Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Kinh Hoa Xuân Mộng ( 25/25 - FFVN lồng tiếng ) - TVB - mkv


Posted Image

Giám chế: Vương Thiên Lâm

Diễn viên:

Lưu Tùng Nhân - Kim Chấn Tây
Uông Minh Thuyên - Hạ Yến Thu
Thang Trấn Nghiệp - Giang Học Chu
Hàn Mã Lợi - Hồng Lệ Châu
Bào Phương - Kim Bằng
Bội Vân - Nhị di thái
Thượng Quan Ngọc - Thúy Di
Đàm Bỉnh Văn - Kim Chấn Đông
Trình Khả Vi - Cao Bội Hiền
Giang Nghị - Kim Chấn Nam
Đỗ Bình - Kim Chấn Trung
Huỳnh Văn Tuệ - Phương Mỹ Phân
Trần Gia Nghi - Kim Gia Tuệ
Lương Bích Linh - Kim Gia Mẫn
Trịnh Lệ Phương - Kim Gia Mỹ
Trần Phục Sinh - Kim Lộ Ti
Nam Hồng - Hạ thái thái
Trần Hữu Hậu - Vương Thủ Tề
La Văn Thanh - A Quyên
Lý Vỹ Đồ - Hồng Khởi Nghiệp
Huân Chí Văn - Khả Nhi
Tô Hạnh Tuyền

Posted Image

http://www.megaupload.com/?d=2LPQPD05 Kinh Hoa_1.mkv
http://www.megaupload.com/?d=VYDC567L Kinh Hoa_2.mkv
http://www.megaupload.com/?d=0XJDN0Z5 KinhHoa_3.mkv
http://www.megaupload.com/?d=10X74BKZ Kinh Hoa_5.mkv
http://www.megaupload.com/?d=K9TRTHMI Kinh Hoa_4.mkv

http://www.megaupload.com/?d=7BKCHY3A Kinh Hoa_10.mkv
http://www.megaupload.com/?d=8KD87DOG Kinh Hoa_7.mkv
http://www.megaupload.com/?d=KD82TRN8 Kinh Hoa_6.mkv
http://www.megaupload.com/?d=MNQS7923 Kinh Hoa_8.mkv
http://www.megaupload.com/?d=SVRTW4EQ Kinh Hoa_9.mkv

http://www.megaupload.com/?d=2GHNZIK5 Kinh Hoa_13.mkv
http://www.megaupload.com/?d=36W04R8W Kinh Hoa_15.mkv
http://www.megaupload.com/?d=81JT7WYB Kinh Hoa_12.mkv
http://www.megaupload.com/?d=AE0G709I Kinh Hoa_14.mkv
http://www.megaupload.com/?d=E9EBWNC0 Kinh Hoa_11.mkv

http://www.megaupload.com/?d=48ZSOQPI Kinh Hoa_19.mkv
http://www.megaupload.com/?d=G5P2DJFD Kinh Hoa_18.mkv
http://www.megaupload.com/?d=RC014A2H Kinh Hoa_20.mkv
http://www.megaupload.com/?d=VSFS9A50 Kinh Hoa_17.mkv
http://www.megaupload.com/?d=ZQI4YO8U Kinh Hoa_16.mkv

http://www.megaupload.com/?d=282F7NG1 Kinh Hoa_23.mkv
http://www.megaupload.com/?d=5HGUYZ6W Kinh Hoa_22.mkv
http://www.megaupload.com/?d=DFD7TB0T Kinh Hoa_21.mkv
http://www.megaupload.com/?d=LY6NDG6T Kinh Hoa_25end.mkv
http://www.megaupload.com/?d=MI9KA3LL Kinh Hoa_24.mkv

END 
 
http://phimnhacviet.net/index.php?/topic/3401-kinh-hoa-xuan-m%E1%BB%99ng-2525-ffvn-l%E1%BB%93ng-ti%E1%BA%BFng/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét