=8ZJYL52Q
http://www.megaupload.com/?d=MOJMMLW1
http://www.megaupload.com/?d=GZTGME9X
E9
http://www.megaupload.com/?d=3GTRXGL9
http://www.megaupload.com/?d=ARUAEH9Q
http://www.megaupload.com/?d=CYSPXX4E
http://www.megaupload.com/?d=SSGK4WJ0
http://www.megaupload.com/?d=GELEAXST
http://www.megaupload.com/?d=X9WTRJOD
http://www.megaupload.com/?d=ACX4Z24O
http://www.megaupload.com/?d=P22NATTU
http://www.megaupload.com/?d=MAQUM10S
E8
http://www.megaupload.com/?d=IF7MNAL2
http://www.megaupload.com/?d=GEVXGQE1
http://www.megaupload.com/?d=116TJT90
http://www.megaupload.com/?d=368X6ARB
http://www.megaupload.com/?d=BSD73AQS
http://www.megaupload.com/?d=YY5VSFBN
http://www.megaupload.com/?d=36UP27QA
http://www.megaupload.com/?d=R0TNGNY4
http://www.megaupload.com/?d=Y5JF3Y7N
E7
http://www.megaupload.com/?d=LUG27EIA
http://www.megaupload.com/?d=LAM7GEZI
http://www.megaupload.com/?d=S0NV87V9
http://www.megaupload.com/?d=E3T7EZP5
http://www.megaupload.com/?d=7PTJK3BR
http://www.megaupload.com/?d=46OAWK2I
http://www.megaupload.com/?d=S0JPNN4L
http://www.megaupload.com/?d=WVF24QXW
http://www.megaupload.com/?d=UWMZFHU0
E6
http://www.megaupload.com/?d=XEYDBMRA
http://www.megaupload.com/?d=DX22TNYO
http://www.megaupload.com/?d=6FTFQTIG
http://www.megaupload.com/?d=848Z6KMU
http://www.megaupload.com/?d=3K2Y03H1
http://www.megaupload.com/?d=1YCSS5AA
http://www.megaupload.com/?d=GBLIVNIR
http://www.megaupload.com/?d=AKB6OIS6
http://www.megaupload.com/?d=O65Z922E
E5
http://www.megaupload.com/?d=RJRF5BWI
http://www.megaupload.com/?d=KXD0T2DG
http://www.megaupload.com/?d=REGEJLHP
http://www.megaupload.com/?d=GRDRZ8IL
http://www.megaupload.com/?d=KPFEGSBQ
http://www.megaupload.com/?d=OD052GKA
http://www.megaupload.com/?d=5LC6KO6L
http://www.megaupload.com/?d=73EBQ9VP
http://www.megaupload.com/?d=YN0KLGR2
E4
http://www.megaupload.com/?d=IU1TSBPY
http://www.megaupload.com/?d=NW69CV20
http://www.megaupload.com/?d=GCZEO1OY
http://www.megaupload.com/?d=CHZ111QY
http://www.megaupload.com/?d=AHP004KN
http://www.megaupload.com/?d=DHFUVLZO
http://www.megaupload.com/?d=MTSF91SK
http://www.megaupload.com/?d=J4U1L5SE
http://www.megaupload.com/?d=2WLT0QK3
E3
http://www.megaupload.com/?d=8ZKRV9XB
http://www.megaupload.com/?d=52154X16
http://www.megaupload.com/?d=PGRM79YI
http://www.megaupload.com/?d=1XXOXH2A
http://www.megaupload.com/?d=3DP1T0QM
http://www.megaupload.com/?d=O5ZGTK8R
http://www.megaupload.com/?d=8T5NY3AP
http://www.megaupload.com/?d=DYZSLR70
http://www.megaupload.com/?d=5JCBHSJS
E2
http://www.megaupload.com/?d=9Q8BBA4A
http://www.megaupload.com/?d=LHW9NQAC
http://www.megaupload.com/?d=QV0JYM6V
http://www.megaupload.com/?d=58BWN31Y
http://www.megaupload.com/?d=M9YG3B0H
http://www.megaupload.com/?d=A97UKL73
http://www.megaupload.com/?d=EZ90UULQ
http://www.megaupload.com/?d=TNRYQ9R8
http://www.megaupload.com/?d=MQNDTUOC
E1
http://www.megaupload.com/?d=ZJDNQLC5
http://www.megaupload.com/?d=9RAA45ZR
http://www.megaupload.com/?d=ALE89SP1
http://www.megaupload.com/?d=OL8WRN11
http://www.megaupload.com/?d=KXVJB0CX
http://www.megaupload.com/?d=GGP1IZ9O
http://www.megaupload.com/?d=M0DKJ9S8
http://www.megaupload.com/?d=4C5AR6A4
http://www.megaupload.com/?d=UOZWHUR8
http://hopphim.com/phim-bo/thai/duyen-phan


---------------------------

Duyên Phận 20/20 USLT 

 Diễn viên:

* Kelly Rattapong Tanapat vai Kiatti

* Jieb Sopitnapa Chumpanee vai Homjan
* Benz Punyaporn PEPongpipat vai Namtarn
* Surasak Chotetinnawat vai Chaode
* Big Sarut Vijittranon vai Patsada
* Chalit Fuengarom vai Yai
* Pla Palita Kosolsak vai Orawee
* Panom Nopporn vai Boontam
* Wiyada Komarnkul vai Pimjit
* Nirut Sirijanya (Ning) vai Son
* Jamie Bouher as Jaroongjit er hurt her in the past.Tap 1:http://www.fileserve.com/file/7wg8pQd
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/nTSJpqP
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/RHMhUZc
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/KBmcmV8
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/wVYjsTj
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/y4KBkYj
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/BYT74b5
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/UcAm8KH
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/uSfUY5W
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/x74b3aC
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/8qhD7nW
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/mXzsdtr
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/yvdKQAP
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/7xPBjna
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/xE5JEt5
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/Cc7F6Hb
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/TYHbD2F
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/FRVgJks
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/VpTJJE4
Tap 20-end:http://www.fileserve.com/file/gMUxySJ

 

 http://www.phim88.com/forum/showthread.php?t=9056

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét